Not: Çeviri dosyaları Kontrol Grubunda bulunan üyelere gönderilmiş ve düzenlenmiştir. Kontrol Grubunun yaptığı düzenlemeler aşağıdadır. Türkçe çeviri metinleri nihai olmayıp değiştirilmesini istediğiniz bir metin varsa [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Sıra NouritoolkitLabel_enpropertyİngilizceTürkçeÇevirenKontrol Eden
1http://rdaregistry.info/Elements/a/P50001respondent ofrdfs:labelis respondent ofsavunan kişiAykut KAYAVedat GÜLTEKİN
2http://rdaregistry.info/Elements/a/P50001respondent ofskos:definitionRelates a person to a work that is a thesis provided by the praeses in an academic disputation that is defended or opposed by a candidate for a degree.Bir akademik derece adayının savunduğu veya karşı çıktığı akademik bir savunmada akademik derece adayının başarısını gösteren çalışma olan tez ile adayı ilişkilendirir.Aykut KAYAVedat GÜLTEKİN
3http://rdaregistry.info/Elements/a/P50001respondent ofrdakit:toolkitLabelrespondent ofsavunan kişiAykut KAYAVedat GÜLTEKİN
4http://rdaregistry.info/Elements/a/P50001respondent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a thesis provided by the praeses in an academic disputation that is defended or opposed by a candidate for a degree.Bir akademik derece adayının savunduğu veya karşı çıktığı akademik bir savunmada akademik derece adayının başarısını gösteren tez çalışması.Aykut KAYAVedat GÜLTEKİN
5http://rdaregistry.info/Elements/a/P50002appellee corporate body ofrdfs:labelis appellee corporate body ofTemyiz mahkemesinde davalı tüzel kişiEda Ünalan KayaVedat GÜLTEKİN
6http://rdaregistry.info/Elements/a/P50002appellee corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that appeals against a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliğe karşı temyize giden bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal eseriyle ilişkilendirir.Eda Ünalan KayaVedat GÜLTEKİN
7http://rdaregistry.info/Elements/a/P50002appellee corporate body ofrdakit:toolkitLabelappellee corporate body ofTemyiz mahkemesinde davalı tüzel kişiEda Ünalan KayaVedat GÜLTEKİN
8http://rdaregistry.info/Elements/a/P50002appellee corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA legal work of a higher court that records a decision of a lower court that appeals against a corporate body.Bir tüzel kişiye karşı temyize giden bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal bir eseriEda Ünalan KayaVedat GÜLTEKİN
9http://rdaregistry.info/Elements/a/P50003degree granting institution ofrdfs:labelis degree granting institution ofAkademik unvanı veren kurumÖzhan SağlıkVedat GÜLTEKİN
10http://rdaregistry.info/Elements/a/P50003degree granting institution ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that is a thesis or dissertation associated with an academic degree that is approved by a corporate body.Bir tüzel kişi tarafından onaylanan ve akademik bir unvanla ilişkili olan yüksek lisans ya da doktora tezi çalışmasıyla tüzel kişiyi ilişkilendirir.Özhan SağlıkVedat GÜLTEKİN
11http://rdaregistry.info/Elements/a/P50003degree granting institution ofrdakit:toolkitLabeldegree granting institution ofAkademik unvanı veren kurumÖzhan SağlıkVedat GÜLTEKİN
12http://rdaregistry.info/Elements/a/P50003degree granting institution ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a thesis or dissertation associated with an academic degree that is approved by a corporate body.Bir tüzel kişi tarafından onaylanan ve akademik bir unvanla ilişkili olan yüksek lisans ya da doktora tezi eseriÖzhan SağlıkVedat GÜLTEKİN
13http://rdaregistry.info/Elements/a/P50004hosting institution ofrdfs:labelis hosting institution ofEv sahibi kurumİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
14http://rdaregistry.info/Elements/a/P50004hosting institution ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that arises from a conference, exhibition, or other event that is hosted by a corporate body with little or no responsibility for the content.Bir tüzel kişiliği, içerikten çok az sorumlu olan veya hiç sorumluluğu olmayan bir tüzel kişilik tarafından ev sahipliği yapılan bir konferans, sergi veya başka bir etkinlikten kaynaklanan bir eserle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
15http://rdaregistry.info/Elements/a/P50004hosting institution ofrdakit:toolkitLabelhosting institution ofEv sahibi kurumİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
16http://rdaregistry.info/Elements/a/P50004hosting institution ofrdakit:toolkitDefinitionA work that arises from a conference, exhibition, or other event that is hosted by a corporate body with little or no responsibility for the content.İçerik konusunda çok az sorumluluğu olan veya hiç sorumluluğu olmayan kurumsal bir tüzel kişilik tarafından düzenlenen bir konferans, sergi veya başka bir etkinlikten ortaya çıkan bir eserİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
17http://rdaregistry.info/Elements/a/P50004hosting institution ofskos:altLabelhost institution ofEv sahibi kurumİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
18http://rdaregistry.info/Elements/a/P50005production company ofrdfs:labelis production company ofprodüksi̇yon şi̇rketi̇Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
19http://rdaregistry.info/Elements/a/P50005production company ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that involves a responsibility for managing the financial, technical, and organizational aspects of a production for stage, screen, sound recording, television, webcast, etc.Bir tüzel kişiliği, sahne, ekran, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksi̇yonun finansal, teknik ve organizasyonel yönlerini yönetme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
20http://rdaregistry.info/Elements/a/P50005production company ofrdakit:toolkitLabelproduction company ofprodüksi̇yon şi̇rketi̇Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
21http://rdaregistry.info/Elements/a/P50005production company ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for managing the financial, technical, and organizational aspects of a production for stage, screen, sound recording, television, webcast, etc.Sahne, ekran, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksiyonun finansal, teknik ve organizasyonel yönlerini yönetme sorumluluğunu içeren bir eserAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
22http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006identifier for corporate bodyrdfs:labelhas identifier for corporate bodytüzel kişi için tanımlayıcıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
23http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006identifier for corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is an appellation of corporate body that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliği tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dilden ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız olan bir kod, sayı veya başka bir dizeden oluşan tüzel kişilikle olan bir isimle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
24http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006identifier for corporate bodyrdakit:toolkitLabelidentifier for corporate bodytüzel kişi için tanımlayıcıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
25http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006identifier for corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of corporate body that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a corporate body.Bir tüzel kişiliği tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dilden ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız olarak bir kod, sayı veya başka bir dizeden oluşan bir tüzel kişinin unvanı olan bir isimÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
26http://rdaregistry.info/Elements/a/P50007founding corporate body of corporate bodyrdfs:labelhas founding corporate body of corporate bodytüzel kişiliğin kurucu tüzel kişiliğiTaliha UykurVedat GÜLTEKİN
27http://rdaregistry.info/Elements/a/P50007founding corporate body of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who initiates a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliği başlatan bir tüzel kişilikle ilişkilendirir.Taliha UykurVedat GÜLTEKİN
28http://rdaregistry.info/Elements/a/P50007founding corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfounding corporate body of corporate bodytüzel kişiliğin kurucu tüzel kişiliğiTaliha UykurVedat GÜLTEKİN
29http://rdaregistry.info/Elements/a/P50007founding corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who initiates a corporate body.Bir tüzel kişiliği başlatan bir tüzel kişilik.Taliha UykurVedat GÜLTEKİN
30http://rdaregistry.info/Elements/a/P50007founding corporate body of corporate bodyskos:altLabelfounding corporate bodykurucu tüzel kişilikTaliha UykurVedat GÜLTEKİN
43http://rdaregistry.info/Elements/a/P50011mergeerdfs:labelhas mergeeBirleştirmeŞener YolcuEmine Hatun GÜR
44http://rdaregistry.info/Elements/a/P50011mergeeskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who merged with another corporate body to form a third.Bir tüzel kişiyi, üçüncü bir tüzel kişi oluşturmak üzere başka bir tüzel kişi ile birleşen bir tüzel kişi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
45http://rdaregistry.info/Elements/a/P50011mergeerdakit:toolkitLabelmergeeBirleşmeŞener YolcuEmine Hatun GÜR
46http://rdaregistry.info/Elements/a/P50011mergeerdakit:toolkitDefinitionA corporate body who merged with another corporate body to form a third.Üçüncü bir tüzel kişi oluşturmak üzere başka bir tüzel kişiyle birleşen bir tüzel kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
47http://rdaregistry.info/Elements/a/P50012predecessor of corporate bodyrdfs:labelhas predecessor of corporate bodyTüzel kişiliğin öncülüne sahiptirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
48http://rdaregistry.info/Elements/a/P50012predecessor of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who precedes another corporate body.Bir tüzel kişiyi, başka bir tüzel kişilikten önce gelen bir tüzel kişilikle ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
49http://rdaregistry.info/Elements/a/P50012predecessor of corporate bodyrdakit:toolkitLabelpredecessor of corporate bodyTüzel kişiliğin öncülüŞener YolcuEmine Hatun GÜR
50http://rdaregistry.info/Elements/a/P50012predecessor of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who precedes another corporate body.Başka bir tüzel kişiden önce gelen tüzel kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
51http://rdaregistry.info/Elements/a/P50012predecessor of corporate bodyskos:altLabelpredecessorÖncülŞener YolcuEmine Hatun GÜR
52http://rdaregistry.info/Elements/a/P50013product of mergerrdfs:labelhas product of mergerBirleşme ürününe sahipŞener YolcuEmine Hatun GÜR
53http://rdaregistry.info/Elements/a/P50013product of mergerskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who resulted from a merger of two or more other corporate bodies.Bir tüzel kuruluşu, iki veya daha fazla başka tüzel kuruluşun birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir tüzel kuruluşla ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
54http://rdaregistry.info/Elements/a/P50013product of mergerrdakit:toolkitLabelproduct of mergerbirleşme ürünüŞener YolcuEmine Hatun GÜR
55http://rdaregistry.info/Elements/a/P50013product of mergerrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who resulted from a merger of two or more other corporate bodies.İki veya daha fazla tüzel kuruluşun birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir tüzel kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
56http://rdaregistry.info/Elements/a/P50014product of splitrdfs:labelhas product of splitbölünmüş ürüne sahipŞener YolcuEmine Hatun GÜR
57http://rdaregistry.info/Elements/a/P50014product of splitskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who resulted from a split or division of another corporate body.Bir tüzel kuruluşu, başka bir tüzel kuruluşun bölünmesi veya parçalanması sonucu ortaya çıkan bir tüzel kuruluşla ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
58http://rdaregistry.info/Elements/a/P50014product of splitrdakit:toolkitLabelproduct of splitbölünmüş ürünŞener YolcuEmine Hatun GÜR
59http://rdaregistry.info/Elements/a/P50014product of splitrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who resulted from a split or division of another corporate body.Başka bir tüzel kuruluşun bölünmesi veya parçalanması sonucu ortaya çıkan bir tüzel kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
60http://rdaregistry.info/Elements/a/P50015sponsoring corporate body of corporate bodyrdfs:labelhas sponsoring corporate body of corporate bodyTüzel kişinin sponsor olduğu tüzel kişiliğe sahiptirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
61http://rdaregistry.info/Elements/a/P50015sponsoring corporate body of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who sponsors another corporate body.Bir tüzel kuruluşu, başka bir tüzel kuruluşa sponsor olan bir tüzel kuruluşla ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
62http://rdaregistry.info/Elements/a/P50015sponsoring corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitLabelsponsoring corporate body of corporate bodytüzel kişiliğin sponsor olduğu tüzel kişiliğiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
63http://rdaregistry.info/Elements/a/P50015sponsoring corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who sponsors another corporate body.Başka bir tüzel kuruluşa sponsor olan bir tüzel kuruluş.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
64http://rdaregistry.info/Elements/a/P50015sponsoring corporate body of corporate bodyskos:altLabelsponsoring corporate bodysponsor tüzel kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
65http://rdaregistry.info/Elements/a/P50016successor of corporate bodyrdfs:labelhas successor of corporate bodytüzel kuruluşun varisi/ardılı vardırŞener YolcuEmine Hatun GÜR
66http://rdaregistry.info/Elements/a/P50016successor of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who succeeds or follows another corporate body.Bir tüzel kuruluşu, başka bir tüzel kuruluşun yerine geçen veya onu takip eden bir tüzel kuruluşla ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
67http://rdaregistry.info/Elements/a/P50016successor of corporate bodyrdakit:toolkitLabelsuccessor of corporate bodytüzel kuruluşun varisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
68http://rdaregistry.info/Elements/a/P50016successor of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who succeeds or follows another corporate body.Başka bir tüzel kuruluşun yerine geçen veya onu takip eden bir tüzel kuruluş.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
69http://rdaregistry.info/Elements/a/P50016successor of corporate bodyskos:altLabelsuccessorvarisŞener YolcuEmine Hatun GÜR
70http://rdaregistry.info/Elements/a/P50017founded corporate body of corporate bodyrdfs:labelhas founded corporate body of corporate bodytüzel kuruluşun tüzel kuruluşunu kurmuşturŞener YolcuEmine Hatun GÜR
71http://rdaregistry.info/Elements/a/P50017founded corporate body of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body who is initiated by a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluş tarafından başlatılan bir tüzel kuruluşla ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
72http://rdaregistry.info/Elements/a/P50017founded corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfounded corporate body of corporate bodytüzel kuruluşun kurulan tüzel kuruluşuŞener YolcuEmine Hatun GÜR
73http://rdaregistry.info/Elements/a/P50017founded corporate body of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is initiated by a corporate body.Tüzel bir kuruluş tarafından başlatılan tüzel bir kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
74http://rdaregistry.info/Elements/a/P50019number of conferencerdfs:labelhas number of conferencekonferans sayısı olanŞener YolcuEmine Hatun GÜR
75http://rdaregistry.info/Elements/a/P50019number of conferenceskos:definitionRelates a corporate body to a designation of the sequencing of a conference, exhibition, or other formally named and convened event that gives rise to a work.Bir tüzel kuruluşu, bir konferansın, serginin veya bir esere yol açan resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış başka bir etkinliğin sıralamasının belirlenmesiyle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
76http://rdaregistry.info/Elements/a/P50019number of conferencerdakit:toolkitLabelnumber of conferencekonferans sayısıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
77http://rdaregistry.info/Elements/a/P50019number of conferencerdakit:toolkitDefinitionA designation of the sequencing of a conference, exhibition, or other formally named and convened event that gives rise to a work.Bir eserin ortaya çıkmasını sağlayan bir konferans, sergi veya resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış diğer etkinliklerin sıralamasının bir tanımı.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
78http://rdaregistry.info/Elements/a/P50019number of conferenceskos:altLabelnumber of conference, etc.konferans sayısı vs.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
79http://rdaregistry.info/Elements/a/P50020founding family of corporate bodyrdfs:labelhas founding family of corporate bodytüzel kuruluşun kurucu ailesine sahip olmasıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
80http://rdaregistry.info/Elements/a/P50020founding family of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a family who initiates a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliğin faaliyet gösterdiği bir çalışma alanı, yetki alanı, sorumluluk alanı, yargı yetkisi vb. ile ilişkilendirir.
Şener YolcuEmine Hatun GÜR
81http://rdaregistry.info/Elements/a/P50020founding family of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfounding family of corporate bodytüzel kuruluşun kurucu ailesiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
82http://rdaregistry.info/Elements/a/P50020founding family of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA family who initiates a corporate body.Tüzel kuruluşu başlatan bir aileŞener YolcuEmine Hatun GÜR
83http://rdaregistry.info/Elements/a/P50020founding family of corporate bodyskos:altLabelfounding familykurucu aileŞener YolcuEmine Hatun GÜR
84http://rdaregistry.info/Elements/a/P50021sponsoring family of corporate bodyrdfs:labelhas sponsoring family of corporate bodytüzel kuruluşun sponsor ailesine sahip olmasıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
85http://rdaregistry.info/Elements/a/P50021sponsoring family of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a family who sponsors a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, tüzel kuruluşa sponsor olan bir aile ile ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
86http://rdaregistry.info/Elements/a/P50021sponsoring family of corporate bodyrdakit:toolkitLabelsponsoring family of corporate bodytüzel kuruluşun sponsor ailesiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
87http://rdaregistry.info/Elements/a/P50021sponsoring family of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA family who sponsors a corporate body.Tüzel bir kuruluşa sponsor olan bir aile.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
88http://rdaregistry.info/Elements/a/P50021sponsoring family of corporate bodyskos:altLabelsponsoring familysponsor aileŞener YolcuEmine Hatun GÜR
89http://rdaregistry.info/Elements/a/P50022field of activity of corporate bodyrdfs:labelhas field of activity of corporate bodytüzel kuruluşun faaliyet alanına sahip olması
Şener YolcuEmine Hatun GÜR
90http://rdaregistry.info/Elements/a/P50022field of activity of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a field of endeavor, area of competence, responsibility, jurisdiction, etc., in which a corporate body is engaged.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluşun faaliyet gösterdiği bir çalışma alanı, yetki alanı, sorumluluk alanı, yargı yetkisi vb. ile ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
91http://rdaregistry.info/Elements/a/P50022field of activity of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfield of activity of corporate bodytüzel kuruluşun faaliyet alanıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
92http://rdaregistry.info/Elements/a/P50022field of activity of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA field of endeavor, area of competence, responsibility, jurisdiction, etc., in which a corporate body is engaged.Bir tüzel kuruluşun faaliyet gösterdiği çalışma alanı, yetki alanı, sorumluluk alanı, yargı yetkisi vb.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
93http://rdaregistry.info/Elements/a/P50023language of corporate bodyrdfs:labelhas language of corporate bodytüzel kuruluşun diline sahip olanŞener YolcuEmine Hatun GÜR
94http://rdaregistry.info/Elements/a/P50023language of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a language that is used by a corporate body in its communications.Bir tüzel kuruluşu, tüzel kuruluşun iletişiminde kullandığı bir dille ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
95http://rdaregistry.info/Elements/a/P50023language of corporate bodyrdakit:toolkitLabellanguage of corporate bodytüzel kuruluşun diliŞener YolcuEmine Hatun GÜR
96http://rdaregistry.info/Elements/a/P50023language of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA language that is used by a corporate body in its communications.Bir tüzel kuruluş tarafından iletişimlerinde kullanılan bir dilŞener YolcuEmine Hatun GÜR
97http://rdaregistry.info/Elements/a/P50024place of conferencerdfs:labelhas place of conferencekonferans yerine sahipŞener YolcuEmine Hatun GÜR
98http://rdaregistry.info/Elements/a/P50024place of conferenceskos:definitionRelates a corporate body to a place where a conference, exhibition, or other formally named and convened event that gives rise to a work is held.Tüzel bir kuruluşu, bir eserin ortaya çıkmasına sebep olan bir konferans, sergi veya resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış diğer bir etkinliğin düzenlendiği bir yerle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
99http://rdaregistry.info/Elements/a/P50024place of conferencerdakit:toolkitLabelplace of conferencekonferans yeriŞener YolcuEmine Hatun GÜR
100http://rdaregistry.info/Elements/a/P50024place of conferencerdakit:toolkitDefinitionA place where a conference, exhibition, or other formally named and convened event that gives rise to a work is held.Bir eserin ortaya çıkmasını sağlayan konferans, sergi veya resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış diğer etkinliklerin düzenlendiği yer.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
101http://rdaregistry.info/Elements/a/P50024place of conferenceskos:altLabellocation of conference, etc.konferans yeri, vs.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
102http://rdaregistry.info/Elements/a/P50025variant name of corporate bodyrdfs:labelhas variant name of corporate bodytüzel kuruluşun değişke adına sahip olmasıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
103http://rdaregistry.info/Elements/a/P50025variant name of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is a name of corporate body that is not selected for preference in a specific application or context.Bir tüzel kuruluşu, belirli bir uygulama veya bağlamda kullanım için tercih edilmeyen bir tüzel kuruluş adı olan bir isimle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
104http://rdaregistry.info/Elements/a/P50025variant name of corporate bodyrdakit:toolkitLabelvariant name of corporate bodytüzel kuruluşun değişken adıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
105http://rdaregistry.info/Elements/a/P50025variant name of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of corporate body that is not selected for preference in a specific application or context.Belirli bir uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilmemiş bir tüzel kişilik adıdır.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
106http://rdaregistry.info/Elements/a/P50025variant name of corporate bodyskos:altLabelvariant name for corporate bodytüzel kuruluşun değişken adıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
107http://rdaregistry.info/Elements/a/P50026employeerdfs:labelhas employeeçalışana sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
108http://rdaregistry.info/Elements/a/P50026employeeskos:definitionRelates a corporate body to a person who is employed by a corporate body.Tüzel kuruluşu bir tüzel kuruluş altında çalışan bir kişi ile ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
109http://rdaregistry.info/Elements/a/P50026employeerdakit:toolkitLabelemployeeçalışanŞener YolcuEmine Hatun GÜR
110http://rdaregistry.info/Elements/a/P50026employeerdakit:toolkitDefinitionA person who is employed by a corporate body.Bir tüzel kuruluş altında çalışan bir kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
111http://rdaregistry.info/Elements/a/P50027officerrdfs:labelhas officermemura sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
112http://rdaregistry.info/Elements/a/P50027officerskos:definitionRelates a corporate body to a person who holds an office in a corporate body.Tüzel kuruluşu, tüzel bir kuruluşta görev yapan bir kişi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
113http://rdaregistry.info/Elements/a/P50027officerrdakit:toolkitLabelofficermemur/göevli/yetkiliŞener YolcuEmine Hatun GÜR
114http://rdaregistry.info/Elements/a/P50027officerrdakit:toolkitDefinitionA person who holds an office in a corporate body.Tüzel bir kuruluşta ofiste görev yapan bir kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
115http://rdaregistry.info/Elements/a/P50028sponsoring person of corporate bodyrdfs:labelhas sponsoring person of corporate bodytüzel kuruluşun sponsor kişisi varŞener YolcuEmine Hatun GÜR
116http://rdaregistry.info/Elements/a/P50028sponsoring person of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a person who sponsors a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, tüzel kuruluşa sponsor olan bir kişi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
117http://rdaregistry.info/Elements/a/P50028sponsoring person of corporate bodyrdakit:toolkitLabelsponsoring person of corporate bodytüzel kuruluşun sponsor kişisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
118http://rdaregistry.info/Elements/a/P50028sponsoring person of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA person who sponsors a corporate body.Tüzel bir kuruluşa sponsorluk yapan bir kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
119http://rdaregistry.info/Elements/a/P50028sponsoring person of corporate bodyskos:altLabelsponsorsponsorŞener YolcuEmine Hatun GÜR
120http://rdaregistry.info/Elements/a/P50029founding person of corporate bodyrdfs:labelhas founding person of corporate bodyTüzel kuruluşun kurucu kişisi varŞener YolcuEmine Hatun GÜR
121http://rdaregistry.info/Elements/a/P50029founding person of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a person who initiates a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, tüzel kuruluşu kuran bir kişi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
122http://rdaregistry.info/Elements/a/P50029founding person of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfounding person of corporate bodytüzel kuruluşun kurucu kişisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
123http://rdaregistry.info/Elements/a/P50029founding person of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA person who initiates a corporate body.Tüzel kuruluşu başlatan/kuran kişiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
124http://rdaregistry.info/Elements/a/P50029founding person of corporate bodyskos:altLabelfounderkurucuŞener YolcuEmine Hatun GÜR
125http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyrdfs:labelhas person member of corporate bodykişinin tüzel kuruluş üyesi olmasıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
126http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a person who is a member of a corporate body.Tüzel kuruluşu, tüzel kuruluşun üyesi olan bir kişi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
127http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyrdakit:toolkitLabelperson member of corporate bodytüzel kuruluşun kişi üyesiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
128http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA person who is a member of a corporate body.Tüzel bir kuruluşun üyesi olan bir kişi.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
129http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyskos:altLabelmemberüyeŞener YolcuEmine Hatun GÜR
130http://rdaregistry.info/Elements/a/P50030person member of corporate bodyskos:altLabelaffiliation ofbağlı olduğuŞener YolcuEmine Hatun GÜR
131http://rdaregistry.info/Elements/a/P50032name of corporate bodyrdfs:labelhas name of corporate bodytüzel kuruluşun adına sahiptirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
132http://rdaregistry.info/Elements/a/P50032name of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is an appellation of corporate body in natural language and phrasing used in common discourse.Bir tüzel kuruluşu, doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde tüzel kuruluşun bir adı olan bir isimle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
133http://rdaregistry.info/Elements/a/P50032name of corporate bodyrdakit:toolkitLabelname of corporate bodytüzel kuruluşun adıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
134http://rdaregistry.info/Elements/a/P50032name of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of corporate body in natural language and phrasing used in common discourse.Doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde kurumsal bir yapıya atıfta bulunan bir isim.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
135http://rdaregistry.info/Elements/a/P50035corporate historyrdfs:labelhas corporate historykurumsal tarihe sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
136http://rdaregistry.info/Elements/a/P50035corporate historyskos:definitionRelates a corporate body to a summary of information about the history of a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluşun tarihi hakkındaki bilgilerin bir özetiyle ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
137http://rdaregistry.info/Elements/a/P50035corporate historyrdakit:toolkitLabelcorporate historykurumsal tarihŞener YolcuEmine Hatun GÜR
138http://rdaregistry.info/Elements/a/P50035corporate historyrdakit:toolkitDefinitionA summary of information about the history of a corporate body.Bir tüzel kuruluşun tarihi hakkındaki bilgilerin özetiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
139http://rdaregistry.info/Elements/a/P50036address of corporate bodyrdfs:labelhas address of corporate bodytüzel kuruluş adrese sahipŞener YolcuEmine Hatun GÜR
140http://rdaregistry.info/Elements/a/P50036address of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to an address of a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluşun adresi ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
141http://rdaregistry.info/Elements/a/P50036address of corporate bodyrdakit:toolkitLabeladdress of corporate bodytüzel kuruluşun adresiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
142http://rdaregistry.info/Elements/a/P50036address of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionAn address of a corporate body.Bir tüzel bir kuruluşun adresiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
143http://rdaregistry.info/Elements/a/P50036address of corporate bodyskos:scopeNoteIncludes an email or other online address.Bir e-posta veya başka bir çevrimiçi adres içerirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
144http://rdaregistry.info/Elements/a/P50037date of establishmentrdfs:labelhas date of establishmentKuruluş tarihine sahiptirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
145http://rdaregistry.info/Elements/a/P50037date of establishmentskos:definitionRelates a corporate body to a timespan during which a corporate body is established or founded.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluşun kurulduğu veya oluşturulduğu bir zaman aralığı ile ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
146http://rdaregistry.info/Elements/a/P50037date of establishmentrdakit:toolkitLabeldate of establishmentkuruluş tarihiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
147http://rdaregistry.info/Elements/a/P50037date of establishmentrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a corporate body is established or founded.Bir tüzel kuruluşun kurulduğu veya oluşturulduğu zaman aralığı.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
148http://rdaregistry.info/Elements/a/P50038date of terminationrdfs:labelhas date of terminationfesih tarihine sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
149http://rdaregistry.info/Elements/a/P50038date of terminationskos:definitionRelates a corporate body to a timespan during which a corporate body is terminated or dissolved.Bir tüzel kuruluşun feshedildiği veya dağıtıldığı bir zaman aralığı ile ilgilidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
150http://rdaregistry.info/Elements/a/P50038date of terminationrdakit:toolkitLabeldate of terminationfesih tarihiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
151http://rdaregistry.info/Elements/a/P50038date of terminationrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a corporate body is terminated or dissolved.Bir tüzel kuruluşun feshedildiği veya feshedildiği zaman aralığıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
152http://rdaregistry.info/Elements/a/P50039date of conferencerdfs:labelhas date of conferencekonferans tarihine sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
153http://rdaregistry.info/Elements/a/P50039date of conferenceskos:definitionRelates a corporate body to a timespan during which a conference, exhibition, or other formally named and convened event is held.Bir konferans, sergi veya resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış diğer etkinliklerin düzenlendiği bir zaman aralığı ile tüzel bir kuruluşu ilişkilendirirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
154http://rdaregistry.info/Elements/a/P50039date of conferencerdakit:toolkitLabeldate of conferencekonferans tarihiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
155http://rdaregistry.info/Elements/a/P50039date of conferencerdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a conference, exhibition, or other formally named and convened event is held.Bir konferansın, serginin veya resmi olarak adlandırılmış ve toplanmış diğer etkinliklerin düzenlendiği zaman aralığı.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
156http://rdaregistry.info/Elements/a/P50039date of conferenceskos:altLabeldate of conference, etc.konferans tarihi, vb.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
157http://rdaregistry.info/Elements/a/P50041preferred name of corporate bodyrdfs:labelhas preferred name of corporate bodytüzel kuruluşun tercih ettiği isme sahip omaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
158http://rdaregistry.info/Elements/a/P50041preferred name of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is a name of corporate body that is selected for preference in a specific application or context.Bir tüzel kuruluşu, belirli bir uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilen bir tüzel kuruluş adı olan bir isimle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
159http://rdaregistry.info/Elements/a/P50041preferred name of corporate bodyrdakit:toolkitLabelpreferred name of corporate bodytüzel kuruluşun tercih ettiği isimŞener YolcuEmine Hatun GÜR
160http://rdaregistry.info/Elements/a/P50041preferred name of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of corporate body that is selected for preference in a specific application or context.Belirli bir uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilen bir tüzel kuruluş adıdır.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
161http://rdaregistry.info/Elements/a/P50041preferred name of corporate bodyskos:altLabelpreferred name for corporate bodytüzel kuruluşun tercih ettiği isimŞener YolcuEmine Hatun GÜR
162http://rdaregistry.info/Elements/a/P50042appellant corporate body ofrdfs:labelis appellant corporate body ofnin temyiz eden tüzel kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
163http://rdaregistry.info/Elements/a/P50042appellant corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that is appealed by a corporate body.Bir tüzel kuruluşu, bir tüzel kuruluş tarafından temyiz edilen bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal çalışması olan bir eserle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
164http://rdaregistry.info/Elements/a/P50042appellant corporate body ofrdakit:toolkitLabelappellant corporate body oftemyiz eden tüzel kuruluşŞener YolcuEmine Hatun GÜR
165http://rdaregistry.info/Elements/a/P50042appellant corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that is appealed by a corporate body.Bir tüzel kuruluş tarafından temyiz edilen bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal çalışması olan bir eser.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
166http://rdaregistry.info/Elements/a/P50043plaintiff corporate body ofrdfs:labelis plaintiff corporate body ofnin davacı tüzel kişiliğidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
167http://rdaregistry.info/Elements/a/P50043plaintiff corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that involves a responsibility for bringing a suit as a corporate body in a civil proceeding.Bir tüzel kuruluşu, bir hukuk davasında tüzel kuruluş olarak dava açma sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
168http://rdaregistry.info/Elements/a/P50043plaintiff corporate body ofrdakit:toolkitLabelplaintiff corporate body ofdavacı tüzel kişilikŞener YolcuEmine Hatun GÜR
169http://rdaregistry.info/Elements/a/P50043plaintiff corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for bringing a suit as a corporate body in a civil proceeding.Bir hukuk davasında tüzel kuruluş olarak dava açma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
170http://rdaregistry.info/Elements/a/P50044court governed ofrdfs:labelis court governed ofmahkeme tarafından yönetilirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
171http://rdaregistry.info/Elements/a/P50044court governed ofskos:definitionRelates a corporate body to a work of a court governed by court rules, regardless of their official nature to a work.Tüzel bir kuruluşu, resmi niteliğine bakılmaksızın, mahkeme kuralları tarafından yönetilen bir mahkemenin bir çalışmasıyla ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
172http://rdaregistry.info/Elements/a/P50044court governed ofrdakit:toolkitLabelcourt governed ofmahkeme tarafından yönetilenŞener YolcuEmine Hatun GÜR
173http://rdaregistry.info/Elements/a/P50044court governed ofrdakit:toolkitDefinitionA work of a court governed by court rules, regardless of their official nature.Bir eserin resmi niteliğine bakılmaksızın, mahkeme kuralları tarafından yönetilen bir mahkemenin eseri.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
174http://rdaregistry.info/Elements/a/P50047depositor agent ofrdfs:labelis depositor agent ofnin mevduat temsilcisidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
175http://rdaregistry.info/Elements/a/P50047depositor agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that is deposited by an agent into the custody of another agent without transferring ownership.Bir temsilci tarafından, mülkiyeti devredilmeksizin başka bir temsilcinin emanetine bırakılan bir öğe ile ilgilidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
176http://rdaregistry.info/Elements/a/P50047depositor agent ofrdakit:toolkitLabeldepositor agent ofmevduat sahibi temsilcisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
177http://rdaregistry.info/Elements/a/P50047depositor agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that is deposited by an agent into the custody of another agent without transferring ownership.Mülkiyet devri olmaksızın bir temsilci tarafından başka bir temsilcinin emanetine bırakılan mal/ öğe.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
178http://rdaregistry.info/Elements/a/P50047depositor agent ofskos:altLabeldepositor ofmevduat sahibiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
179http://rdaregistry.info/Elements/a/P50048film director agent ofrdfs:labelis film director agent offilm yönetmeni temsilcisidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
180http://rdaregistry.info/Elements/a/P50048film director agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a filmed performance.Bir temsilcinin, filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir işle ilgilidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
181http://rdaregistry.info/Elements/a/P50048film director agent ofrdakit:toolkitLabelfilm director agent offilm yönetmeni temsilcisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
182http://rdaregistry.info/Elements/a/P50048film director agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a filmed performance.Filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
183http://rdaregistry.info/Elements/a/P50048film director agent ofskos:altLabelfilm director offilm yönetmeniŞener YolcuEmine Hatun GÜR
184http://rdaregistry.info/Elements/a/P50049radio director agent ofrdfs:labelis radio director agent ofnin radyo direktörü temsilcisidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
185http://rdaregistry.info/Elements/a/P50049radio director agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a radio program.Bir temsilcinin bir radyo programının genel yönetimi ve denetiminden sorumlu olmasını içeren bir işle ilgilidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
186http://rdaregistry.info/Elements/a/P50049radio director agent ofrdakit:toolkitLabelradio director agent ofradyo direktörü temsilcisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
187http://rdaregistry.info/Elements/a/P50049radio director agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a radio program.Bir radyo programının genel yönetimi ve denetimi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir iş.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
188http://rdaregistry.info/Elements/a/P50049radio director agent ofskos:altLabelradio director ofradyo temsilcisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
189http://rdaregistry.info/Elements/a/P50050television director agent ofrdfs:labelis television director agent ofnin televizyon direktörü temsilcisidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
190http://rdaregistry.info/Elements/a/P50050television director agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a television program.Bir televizyon programının genel yönetimi ve denetimi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir işle ilgilidir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
191http://rdaregistry.info/Elements/a/P50050television director agent ofrdakit:toolkitLabeltelevision director agent oftelevizyon yönetmeni temsilcisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
192http://rdaregistry.info/Elements/a/P50050television director agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for the general management and supervision of a television program.Bir televizyon programının genel yönetimi ve denetimi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir iş.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
193http://rdaregistry.info/Elements/a/P50050television director agent ofskos:altLabeltelevision director oftelevizyon yönetmeniŞener YolcuEmine Hatun GÜR
194http://rdaregistry.info/Elements/a/P50051category of familyrdfs:labelhas category of familyaile kategorisine sahiptirŞener YolcuEmine Hatun GÜR
195http://rdaregistry.info/Elements/a/P50051category of familyskos:definitionRelates a family to a type to which a family belongs.Bir aileyi, ailenin ait olduğu bir türle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
196http://rdaregistry.info/Elements/a/P50051category of familyrdakit:toolkitLabelcategory of familyaile kategorisiŞener YolcuEmine Hatun GÜR
197http://rdaregistry.info/Elements/a/P50051category of familyrdakit:toolkitDefinitionA type to which a family belongs.Bir ailenin ait olduğu bir tür.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
198http://rdaregistry.info/Elements/a/P50051category of familyskos:altLabeltype of familyaile türüŞener YolcuEmine Hatun GÜR
199http://rdaregistry.info/Elements/a/P50052identifier for familyrdfs:labelhas identifier for familyaile için tanımlayıcıya sahip olmaŞener YolcuEmine Hatun GÜR
200http://rdaregistry.info/Elements/a/P50052identifier for familyskos:definitionRelates a family to a nomen that is an appellation of family that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a family.Bir aileyi, bir aileyi tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dil ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız bir kod, sayı veya başka bir dizeden oluşan bir aile adı olan bir isimle ilişkilendirir.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
201http://rdaregistry.info/Elements/a/P50052identifier for familyrdakit:toolkitLabelidentifier for familyaile için tanımlayıcıŞener YolcuEmine Hatun GÜR
202http://rdaregistry.info/Elements/a/P50052identifier for familyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of family that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a family.Bir aileyi tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dil ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız bir kod, sayı veya başka bir dizeden oluşan bir aile unvanı olan isim.Şener YolcuEmine Hatun GÜR
203http://rdaregistry.info/Elements/a/P50053descendant family of familyrdfs:labelhas descendant family of familyailenin soy ailesine aittirMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
204http://rdaregistry.info/Elements/a/P50053descendant family of familyskos:definitionRelates a family to a family who descends from another family.Bir aileyi başka bir aileden gelen bir aile ile ilişkilendirir.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
205http://rdaregistry.info/Elements/a/P50053descendant family of familyrdakit:toolkitLabeldescendant family of familyailenin soyundan gelen ailesiMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
206http://rdaregistry.info/Elements/a/P50053descendant family of familyrdakit:toolkitDefinitionA family who descends from another family.Başka bir ailenin soyundan gelen bir aile.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
207http://rdaregistry.info/Elements/a/P50053descendant family of familyskos:altLabeldescendant familysoyundan gelen aileMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
208http://rdaregistry.info/Elements/a/P50054variant name of familyrdfs:labelhas variant name of familyailenin değişken ismine sahipMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
209http://rdaregistry.info/Elements/a/P50054variant name of familyskos:definitionRelates a family to a nomen that is a name of family that is not selected for preference in a specific application or context.Bir aileyi, belirli bir uygulama veya bağlamda tercih için seçilmeyen bir aile adı olan bir soyadı ile ilişkilendirir.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
210http://rdaregistry.info/Elements/a/P50054variant name of familyrdakit:toolkitLabelvariant name of familyailenin değişken adıMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
211http://rdaregistry.info/Elements/a/P50054variant name of familyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of family that is not selected for preference in a specific application or context.Belirli bir uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilmemiş bir aile adı olan bir isim.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
212http://rdaregistry.info/Elements/a/P50054variant name of familyskos:altLabelvariant name for familyaile için değişken isimMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
223http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourrdfs:labelhas hereditary term of honourkalıtsal onur terimine sahipMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
224http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourskos:definitionRelates a family to a word or phrase indicative of royalty, nobility, etc., associated with a family.Bir aileyi, bir aileyle ilişkili kraliyet, soyluluk vb. gösteren bir kelime veya ifadeyle ilişkilendirir.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
225http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourrdakit:toolkitLabelhereditary term of honourkalıtsal onur terimiMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
226http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourrdakit:toolkitDefinitionA word or phrase indicative of royalty, nobility, etc., associated with a family.Bir aileyle ilişkilendirilen kraliyet, soyluluk vb. gösteren bir kelime veya ifade.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
227http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourskos:altLabelhereditary titlekalıtsal unvanMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
228http://rdaregistry.info/Elements/a/P50059hereditary term of honourskos:altLabelhereditary term of honorkalıtsal onur terimiMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
229http://rdaregistry.info/Elements/a/P50060prominent member of familyrdfs:labelhas prominent member of familyailenin önde gelen bir üyesine sahipMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
230http://rdaregistry.info/Elements/a/P50060prominent member of familyskos:definitionRelates a family to a person who is a well-known individual who is a member of a family.Bir aileyi, bir ailenin üyesi olan tanınmış bir birey olan bir kişiyle ilişkilendirir.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
231http://rdaregistry.info/Elements/a/P50060prominent member of familyrdakit:toolkitLabelprominent member of familyailenin önde gelen üyesiMüslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
232http://rdaregistry.info/Elements/a/P50060prominent member of familyrdakit:toolkitDefinitionA person who is a well-known individual who is a member of a family.Bir ailenin üyesi olup tanınmış bir birey olan kişi.Müslüm YURTSEVENPelin KARCI KANDEMİR
233http://rdaregistry.info/Elements/a/P50061name of familyrdfs:labelhas name of familyaile adı kayıtlıAslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
234http://rdaregistry.info/Elements/a/P50061name of familyskos:definitionRelates a family to a nomen that is an appellation of family in natural language and phrasing used in common discourse.Bir aileyi, doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde, ailenin unvanı olan bir adla ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
235http://rdaregistry.info/Elements/a/P50061name of familyrdakit:toolkitLabelname of familyaile adıAslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
236http://rdaregistry.info/Elements/a/P50061name of familyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of family in natural language and phrasing used in common discourse.Doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde, ailenin unvanı olan bir ad.Aslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
237http://rdaregistry.info/Elements/a/P50062founded corporate body of familyrdfs:labelhas founded corporate body of familyailenin kurulmuş tüzel kişiliğine sahipAslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
238http://rdaregistry.info/Elements/a/P50062founded corporate body of familyskos:definitionRelates a family to a corporate body who is initiated by a family.Bir aileyi, bir aile tarafından üyeliğe kabul edilmiş bir tüzel kişilik ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
239http://rdaregistry.info/Elements/a/P50062founded corporate body of familyrdakit:toolkitLabelfounded corporate body of familykurulu aile tüzel kişiliğiAslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
240http://rdaregistry.info/Elements/a/P50062founded corporate body of familyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is initiated by a family.Bir aile tarafından üyeliğe kabul edilmiş bir tüzel kişilik.Aslıhan ASLIMHüseyin ÖNSÜREN
259http://rdaregistry.info/Elements/a/P50067seller agent ofrdfs:labelis seller agent ofsatış temsilcisiCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
260http://rdaregistry.info/Elements/a/P50067seller agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that is sold to another owner who is an agent.Sahibi olduğu bir öğenin başka bir temsilciye satılmasını ilişkilendirirCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
261http://rdaregistry.info/Elements/a/P50067seller agent ofrdakit:toolkitLabelseller agent ofsatış temsilcisiCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
262http://rdaregistry.info/Elements/a/P50067seller agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that is sold to another owner who is an agent.sahibi olduğu bir öğenin başka bir temsilciye satılmasıCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
263http://rdaregistry.info/Elements/a/P50067seller agent ofskos:altLabelseller ofsatıcıCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
264http://rdaregistry.info/Elements/a/P50068enacting jurisdiction ofrdfs:labelis enacting jurisdiction ofyargı yetkisini yürürlüğe koymaCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
265http://rdaregistry.info/Elements/a/P50068enacting jurisdiction ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that is a law, regulation, constitution, court rule, or other legislation enacted by a corporate body who is a government.Bir tüzel kişiyi, bir devlet organı tarafından çıkarılan kanun, yönetmelik, anayasa, mahkeme kuralı veya yürürlüğe konulan diğer mevzuat niteliğindeki bir eserle ilişkilendirir.Canan KorkmazVedat GÜLTEKİN
266http://rdaregistry.info/Elements/a/P50068enacting jurisdiction ofrdakit:toolkitLabelenacting jurisdiction ofyargı yetkisini yürürlüğe koymaCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
267http://rdaregistry.info/Elements/a/P50068enacting jurisdiction ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a law, regulation, constitution, court rule, or other legislation enacted by a corporate body who is a government.Bir devlet organı tarafından çıkarılan kanun, yönetmelik, anayasa, mahkeme kuralı veya yürürlüğe konulan diğer mevzuat niteliğindeki bir eserCanan KorkmazVedat GÜLTEKİN
339http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofrdfs:labelis singer agent ofşarkıcı temsilcisidir.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
340http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Bir temsilciyi, müzik üretmek için enstrümantal eşlik olsun ya da olmasın sesini kullanan bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade ile ilişkilendirir.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
341http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofskos:scopeNoteA performance of a singer may or may not include actual words.Bir şarkıcının performansı gerçek kelimeleri içerebilir veya içermebilir.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
342http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofrdakit:toolkitLabelsinger agent ofşarkıcı temsilcisiFadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
343http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Müzik üretmek için enstrümantal eşlik olsun ya da olmasın sesini kullanan bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
344http://rdaregistry.info/Elements/a/P50084singer agent ofskos:altLabelsinger ofşarkıcısıFadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
345http://rdaregistry.info/Elements/a/P50085appellee person ofrdfs:labelis appellee person oftemyize başvuran kişidirFadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
346http://rdaregistry.info/Elements/a/P50085appellee person ofskos:definitionRelates a person to a work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that appeals against a person.Bir kişiyi, bir kişi aleyhine temyize giden bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal çalışması olan bir eserle ilişkilendirir.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
347http://rdaregistry.info/Elements/a/P50085appellee person ofrdakit:toolkitLabelappellee person oftemyize başvuran kişiFadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
348http://rdaregistry.info/Elements/a/P50085appellee person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that appeals against a person.Bir kişi aleyhine temyize giden bir alt mahkemenin kararını kaydeden bir üst mahkemenin yasal çalışması olan bir eser.Fadime TAŞÇIPelin KARCI KANDEMİR
349http://rdaregistry.info/Elements/a/P50086medium ofrdfs:labelis medium ofaracıdır/medyumudurGülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
350http://rdaregistry.info/Elements/a/P50086medium ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for claiming a communication with a world of spirits.Bir kişiyi, ruhlar dünyasıyla iletişim kurma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Gülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
351http://rdaregistry.info/Elements/a/P50086medium ofrdakit:toolkitLabelmedium ofaracı/medyumGülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
352http://rdaregistry.info/Elements/a/P50086medium ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for claiming a communication with a world of spirits.Ruhlar dünyasıyla iletişim kurma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
353http://rdaregistry.info/Elements/a/P50091degree supervisor ofrdfs:labelis degree supervisor ofdereceli danışmandırGülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
354http://rdaregistry.info/Elements/a/P50091degree supervisor ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility as an academic supervisor of thesis or dissertation research for an academic degree that results in a work.Bir kişiyi, bir eserle sonuçlanan akademik bir derece için tez veya tez araştırmasının akademik danışmanı olarak sorumluluk içeren bir işle ilişkilendirir.Gülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
355http://rdaregistry.info/Elements/a/P50091degree supervisor ofrdakit:toolkitLabeldegree supervisor ofdereceli danışmanGülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
356http://rdaregistry.info/Elements/a/P50091degree supervisor ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility as an academic supervisor of thesis or dissertation research for an academic degree that results in a work.Bir çalışmayla sonuçlanan akademik bir derece için tez veya tez araştırmasının akademik danışmanı olarak sorumluluk içeren bir çalışma.Gülsüm KaragölPelin Karcı Kandemir
357http://rdaregistry.info/Elements/a/P50092illuminator agent ofrdfs:labelis illuminator agent ofaydınlatıcı/tezhipçi temsilciAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
358http://rdaregistry.info/Elements/a/P50092illuminator agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that is decorated by an agent using precious metals or colour, often with elaborate designs and motifs.Bir temsilciyi, bir temsilci tarafından değerli metaller veya renkler kullanılarak, genellikle ayrıntılı tasarımlar ve motiflerle süslenmiş bir öğeyle ilişkilendirir.Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
359http://rdaregistry.info/Elements/a/P50092illuminator agent ofrdakit:toolkitLabelilluminator agent ofaydınlatıcı temsilciAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
360http://rdaregistry.info/Elements/a/P50092illuminator agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that is decorated by an agent using precious metals or colour, often with elaborate designs and motifs.Değerli metaller veya renkler kullanılarak, genellikle özenle hazırlanmış tasarımlar ve motiflerle bir temsilci tarafından süslenen bir öğe.Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
361http://rdaregistry.info/Elements/a/P50092illuminator agent ofskos:altLabelilluminator ofaydınlatıcı/tezhipçiAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
362http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094identifier for personrdfs:labelhas identifier for personKişi tanımlayıcısıAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
363http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094identifier for personskos:definitionRelates a person to a nomen that is an appellation of person that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a person.Bir kişiyi, bir kişiyi tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dilden ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız olarak, bir kod, sayı veya başka bir dizeden oluşan bir kişinin unvanı olan bir isimle ilişkilendirir.Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
364http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094identifier for personrdakit:toolkitLabelidentifier for personKişi tanımlayıcısıAykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
365http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094identifier for personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of person that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a person.Bir kişiyi tanımlamak için kullanılan, genellikle doğal dilden ve sosyal adlandırma kurallarından bağımsız olarak, bir kod, sayı veya başka bir dizgiden oluşan, kişinin unvanı olan bir isim.Aykut BayraktarVedat GÜLTEKİN
366http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofrdfs:labelis person member of corporate body ofBir tüzel kişliğin gerçek üyesidir.Feza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
367http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofskos:definitionRelates a person to a corporate body of whom a person is a member.Bir kişiyi üyesi olduğu bir tüzel kişilikle ilişkilendirir.Feza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
368http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofrdakit:toolkitLabelperson member of corporate body ofTüzel kişiliğin gerçek üyesi olan kişi.Feza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
369http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA corporate body of whom a person is a member.Bir kişinin üyesi olduğu tüzel kişilik.Feza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
370http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofskos:altLabelcorporate bodyTüzel kişilikFeza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
371http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095person member of corporate body ofskos:altLabelaffiliationÜyelik/Üyeliğe kabul/BağlılıkFeza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
372http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096employerrdfs:labelhas employerişverene sahipFeza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
373http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096employerskos:definitionRelates a person to a corporate body who employs a person.Bir kişiyi istihdam eden bir tüzel kişilikle ilişkilendirir.Feza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
374http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096employerrdakit:toolkitLabelemployerİşverenFeza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
375http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096employerrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who employs a person.Bir kişiyi istihdam eden bir tüzel kişilikFeza Erdendoğdu GülbeyazPelin KARCI KANDEMİR
376http://rdaregistry.info/Elements/a/P50097country associated with personrdfs:labelhas country associated with personkişi ile ilişkilendirilmiş ülkeye sahiptirFurkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
377http://rdaregistry.info/Elements/a/P50097country associated with personskos:definitionRelates a person to a place that is a country with which a person is identified.Bir kişiyi, o kişinin özdeşleştiği bir ülke olan bir yerle ilişkilendirir.Furkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
378http://rdaregistry.info/Elements/a/P50097country associated with personrdakit:toolkitLabelcountry associated with personkişi ile ilişkilendirilmiş ülkeFurkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
379http://rdaregistry.info/Elements/a/P50097country associated with personrdakit:toolkitDefinitionA place that is a country with which a person is identified.Bir kişinin özdeşleştiği bir ülke olan bir yer.Furkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
380http://rdaregistry.info/Elements/a/P50098period of activity of personrdfs:labelhas period of activity of personkişinin faaliyet süresine sahiptirFurkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
381http://rdaregistry.info/Elements/a/P50098period of activity of personskos:definitionRelates a person to a timespan during which a person is active in their primary field of endeavor.Bir kişiyi birincil çaba alanında aktif olduğu bir zaman aralığı ile ilişkilendirir.Furkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
382http://rdaregistry.info/Elements/a/P50098period of activity of personrdakit:toolkitLabelperiod of activity of personkişinin faaliyet süresiFurkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
383http://rdaregistry.info/Elements/a/P50098period of activity of personrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a person is active in their primary field of endeavor.Bir kişinin birincil çaba alanında aktif olduğu bir zaman aralığıFurkan SevimPelin KARCI KANDEMİR
384http://rdaregistry.info/Elements/a/P50099descendant family of personrdfs:labelhas descendant family of personkişinin soyundan gelen bir aileye sahiptirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
385http://rdaregistry.info/Elements/a/P50099descendant family of personskos:definitionRelates a person to a family who descends from a particular person.Bir kişiyi, belirli bir kişinin soyundan gelen bir aileyle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
386http://rdaregistry.info/Elements/a/P50099descendant family of personrdakit:toolkitLabeldescendant family of personkişinin soyundan gelen aileGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
387http://rdaregistry.info/Elements/a/P50099descendant family of personrdakit:toolkitDefinitionA family who descends from a particular person.Belirli bir kişinin soyundan gelen bir aile.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
388http://rdaregistry.info/Elements/a/P50099descendant family of personskos:altLabeldescendantsalt soyGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
389http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100field of activity of personrdfs:labelhas field of activity of personkişinin faaliyet alanına sahiptirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
390http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100field of activity of personskos:definitionRelates a person to a field of endeavor, area of expertise, etc., in which a person is engaged.Bir kişiyi, meşgul olduğu bir çalışma alanı, uzmanlık alanı vb. ile ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
391http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100field of activity of personrdakit:toolkitLabelfield of activity of personkişinin faaliyet alanıGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
392http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100field of activity of personrdakit:toolkitDefinitionA field of endeavor, area of expertise, etc., in which a person is engaged.Bir kişinin meşgul olduğu bir çalışma alanı, uzmanlık alanı vb.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin KARCI KANDEMİR
393http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102language of personrdfs:labelhas language of personKişinin diliGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
394http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102language of personskos:definitionRelates a person to a language that is used by a person in its communications.Bir kişiyi, bir kişinin iletişiminde kullandığı bir dille ilişkilendirir.Gözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
395http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102language of personrdakit:toolkitLabellanguage of personKişinin diliGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
396http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102language of personrdakit:toolkitDefinitionA language that is used by a person in its communications.Bir kişinin iletişiminde kullandığı dilGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
397http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103variant name of personrdfs:labelhas variant name of personKişinin değişik ismiGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
398http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103variant name of personskos:definitionRelates a person to a nomen that is a name of person that is not selected for preference in a specific application or context.Bir kişiyi, özel uygulama veya içerikte kullanılması tercih edilmeyen diğer ismiyle ilişkilendirir.Gözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
399http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103variant name of personrdakit:toolkitLabelvariant name of personKişinin değişik ismiGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
400http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103variant name of personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of person that is not selected for preference in a specific application or context.Kişinin, belirli bir uygulama veya içerikte kullanmayı tercih etmediği isimGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
401http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103variant name of personskos:altLabelvariant name for personKişinin değişik ismiGözde DenizyaranlıVedat GÜLTEKİN
402http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104profession or occupationrdfs:labelhas profession or occupationmesleği(uzmanlığı) veya uğraşısıGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
403http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104profession or occupationskos:definitionRelates a person to a vocation or avocation.kişi yeteneği ile uğraşısıGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
404http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104profession or occupationrdakit:toolkitLabelprofession or occupationuzmanlığı veya mesleğiGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
405http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104profession or occupationrdakit:toolkitDefinitionA vocation or avocation.okullu mesleği veya merakı/hobisiGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
406http://rdaregistry.info/Elements/a/P50109place of residencerdfs:labelhas place of residenceilgilinin ikamet yeriGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
407http://rdaregistry.info/Elements/a/P50109place of residenceskos:definitionRelates a person to a place where a person resides or has resided.Bir kişiyi, bir kişinin ikamet ettiği veya ikamet yeri ilişkilendirir.Gülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
408http://rdaregistry.info/Elements/a/P50109place of residencerdakit:toolkitLabelplace of residenceikamet yeriGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
409http://rdaregistry.info/Elements/a/P50109place of residencerdakit:toolkitDefinitionA place where a person resides or has resided.birinin ikamet ettiği veya etmiş olduğu yerGülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
410http://rdaregistry.info/Elements/a/P50109place of residenceskos:altLabelplace of residence, etc.ikamet yeri vb.Gülsüm KaragölHüseyin ÖNSÜREN
411http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officerdfs:labelhas term of rank or honour or officerütbe, onur veya makam terimine/unvanına sahiptirHavva ErbayPelin Karcı Kandemir
412http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officeskos:definitionRelates a person to a word or phrase indicative of royalty, nobility, ecclesiastical rank or office, or a term of address for a person of religious vocation.Bir kişiyi, kraliyet, asalet, dini rütbe veya makama işaret eden bir kelime veya ifadeyle veya dini mesleği olan bir kişi için kullanılan bir hitap terimiyle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin Karcı Kandemir
413http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officeskos:scopeNoteA term of rank, honour, or office, includes initials or abbreviations representing an academic degree, or membership in an organization, and excludes terms of address that simply indicate gender or marital status such as Mr. or Mrs.Bir rütbe, onur veya makam terimi, akademik bir dereceyi veya bir kuruluştaki üyeliği temsil eden baş harfleri veya kısaltmaları içerir ve cinsiyet veya medeni durumu belirten bay veya bayan gibi hitap terimlerini hariç tutar.Havva ErbayPelin Karcı Kandemir
414http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officerdakit:toolkitLabelterm of rank or honour or officerütbe, onur veya görev makam terimi/unvanıHavva ErbayPelin Karcı Kandemir
415http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officerdakit:toolkitDefinitionA word or phrase indicative of royalty, nobility, ecclesiastical rank or office, or a term of address for a person of religious vocation.Kraliyet, asalet, dini rütbe veya makamı belirten bir kelime veya ifadeyi veya dini mesleği olan bir kişi için bir hitap terimi.Havva ErbayPelin Karcı Kandemir
416http://rdaregistry.info/Elements/a/P50110term of rank or honour or officeskos:altLabeltitle of personkişinin unvanıHavva ErbayPelin Karcı Kandemir
417http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111name of personrdfs:labelhas name of personkişinin adıdırHavva ErbayPelin Karcı Kandemir
418http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111name of personskos:definitionRelates a person to a nomen that is an appellation of person in natural language and phrasing used in common discourse.Bir kişiyi, doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde bir kişi unvanı olan bir isimle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin Karcı Kandemir
419http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111name of personrdakit:toolkitLabelname of personkişinin adıHavva ErbayPelin Karcı Kandemir
420http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111name of personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an appellation of person in natural language and phrasing used in common discourse.Doğal dilde ve ortak söylemde kullanılan ifadelerde bir kişiye atfedilen ad.Havva ErbayPelin Karcı Kandemir
421http://rdaregistry.info/Elements/a/P50112founded corporate body of personrdfs:labelhas founded corporate body of personkişinin kurduğu tüzel kişilikHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
422http://rdaregistry.info/Elements/a/P50112founded corporate body of personskos:definitionRelates a person to a corporate body who is initiated by a person.Bir kişiyi, bir kişi tarafından kurulan bir tüzel kişiyle İlişkilendirir.Hilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
423http://rdaregistry.info/Elements/a/P50112founded corporate body of personrdakit:toolkitLabelfounded corporate body of personkişinin kurduğu tüzel kişilikHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
424http://rdaregistry.info/Elements/a/P50112founded corporate body of personrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is initiated by a person.Bir kişi tarafından kurulan bir tüzel kişilikHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
425http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113biographical informationrdfs:labelhas biographical informationbiyografik bilgiHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
426http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113biographical informationskos:definitionRelates a person to a summary of information about the life or history of a person.Bir kişiyi, bir kişinin yaşamı veya geçmişi hakkındaki bilgilerin bir özetiyle ilişkilendirir.Hilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
427http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113biographical informationrdakit:toolkitLabelbiographical informationbiyografik bilgiHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
428http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113biographical informationrdakit:toolkitDefinitionA summary of information about the life or history of a person.Bir kişinin hayatı veya geçmişi hakkındaki bilgilerin özetiHilal ÇerçiVedat GÜLTEKİN
429http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114address of personrdfs:labelhas address of personKişinin adresiİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
430http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114address of personskos:definitionRelates a person to an address of a person.Bir kişiyi, kişinin adresiyle ilişkilendirir.İnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
431http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114address of personrdakit:toolkitLabeladdress of personkişinin adresiİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
432http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114address of personrdakit:toolkitDefinitionAn address of a person.Bir kişinin bir adresiİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
433http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114address of personskos:scopeNoteIncludes an email or other online address.Bir e-posta veya başka bir çevrimiçi adres içerir.İnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
434http://rdaregistry.info/Elements/a/P50115fuller form of namerdfs:labelhas fuller form of nameismin tam haliİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
435http://rdaregistry.info/Elements/a/P50115fuller form of nameskos:definitionRelates a person to a nomen that is a name of person that includes the fuller form of a name or part of a name represented by an initial, abbreviation, or shortened or otherwise modified form.Bir kişiyi, bir ismin tam halini veya bir ismin baş harfiyle, kısaltmasıyla veya kısaltılmış ya da başka bir şekilde değiştirilmiş haliyle temsil edilen bir kısmını içeren bir isimle ilişkilendirir.İnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
436http://rdaregistry.info/Elements/a/P50115fuller form of namerdakit:toolkitLabelfuller form of nameismin tam haliİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
437http://rdaregistry.info/Elements/a/P50115fuller form of namerdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of person that includes the fuller form of a name or part of a name represented by an initial, abbreviation, or shortened or otherwise modified form.Bir ismin tam halini veya bir ismin baş harfiyle, kısaltmasıyla veya kısaltılmış ya da başka bir şekilde değiştirilmiş haliyle temsil edilen bir kısmını içeren bir kişi ismiİnci BİNİCİVedat GÜLTEKİN
438http://rdaregistry.info/Elements/a/P50116genderrdfs:labelhas gendercinsiyetİpek YararVedat GÜLTEKİN
439http://rdaregistry.info/Elements/a/P50116genderskos:definitionRelates a person to a gender with which a person identifies.Bir kişiyi, kişinin kendini tanımladığı bir cinsiyetle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
440http://rdaregistry.info/Elements/a/P50116genderrdakit:toolkitLabelgendercinsiyetİpek YararVedat GÜLTEKİN
441http://rdaregistry.info/Elements/a/P50116genderrdakit:toolkitDefinitionA gender with which a person identifies.Bir kişinin kendini tanımladığı cinsiyet.İpek YararVedat GÜLTEKİN
442http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117preferred name of personrdfs:labelhas preferred name of personkişinin tercih ettiği isimİpek YararVedat GÜLTEKİN
443http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117preferred name of personskos:definitionRelates a person to a nomen that is a name of person that is selected for preference in a specific application or context.Bir kişiyi, özel uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilen bir kişi ismiyle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
444http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117preferred name of personrdakit:toolkitLabelpreferred name of personkişinin tercih ettiği isimİpek YararVedat GÜLTEKİN
445http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117preferred name of personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of person that is selected for preference in a specific application or context.Özel uygulama veya bağlamda tercih edilmek üzere seçilen bir kişi ismiİpek YararVedat GÜLTEKİN
446http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117preferred name of personskos:altLabelpreferred name for personkişinin tercih ettiği isimİpek YararVedat GÜLTEKİN
447http://rdaregistry.info/Elements/a/P50118place of deathrdfs:labelhas place of deathölüm yeri varKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
448http://rdaregistry.info/Elements/a/P50118place of deathskos:definitionRelates a person to a place where a person dies.Kişiyi öldüğü yer ile ilişkilendirir.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
449http://rdaregistry.info/Elements/a/P50118place of deathrdakit:toolkitLabelplace of deathölüm yeriKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
450http://rdaregistry.info/Elements/a/P50118place of deathrdakit:toolkitDefinitionA place where a person dies.Kişinin öldüğü yer.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
451http://rdaregistry.info/Elements/a/P50119place of birthrdfs:labelhas place of birthdoğum yeri varKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
452http://rdaregistry.info/Elements/a/P50119place of birthskos:definitionRelates a person to a place where a person is born.Kişiyi doğduğu yer ile ilişkilendirir.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
453http://rdaregistry.info/Elements/a/P50119place of birthrdakit:toolkitLabelplace of birthdoğum yeriKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
454http://rdaregistry.info/Elements/a/P50119place of birthrdakit:toolkitDefinitionA place where a person is born.kişinin doğduğu yerKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
455http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120date of deathrdfs:labelhas date of deathölüm tarihi biliniyorKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
456http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120date of deathskos:definitionRelates a person to a timespan during which a person died.Kişiyi öldüğü zaman aralığı ile ilişkilendirir.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
457http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120date of deathrdakit:toolkitLabeldate of deathölüm tarihiKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
458http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120date of deathrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a person died.Kişinin öldüğü zaman aralığı.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
459http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121date of birthrdfs:labelhas date of birthdoğum tarihi varKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
460http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121date of birthskos:definitionRelates a person to a timespan during which a person was born.Kişiyi doğduğu zaman aralığı ile ilişkilendirir.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
461http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121date of birthrdakit:toolkitLabeldate of birthdoğum tarihiKevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
462http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121date of birthrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a person was born.Kişinin doğduğu zaman aralığı.Kevser ÇELİKHüseyin ÖNSÜREN
463http://rdaregistry.info/Elements/a/P50122appellant person ofrdfs:labelis appellant person oftemyiz yazısını oluşturan yazardırKübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
464http://rdaregistry.info/Elements/a/P50122appellant person ofskos:definitionRelates a person to a work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that is appealed by a person.Bir eser ile o eserin oluşumunda rol alan kişiyi (yazarı); bir üst mahkeme tarafından bir alt mahkemenin kararına dair temyizini içeren resmi belge ve o belgeyi oluşturan olarak ilişkilendirir.Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
465http://rdaregistry.info/Elements/a/P50122appellant person ofrdakit:toolkitLabelappellant person oftemyiz yazısı yazarıKübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
466http://rdaregistry.info/Elements/a/P50122appellant person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is a legal work of a higher court that records a decision of a lower court that is appealed by a person.Bir üst mahkeme tarafından bir alt mahkemenin kararına dair temyizini içeren resmi belge statüsündeki eser.Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
467http://rdaregistry.info/Elements/a/P50123binder agent ofrdfs:labelis binder agent ofeserin ciltlenme işini gerçekleştiren(ler)dir.Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
468http://rdaregistry.info/Elements/a/P50123binder agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that involves a responsibility of an agent for binding.Bir eserin kopyası ile o eserin kopyasının oluşmunda rol olan kişiyi veya kişileri, o eserin kopyasını ciltleyen olarak ilişkilendirir.Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
469http://rdaregistry.info/Elements/a/P50123binder agent ofrdakit:toolkitLabelbinder agent ofeserin ciltleme işini gerçekleştiren(ler)Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
470http://rdaregistry.info/Elements/a/P50123binder agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility of an agent for binding.Birt eserin kopyasının ciltleme işinin kimin gerçekleştirdiğini belirten kısım.Kübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
471http://rdaregistry.info/Elements/a/P50123binder agent ofskos:altLabelbinder ofciltleyen/ciltleme işini gerçekleştirenKübra AyıkHüseyin ÖNSÜREN
472http://rdaregistry.info/Elements/a/P50124plaintiff person ofrdfs:labelis plaintiff person ofdavacı/dava eden kişiMelahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
473http://rdaregistry.info/Elements/a/P50124plaintiff person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for bringing a suit as a person in a civil proceeding.Bir kişiyi, hukuk davasında kişi olarak dava açma sorumluluğunu içeren bir çalışma ile ilişkilendirir.Melahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
474http://rdaregistry.info/Elements/a/P50124plaintiff person ofrdakit:toolkitLabelplaintiff person ofdavacı/dava eden kişiMelahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
475http://rdaregistry.info/Elements/a/P50124plaintiff person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for bringing a suit as a person in a civil proceeding.Bir hukuk davasında kişi olarak dava açma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Melahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
476http://rdaregistry.info/Elements/a/P50125inscriber ofrdfs:labelis inscriber ofyazıcıMelahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
477http://rdaregistry.info/Elements/a/P50125inscriber ofskos:definitionRelates a person to an item that involves a responsibility for inscribing a text, such as a statement of dedication or gift.Bir kişiyi, ithaf beyanı veya hediye gibi bir metnin yazılması sorumluluğunu içeren bir öğeyle ilişkilendirir.Melahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
478http://rdaregistry.info/Elements/a/P50125inscriber ofrdakit:toolkitLabelinscriber ofyazıcıMelahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
479http://rdaregistry.info/Elements/a/P50125inscriber ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility for inscribing a text, such as a statement of dedication or gift.İthaf veya hediye beyanı gibi bir metnin yazılması sorumluluğunu içeren bir öğe.Melahat KarslıHüseyin ÖNSÜREN
480http://rdaregistry.info/Elements/a/P50126judge ofrdfs:labelis judge ofyargıçMerve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
481http://rdaregistry.info/Elements/a/P50126judge ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for hearing and decision on legal matters in court.Bir kişiyi, mahkemede hukuki konular hakkında duruşma ve karar verme sorumluluğu içeren bir işle ilişkilendirir.Merve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
482http://rdaregistry.info/Elements/a/P50126judge ofrdakit:toolkitLabeljudge ofyargıçMerve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
483http://rdaregistry.info/Elements/a/P50126judge ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for hearing and decision on legal matters in court.Hukuki konularda, mahkemede duruşma ve karar verme sorumluluğunu içeren bir çalışmayı ifade etmektedir.Merve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
484http://rdaregistry.info/Elements/a/P50127praeses ofrdfs:labelis praeses ofövgülerMerve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
485http://rdaregistry.info/Elements/a/P50127praeses ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility as a faculty moderator of an academic disputation, normally proposing a thesis and participating in the ensuing disputation.Bir kişiyi, akademik bir tartışma konusunda fakülte moderatörü olarak sorumluluk içeren, normalde bir tez öneren ve ardından gelen tartışmaya katılan bir çalışmayla ilişkilendirir.Merve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
486http://rdaregistry.info/Elements/a/P50127praeses ofrdakit:toolkitLabelpraeses ofövgülerMerve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
487http://rdaregistry.info/Elements/a/P50127praeses ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility as a faculty moderator of an academic disputation, normally proposing a thesis and participating in the ensuing disputation.Akademik bir tartışma konusunda fakülte moderatörü olarak sorumluluk içeren, normalde bir tez öneren ve ardından gelen tartışmaya katılan bir çalışma olarak ifade etmektedir.Merve DEMİRHüseyin ÖNSÜREN
488http://rdaregistry.info/Elements/a/P50128annotator ofrdfs:labelis annotator ofnin açıklayıcısıdırMuhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
489http://rdaregistry.info/Elements/a/P50128annotator ofskos:definitionRelates a person to an item that carries notes and other information added by hand.Bir kişiyi, el yazısı notlar ve diğer bilgileri içeren bir öğe ile ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
490http://rdaregistry.info/Elements/a/P50128annotator ofrdakit:toolkitLabelannotator ofaçıklayıcıMuhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
491http://rdaregistry.info/Elements/a/P50128annotator ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that carries notes and other information added by hand.Elle eklenen notları ve diğer bilgileri taşıyan bir öğe.Muhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
492http://rdaregistry.info/Elements/a/P50129autographer ofrdfs:labelis autographer ofimzalayanMuhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
493http://rdaregistry.info/Elements/a/P50129autographer ofskos:definitionRelates a person to an item that involves a responsibility of a person for a manuscript signature appearing on it.Bir kişiyi, üzerinde görünen el yazması imzasının sorumluluğunu içeren bir öğe ile ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
494http://rdaregistry.info/Elements/a/P50129autographer ofrdakit:toolkitLabelautographer ofimzalıMuhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
495http://rdaregistry.info/Elements/a/P50129autographer ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility for a manuscript signature appearing on it.Üzerinde görünen el yazması imzanın sorumluluğunu içeren bir öğe.Muhammed Fehim CeylanPelin Karcı Kandemir
496http://rdaregistry.info/Elements/a/P50130issuing agent ofrdfs:labelis issuing agent ofDüzenleyen temsilcisidir.Nihal KayaMeltem Dişli
497http://rdaregistry.info/Elements/a/P50130issuing agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for issuing a work, such as an official organ of the body.Bir kuruluşun resmi organı gibi bir temsilcinin, bir eseri düzenleme sorumluluğunu içeren bir çalışmayla temsilciyi ilişkilendirir.Nihal KayaMeltem Dişli
498http://rdaregistry.info/Elements/a/P50130issuing agent ofrdakit:toolkitLabelissuing agent ofDüzenleyen temsilcisiNihal KayaMeltem Dişli
499http://rdaregistry.info/Elements/a/P50130issuing agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for issuing a work, such as an official organ of the body.Bir kuruluşun resmi organı gibi bir temsilcinin, eserin düzenlenmesine yönelik sorumluluğunu içeren bir çalışma.Nihal KayaMeltem Dişli
500http://rdaregistry.info/Elements/a/P50130issuing agent ofskos:altLabelissuing body ofDüzenleyen kuruluşNihal KayaMeltem Dişli
501http://rdaregistry.info/Elements/a/P50132dedicator agent ofrdfs:labelis dedicator agent ofAdanan temsilcidir.Nihal KayaMeltem Dişli
502http://rdaregistry.info/Elements/a/P50132dedicator agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related agent.Bir temsilciyi, ilgili bir temsilcinin ilhamı veya desteğinin bir teşekkürü olarak atandığı bir eserle ilişkilendirir.Nihal KayaMeltem Dişli
503http://rdaregistry.info/Elements/a/P50132dedicator agent ofrdakit:toolkitLabeldedicator agent ofAdanan temsilciNihal KayaMeltem Dişli
504http://rdaregistry.info/Elements/a/P50132dedicator agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related agent.İlgili bir temsilcinin ilhamı veya desteğinin bir teşekkürü olarak atandığı bir eser.Nihal KayaMeltem Dişli
505http://rdaregistry.info/Elements/a/P50132dedicator agent ofskos:altLabeldedicator ofAdananNihal KayaMeltem Dişli
506http://rdaregistry.info/Elements/a/P50136animator agent ofrdfs:labelis animator agent ofAnimatör temsilcisiÖzlem ASLANMeltem Dişli
507http://rdaregistry.info/Elements/a/P50136animator agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of giving apparent movement to inanimate objects or drawings.Bir temsilciyi, temsilcinin hareketsiz nesnelere veya çizimlere görünür hareket vermesine katkısını içeren ifadeyle ilişkilendirir.Özlem ASLANMeltem Dişli
508http://rdaregistry.info/Elements/a/P50136animator agent ofrdakit:toolkitLabelanimator agent ofAnimatör temsilcisiÖzlem ASLANMeltem Dişli
509http://rdaregistry.info/Elements/a/P50136animator agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of giving apparent movement to inanimate objects or drawings.Hareketsiz nesnelere veya çizimlere görünür hareket kazandıran bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadedir.Özlem ASLANMeltem Dişli
510http://rdaregistry.info/Elements/a/P50136animator agent ofskos:altLabelanimator ofAnimatörÖzlem ASLANMeltem Dişli
511http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofrdfs:labelis arranger agent of music ofMüzik düzenleyen temsilci/müzik aranjör temsilcisiÖzlem ASLANMeltem Dişli
512http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of rewriting a musical composition for a medium of performance different from that for which the work was originally intended.Bir müzik bestesinin, orijinal olarak amaçlandığından farklı bir performans ortamı için yeniden yazılmasına bir temsilcinin katkısını içeren ifade ile temsilciyi ilişkilendirir.Özlem ASLANMeltem Dişli
513http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofskos:scopeNoteAn arranger of music may also modify the work for the same medium of performance, etc., keeping the musical substance of the original composition essentially unchanged.Bir müzik aranjörü, orijinal bestenin müzikal içeriğini temelde değiştirmeden, eseri aynı performans ortamı vb. için değiştirebilir.Özlem ASLANMeltem Dişli
514http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofrdakit:toolkitLabelarranger agent of music ofMüzik düzenleyen temsilci/müzik aranjör temsilcisiÖzlem ASLANMeltem Dişli
515http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of rewriting a musical composition for a medium of performance different from that for which the work was originally intended.Bir müzik bestesinin, eserin orijinal olarak amaçlandığından farklı bir performans ortamı için yeniden yazılmasına bir temsilci tarafından yapılan katkıyı içeren bir ifadedir.Özlem ASLANMeltem Dişli
516http://rdaregistry.info/Elements/a/P50137arranger agent of music ofskos:altLabelarranger of music ofMüzik düzenleyici/müzik aranjörüÖzlem ASLANMeltem Dişli
527http://rdaregistry.info/Elements/a/P50141draftsman agent ofrdfs:labelis draftsman agent ofTasarımcı temsilcisidir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
528http://rdaregistry.info/Elements/a/P50141draftsman agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Bir temsilciyi; temsilcinin binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı planlar veya çizimler yapmaya katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
529http://rdaregistry.info/Elements/a/P50141draftsman agent ofrdakit:toolkitLabeldraftsman agent ofTasarımcı temsilcisiRabia ErenlerMeltem Dişli
530http://rdaregistry.info/Elements/a/P50141draftsman agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Bir temsilcinin binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı planlar veya çizimler yapma katkısını içeren bir ifadedir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
531http://rdaregistry.info/Elements/a/P50141draftsman agent ofskos:altLabeldraftsman ofTasarımcıRabia ErenlerMeltem Dişli
532http://rdaregistry.info/Elements/a/P50142transcriber agent ofrdfs:labelis transcriber agent ofYazıya aktaran temsilcisidir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
533http://rdaregistry.info/Elements/a/P50142transcriber agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of writing down or notating previously unwritten or unnotated content, or by changing it from one system of notation to another.Bir temsilciyi; temsilcinin daha önce yazılmamış veya not edilmemiş içeriği yazarak veya not ederek ya da bir notasyon sisteminden diğerine aktararak yaptığı katkıyı içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
534http://rdaregistry.info/Elements/a/P50142transcriber agent ofrdakit:toolkitLabeltranscriber agent ofYazıya aktaran temsilcisiRabia ErenlerMeltem Dişli
535http://rdaregistry.info/Elements/a/P50142transcriber agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of writing down or notating previously unwritten or unnotated content, or by changing it from one system of notation to another.Bir temsilcinin daha önce yazılmamış veya not edilmemiş içeriği yazarak veya not ederek ya da bir notasyon sisteminden diğerine aktararak yaptığı katkıyı içeren bir ifadedir.Rabia ErenlerMeltem Dişli
536http://rdaregistry.info/Elements/a/P50142transcriber agent ofskos:altLabeltranscriber ofYazıya aktaranRabia ErenlerMeltem Dişli
537http://rdaregistry.info/Elements/a/P50143musical director agent ofrdfs:labelis musical director agent ofmüzik yönetmeni temsilcisiRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
538http://rdaregistry.info/Elements/a/P50143musical director agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir temsilciyi, hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses mikserlerinin faaliyetlerini koordine eden bir aracının katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Rümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
539http://rdaregistry.info/Elements/a/P50143musical director agent ofrdakit:toolkitLabelmusical director agent ofmüzik yönetmeni temsilcisiRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
540http://rdaregistry.info/Elements/a/P50143musical director agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses mikserlerinin faaliyetlerini koordine eden bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Rümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
541http://rdaregistry.info/Elements/a/P50143musical director agent ofskos:altLabelmusical director ofmüzik yönetmeniRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
542http://rdaregistry.info/Elements/a/P50144costume designer agent ofrdfs:labelis costume designer agent ofkostüm tasarımcısı temsilcisiRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
543http://rdaregistry.info/Elements/a/P50144costume designer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir temsilciyi, hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için kostüm tasarlama konusunda bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Rümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
544http://rdaregistry.info/Elements/a/P50144costume designer agent ofrdakit:toolkitLabelcostume designer agent ofkostüm tasarımcısı temsilcisiRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
545http://rdaregistry.info/Elements/a/P50144costume designer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için kostüm tasarlama temsilcisinin katkısını içeren bir ifade.Rümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
546http://rdaregistry.info/Elements/a/P50144costume designer agent ofskos:altLabelcostume designer ofkostüm tasarımcısıRümeysa Moğol DemirVedat GÜLTEKİN
547http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofrdfs:labelis translator agent ofÇevirmen temsilcisiSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
548http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of expressing the linguistic content of the work in a different language.Eserin dilsel içeriğinin farklı bir dilde ifade edilmesine bir temsilcinin katkısını içeren ifadeyle, temsilciyi ilişkilendirir.Sebahat ÖzkoçMeltem Dişli
549http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofskos:scopeNoteA translator may also translate linguistic content between forms of the same language from different time periods.Bir çevirmen, aynı dilin farklı zaman dilimlerindeki biçimleri arasında da dilsel içerik çevirisi yapabilir.Sebahat ÖzkoçMeltem Dişli
550http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofrdakit:toolkitLabeltranslator agent ofÇevirmen temsilcisiSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
551http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of expressing the linguistic content of the work in a different language.Eserin dilsel içeriğinin farklı bir dilde ifade edilmesine bir temsilci tarafından yapılan katkıyı içeren bir ifadedir.Sebahat ÖzkoçMeltem Dişli
552http://rdaregistry.info/Elements/a/P50145translator agent ofskos:altLabeltranslator ofÇevirmenSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
553http://rdaregistry.info/Elements/a/P50146art director agent ofrdfs:labelis art director agent ofSanat yönetmeni temsilcisiSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
554http://rdaregistry.info/Elements/a/P50146art director agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Hareketli görüntü yapımları için set kuran sanatçıları ve zanaatkârları denetleyen bir temsilcinin katkısını içeren ifadeyle, temsilciyi ilişkilendirir.Sebahat ÖzkoçMeltem Dişli
555http://rdaregistry.info/Elements/a/P50146art director agent ofrdakit:toolkitLabelart director agent ofSanat yönetmeni temsilcisiSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
556http://rdaregistry.info/Elements/a/P50146art director agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Hareketli görüntü yapımları için set kuran sanatçıları ve zanaatkârları denetleyen bir temsilcinin katkısını içeren ifadedir.Sebahat ÖzkoçMeltem Dişli
557http://rdaregistry.info/Elements/a/P50146art director agent ofskos:altLabelart director ofsanat yönetmeniSebahat ÖzkoçMeltem Dişli
558http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147performer agent ofrdfs:labelis performer agent ofnin icracı/sanatçı temsilcisidir.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
559http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147performer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Bir temsilciyi, müzik icra etme, oyunculuk yapma, dans etme, konuşma vb. gibi temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
560http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147performer agent ofrdakit:toolkitLabelperformer agent oficracı/sanatçı temsilcisiSerkan KılıçPelin Karcı Kandemir
561http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147performer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Bir temsilcinin müzik icra etme, oyunculuk, dans etme, konuşma vb. katkısını içeren bir ifade.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
562http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147performer agent ofskos:altLabelperformer oficracı/sanatçıSerkan KılıçPelin Karcı Kandemir
563http://rdaregistry.info/Elements/a/P50148court reporter agent ofrdfs:labelis court reporter agent ofmahkeme katip/yazman/raportörü temsilcisidir.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
564http://rdaregistry.info/Elements/a/P50148court reporter agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of preparing an opinion of a court for publication.Bir temsilcinin bir mahkeme görüşünü yayınlamak üzere yapılan hazırlığa katkısını içeren bir ifadeyle temsilciyi ilişkilendirir.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
565http://rdaregistry.info/Elements/a/P50148court reporter agent ofrdakit:toolkitLabelcourt reporter agent ofmahkeme katibi/yazmanı temsilcisiSerkan KılıçPelin Karcı Kandemir
566http://rdaregistry.info/Elements/a/P50148court reporter agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of preparing an opinion of a court for publication.Bir mahkeme kararının yayınlanmak üzere hazırlanmasında bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Serkan KılıçPelin Karcı Kandemir
567http://rdaregistry.info/Elements/a/P50148court reporter agent ofskos:altLabelcourt reporter ofmahkeme katibi/yazmanıSerkan KılıçPelin Karcı Kandemir
568http://rdaregistry.info/Elements/a/P50155interviewee agent of expression ofrdfs:labelis interviewee agent of expression ofgörüşülen kişinin ifadesinin temsilcisiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
569http://rdaregistry.info/Elements/a/P50155interviewee agent of expression ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Bir temsilciyi, genellikle bir muhabir veya bilgi toplayan başka bir tür temsilci tarafından, bir temsilcinin röportaj yapılmasına katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENVedat GÜLTEKİN
570http://rdaregistry.info/Elements/a/P50155interviewee agent of expression ofrdakit:toolkitLabelinterviewee agent of expression ofgörüşülen kişinin ifadesinin temsilcisiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
571http://rdaregistry.info/Elements/a/P50155interviewee agent of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Bir temsilcinin, genellikle bir muhabir veya bilgi toplayan başka bir tür temsilci tarafından, röportaj yapılmasına katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENVedat GÜLTEKİN
572http://rdaregistry.info/Elements/a/P50155interviewee agent of expression ofskos:altLabelinterviewee of expression ofgörüşülen kişinin ifadesiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
573http://rdaregistry.info/Elements/a/P50157abridger agent ofrdfs:labelis abridger agent ofÖzetleyen kişi temsilcisiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
574http://rdaregistry.info/Elements/a/P50157abridger agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of shortening an expression of another work without changing the general meaning or manner of presentation.Bir temsilciyi, genel anlamı veya sunum biçimini değiştirmeden başka bir çalışmanın bir ifadesini kısaltmak için bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENVedat GÜLTEKİN
575http://rdaregistry.info/Elements/a/P50157abridger agent ofrdakit:toolkitLabelabridger agent ofÖzetleyen kişi temsilcisiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
576http://rdaregistry.info/Elements/a/P50157abridger agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of shortening an expression of another work without changing the general meaning or manner of presentation.Genel anlamı veya sunum biçimini değiştirmeden başka bir çalışmanın ifadesini kısaltmak için bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENVedat GÜLTEKİN
577http://rdaregistry.info/Elements/a/P50157abridger agent ofskos:altLabelabridger ofÖzetleyen kişiAlihan ERKENVedat GÜLTEKİN
578http://rdaregistry.info/Elements/a/P50158recording engineer agent ofrdfs:labelis recording engineer agent ofSes kayıt mühendisiŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
579http://rdaregistry.info/Elements/a/P50158recording engineer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of supervising the technical aspects of the audio content of a recording session.Bir temsilcinin ses kayıt oturumundaki ses içeriğinin teknik yönlerini denetleme katkısını içeren ifade ile temsilciyi ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
580http://rdaregistry.info/Elements/a/P50158recording engineer agent ofrdakit:toolkitLabelrecording engineer agent ofSes kayıt mühendisiŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
581http://rdaregistry.info/Elements/a/P50158recording engineer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of supervising the technical aspects of the audio content of a recording session.Bir temsilcinin ses kaydı oturumundaki ses içeriğinin teknik yönlerini denetleme katkısını içeren bir ifadedir.Şeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
582http://rdaregistry.info/Elements/a/P50158recording engineer agent ofskos:altLabelrecording engineer ofSes kayıt mühendisiŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
583http://rdaregistry.info/Elements/a/P50160recordist agent ofrdfs:labelis recordist agent ofSes kaydedicisi, Ses kayıtçısıŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
584http://rdaregistry.info/Elements/a/P50160recordist agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of using a recording device to capture sound or video during a recording session, including field recordings of natural sounds, folkloric events, music, or other performances.Doğal seslerin, folklorik olayların, müziğin veya diğer performansların saha kayıtları da dahil olmak üzere, bir ses kayıt oturumu sırasında ses veya video yakalamak için ses kayıt cihazı kullanan temsilcinin katkısını içeren ifade ile temsilciyi ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
585http://rdaregistry.info/Elements/a/P50160recordist agent ofrdakit:toolkitLabelrecordist agent ofSes kaydedicisi, Ses kayıtçısıŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
586http://rdaregistry.info/Elements/a/P50160recordist agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of using a recording device to capture sound or video during a recording session, including field recordings of natural sounds, folkloric events, music, or other performances.Doğal seslerin, folklorik olayların, müziğin veya diğer performansların saha kayıtları da dahil olmak üzere, bir ses kayıt oturumu sırasında ses veya video yakalamak için ses kayıt cihazı kullanan bir temsilci tarafından yapılan katkıyı içeren ifadedir.Şeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
587http://rdaregistry.info/Elements/a/P50160recordist agent ofskos:altLabelrecordist ofSes kaydedicisi, Ses kayıtçısıŞeyda CİVELEK UZUNMeltem Dişli
588http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofrdfs:labelis creator agent of expression ofifadesinin oluşturan/katkıda bulunan temsilcisidirYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
589http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofskos:definitionRelates an agent to an expression that involves a responsibility of an agent for creation or contribution.Bir aracıyı, bir aracının oluşturmaktan veya katkıda bulunmaktan sorumlu olduğu bir ifadeyle ilişkilendirirYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
590http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofskos:scopeNoteEditors, translators, arrangers of music, performers, etc., are included.Editörler, çevirmenler, müzik aranjörleri, icracılar vb. dahildir.Yusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
591http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofrdakit:toolkitLabelcreator agent of expression ofoluşturan/katkıda bulunan temsilcisiYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
592http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that involves a responsibility of an agent for creation or contribution.Oluşturan veya katkıda bulunan için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir ifadeYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
593http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofskos:altLabelcontributor ofoluşturan/katkıda bulunanYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
594http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161creator agent of expression ofskos:altLabelcreator of expression ofifadesinin oluşturanı/katkıda bulunanıYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
595http://rdaregistry.info/Elements/a/P50162current owner agent ofrdfs:labelis current owner agent ofşu anki sahibi temsilcisidirYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
596http://rdaregistry.info/Elements/a/P50162current owner agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that involves a responsibility of an agent for current legal possession.Bir temsilciyi, mevcut yasal mülkiyet için bir temsilcinin sorumluluğunu taşıyan bir öğeyle ilişkilendirir.Yusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
597http://rdaregistry.info/Elements/a/P50162current owner agent ofrdakit:toolkitLabelcurrent owner agent ofşu anki sahibi temsilcisiYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
598http://rdaregistry.info/Elements/a/P50162current owner agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility of an agent for current legal possession.Mevcut yasal mülkiyete ilişkin olarak bir temsilci adına sorumluluk taşıyan öğe.Yusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
599http://rdaregistry.info/Elements/a/P50162current owner agent ofskos:altLabelcurrent owner ofşu anki sahibiYusuf YEŞİLYURTPelin Karcı Kandemir
600http://rdaregistry.info/Elements/a/P50163former owner agent ofrdfs:labelis former owner agent ofÖnceki sahip temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
601http://rdaregistry.info/Elements/a/P50163former owner agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that involves a responsibility of an agent for former legal possession.Bir temsilciyi, önceki yasal zilyetlik için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir öğeyle ilişkilendirir.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
602http://rdaregistry.info/Elements/a/P50163former owner agent ofrdakit:toolkitLabelformer owner agent ofÖnceki sahip temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
603http://rdaregistry.info/Elements/a/P50163former owner agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility of an agent for former legal possession.Önceki yasal zilyetlik için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir öğeN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
604http://rdaregistry.info/Elements/a/P50163former owner agent ofskos:altLabelformer owner ofÖnceki sahibiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
605http://rdaregistry.info/Elements/a/P50164custodian agent ofrdfs:labelis custodian agent ofKoruyucu/vasi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
606http://rdaregistry.info/Elements/a/P50164custodian agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that involves a responsibility of an agent for legal custody.Bir temsilciyi, bir temsilcinin yasal koruyuculuk/velayet sorumluluğunu içeren bir öğeyle ilişkilendirir.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
607http://rdaregistry.info/Elements/a/P50164custodian agent ofrdakit:toolkitLabelcustodian agent ofKoruyucu/vasi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
608http://rdaregistry.info/Elements/a/P50164custodian agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility of an agent for legal custody.Bir temsilcinin yasal koruyuculuk/velayet sorumluluğunu içeren bir öğeN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
609http://rdaregistry.info/Elements/a/P50164custodian agent ofskos:altLabelcustodian ofKoruyucu/vasiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
610http://rdaregistry.info/Elements/a/P50165owner agent ofrdfs:labelis owner agent ofSahip temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
611http://rdaregistry.info/Elements/a/P50165owner agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that involves a responsibility of an agent for legal possession.Bir temsilciyi, yasal zilyetlik için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir öğeyle ilişkilendirir.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
612http://rdaregistry.info/Elements/a/P50165owner agent ofrdakit:toolkitLabelowner agent ofSahip temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
613http://rdaregistry.info/Elements/a/P50165owner agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that involves a responsibility of an agent for legal possession.Yasal zilyetlik için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir öğeN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
614http://rdaregistry.info/Elements/a/P50165owner agent ofskos:altLabelowner ofSahipN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
615http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofrdfs:labelis honouree agent of work ofEserin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
616http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofskos:definitionRelates an agent to a work that marks the esteem of and respect for an agent.Bir temsilciyi, bir temsilcinin değerini ve ona duyulan saygıyı gösteren bir çalışmayla ilişkilendirir.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
617http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofskos:altLabelhonoree ofOnur sahibiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
618http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofrdakit:toolkitLabelhonouree agent of work ofEserin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
619http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that marks the esteem of and respect for an agent.Bir temsilcinin değerini ve ona duyulan saygıyı gösteren bir eserN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
620http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofskos:altLabelhonouree of work ofEserin onur sahibiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
621http://rdaregistry.info/Elements/a/P50166honouree agent of work ofskos:altLabelhonoree agent of work ofEserin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
622http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofrdfs:labelis honouree agent of item ofÖğenin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
623http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofskos:definitionRelates an agent to an item that marks the esteem of and respect for an agent.Bir temsilciyi, bir temsilcinin değerini ve ona duyulan saygıyı gösteren bir eserle ilişkilendirir.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
624http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofskos:altLabelhonoree (item) ofOnur sahibi (öğe)N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
625http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofrdakit:toolkitLabelhonouree agent of item ofÖğenin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
626http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that marks the esteem of and respect for an agent.Bir temsilcinin değerini ve ona duyulan saygıyı gösteren bir öğe.N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
627http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofskos:altLabelhonouree (item) ofOnur sahibi (öğe)N. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
628http://rdaregistry.info/Elements/a/P50167honouree agent of item ofskos:altLabelhonoree agent of item ofÖğenin onur sahibi temsilcisiN. Er-KoçoğluVedat GÜLTEKİN
963http://rdaregistry.info/Elements/a/P50241local affiliaterdfs:labelhas local affiliateYerel bağlı kuruluşİpek YararVedat GÜLTEKİN
964http://rdaregistry.info/Elements/a/P50241local affiliateskos:definitionRelates a corporate body to a corporate body that is local who is affiliated with a broader body which acts for it and others at a broader organizational level.Bir tüzel kişiyi, kendisi ve daha geniş bir organizasyonel düzeyde diğerleri için hareket eden daha geniş bir kuruluşa bağlı olan yerel bir tüzel kuruluşla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
965http://rdaregistry.info/Elements/a/P50241local affiliaterdakit:toolkitLabellocal affiliateYerel bağlı kuruluşİpek YararVedat GÜLTEKİN
966http://rdaregistry.info/Elements/a/P50241local affiliaterdakit:toolkitDefinitionA corporate body that is local who is affiliated with a broader body which acts for it and others at a broader organizational level.Kendisi ve diğerleri için daha geniş bir örgütsel düzeyde hareket eden daha geniş bir kuruma bağlı yerel bir tüzel kişilik.İpek YararVedat GÜLTEKİN
967http://rdaregistry.info/Elements/a/P50242papermaker agent ofrdfs:labelis papermaker agent ofKağıt üreticisi temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
968http://rdaregistry.info/Elements/a/P50242papermaker agent ofskos:definitionRelates an agent to a manifestation that involves a responsibility of an agent for making paper.Bir temsilciyi, bir temsilcinin kağıt yapma sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
969http://rdaregistry.info/Elements/a/P50242papermaker agent ofrdakit:toolkitLabelpapermaker agent ofKağıt üreticisi temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
970http://rdaregistry.info/Elements/a/P50242papermaker agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of an agent for making paper.bir temsilcinin kağıt yapma sorumluluğunu içeren bir gösterim.İpek YararVedat GÜLTEKİN
971http://rdaregistry.info/Elements/a/P50242papermaker agent ofskos:altLabelpapermaker ofKağıt üreticisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
972http://rdaregistry.info/Elements/a/P50243visual effects provider agent ofrdfs:labelis visual effects provider agent ofGörsel efekt sağlayıcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
973http://rdaregistry.info/Elements/a/P50243visual effects provider agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of designing and creating post-production visual effects.Bir temsilciyi, bir temsilcinin post prodüksiyon görsel efektleri tasarlama ve yaratma katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
974http://rdaregistry.info/Elements/a/P50243visual effects provider agent ofrdakit:toolkitLabelvisual effects provider agent ofGörsel efekt sağlayıcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
975http://rdaregistry.info/Elements/a/P50243visual effects provider agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of designing and creating post-production visual effects.Üretim sonrası görsel efektleri tasarlama ve yaratma temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım.İpek YararVedat GÜLTEKİN
976http://rdaregistry.info/Elements/a/P50243visual effects provider agent ofskos:altLabelvisual effects provider ofGörsel efekt sağlayıcısıİpek YararVedat GÜLTEKİN
977http://rdaregistry.info/Elements/a/P50244special effects provider agent ofrdfs:labelis special effects provider agent ofÖzel efekt sağlayıcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
978http://rdaregistry.info/Elements/a/P50244special effects provider agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Bir temsilciyi, set içi mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi set içi özel efektlerin tasarlanması ve oluşturulmasında bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
979http://rdaregistry.info/Elements/a/P50244special effects provider agent ofrdakit:toolkitLabelspecial effects provider agent ofÖzel efekt sağlayıcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
980http://rdaregistry.info/Elements/a/P50244special effects provider agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Sette mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi sette özel efektler tasarlama ve yaratma konusunda bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İpek YararVedat GÜLTEKİN
981http://rdaregistry.info/Elements/a/P50244special effects provider agent ofskos:altLabelspecial effects provider ofÖzel efekt sağlayıcısıİpek YararVedat GÜLTEKİN
982http://rdaregistry.info/Elements/a/P50245letterer agent ofrdfs:labelis letterer agent ofYazım işi yapan temsilciİpek YararVedat GÜLTEKİN
983http://rdaregistry.info/Elements/a/P50245letterer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of drawing text and graphic sound effects for a comic book, graphic novel, etc.Bir temsilciyi, bir çizgi roman, çizgi roman vb. için metin ve grafik ses efektleri çizme temsilcisinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
984http://rdaregistry.info/Elements/a/P50245letterer agent ofrdakit:toolkitLabelletterer agent ofYazım işi yapan temsilciİpek YararVedat GÜLTEKİN
985http://rdaregistry.info/Elements/a/P50245letterer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of drawing text and graphic sound effects for a comic book, graphic novel, etc.Bir çizgi roman, çizgi roman vb. için metin ve grafik ses efektleri çizme temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım.İpek YararVedat GÜLTEKİN
986http://rdaregistry.info/Elements/a/P50245letterer agent ofskos:altLabelletterer ofyazım işi yapanİpek YararVedat GÜLTEKİN
987http://rdaregistry.info/Elements/a/P50246calligrapher agent ofrdfs:labelis calligrapher agent ofKaligraf temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
988http://rdaregistry.info/Elements/a/P50246calligrapher agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for calligraphy where the focus of interest lies in the aesthetic value of the penmanship or graphic artistry, regardless of whether the same agent is also responsible for the inscribed text.Bir temsilciyi, Yazılı metinden aynı kişinin sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, ilgi odağının hattatlığın veya grafik sanatının estetik değerinde olduğu bir kaligrafi temsilcisinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
989http://rdaregistry.info/Elements/a/P50246calligrapher agent ofrdakit:toolkitLabelcalligrapher agent ofKaligraf temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
990http://rdaregistry.info/Elements/a/P50246calligrapher agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for calligraphy where the focus of interest lies in the aesthetic value of the penmanship or graphic artistry, regardless of whether the same agent is also responsible for the inscribed text.Yazılı metinden aynı kişinin sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, ilgi odağının hattatlığın veya grafik sanatının estetik değerinde olduğu bir kaligrafi temsilcisinin sorumluluğunu içeren bir eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
991http://rdaregistry.info/Elements/a/P50246calligrapher agent ofskos:altLabelcalligrapher ofKaligrafİpek YararVedat GÜLTEKİN
992http://rdaregistry.info/Elements/a/P50247book artist agent ofrdfs:labelis book artist agent ofkitap sanatçısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
993http://rdaregistry.info/Elements/a/P50247book artist agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for exploiting the book form or altering its physical structure.Bir temsilciyi, kitap biçiminden yararlanmak veya fiziksel yapısını değiştirmek için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
994http://rdaregistry.info/Elements/a/P50247book artist agent ofrdakit:toolkitLabelbook artist agent ofkitap sanatçısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
995http://rdaregistry.info/Elements/a/P50247book artist agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for exploiting the book form or altering its physical structure.Kitap formundan yararlanmak veya fiziksel yapısını değiştirmek için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
996http://rdaregistry.info/Elements/a/P50247book artist agent ofskos:altLabelbook artist ofKitap sanatçısıİpek YararVedat GÜLTEKİN
997http://rdaregistry.info/Elements/a/P50248rapporteur agent ofrdfs:labelis rapporteur agent ofRaportör temsilcisi.İpek YararVedat GÜLTEKİN
998http://rdaregistry.info/Elements/a/P50248rapporteur agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Bir temsilciyi, bir kuruluşun toplantılarının tutanaklarını raporlamak için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
999http://rdaregistry.info/Elements/a/P50248rapporteur agent ofrdakit:toolkitLabelrapporteur agent ofRaportör temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1000http://rdaregistry.info/Elements/a/P50248rapporteur agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Bir kuruluşun toplantılarının tutanaklarını raporlamak için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1001http://rdaregistry.info/Elements/a/P50248rapporteur agent ofskos:altLabelrapporteur ofRaportörİpek YararVedat GÜLTEKİN
1002http://rdaregistry.info/Elements/a/P50249subject person ofrdfs:labelis subject person ofSöz konusu kişiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1003http://rdaregistry.info/Elements/a/P50249subject person ofskos:definitionRelates a person to a work that is about a person.Bir kişiyi, bir kişi hakkında olan bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1004http://rdaregistry.info/Elements/a/P50249subject person ofrdakit:toolkitLabelsubject person ofSöz konusu kişiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1005http://rdaregistry.info/Elements/a/P50249subject person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is about a person.Bir kişi hakkındaki eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1006http://rdaregistry.info/Elements/a/P50249subject person ofskos:altLabelsubject of (person)Söz konusu (kişi)İpek YararVedat GÜLTEKİN
1007http://rdaregistry.info/Elements/a/P50250subject family ofrdfs:labelis subject family ofSöz konusu aileİpek YararVedat GÜLTEKİN
1008http://rdaregistry.info/Elements/a/P50250subject family ofskos:definitionRelates a family to a work that is about a family.Bir aileyi, bir aile hakkında olan bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1009http://rdaregistry.info/Elements/a/P50250subject family ofrdakit:toolkitLabelsubject family ofSöz konusu aileİpek YararVedat GÜLTEKİN
1010http://rdaregistry.info/Elements/a/P50250subject family ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is about a family.Bir aile hakkındaki eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1011http://rdaregistry.info/Elements/a/P50250subject family ofskos:altLabelsubject of (family)Söz konusu (aile)İpek YararVedat GÜLTEKİN
1012http://rdaregistry.info/Elements/a/P50251subject corporate body ofrdfs:labelis subject corporate body ofSöz konusu tüzel kişilikİpek YararVedat GÜLTEKİN
1013http://rdaregistry.info/Elements/a/P50251subject corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that is about a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliğe ilişkin bir eserle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1014http://rdaregistry.info/Elements/a/P50251subject corporate body ofrdakit:toolkitLabelsubject corporate body ofSöz konusu tüzel kişilikİpek YararVedat GÜLTEKİN
1015http://rdaregistry.info/Elements/a/P50251subject corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is about a corporate body.Tüzel kişilik hakkındaki bir eser.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1016http://rdaregistry.info/Elements/a/P50251subject corporate body ofskos:altLabelsubject of (corporate body)Söz konusu (tüzel kişilik)İpek YararVedat GÜLTEKİN
1017http://rdaregistry.info/Elements/a/P50252graduaterdfs:labelhas graduateMezunİpek YararVedat GÜLTEKİN
1018http://rdaregistry.info/Elements/a/P50252graduateskos:definitionRelates a corporate body to a person who receives an academic degree from a granting institution or faculty.Bir tüzel kişiliği, bir enstitü veya fakülteden akademik derece alan bir kişiyle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1019http://rdaregistry.info/Elements/a/P50252graduaterdakit:toolkitLabelgraduateMezunİpek YararVedat GÜLTEKİN
1020http://rdaregistry.info/Elements/a/P50252graduaterdakit:toolkitDefinitionA person who receives an academic degree from a granting institution or faculty.Bir enstitü veya fakülteden akademik derece alan bir kişi.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1021http://rdaregistry.info/Elements/a/P50253graduate ofrdfs:labelis graduate ofMezunİpek YararVedat GÜLTEKİN
1022http://rdaregistry.info/Elements/a/P50253graduate ofskos:definitionRelates a person to a corporate body who is an institution or faculty that grants an academic degree to a person.Bir kişiyi, bir kişiye akademik derece veren bir enstitü veya fakülte olan bir tüzel kişilikle ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1023http://rdaregistry.info/Elements/a/P50253graduate ofrdakit:toolkitLabelgraduate ofMezunİpek YararVedat GÜLTEKİN
1024http://rdaregistry.info/Elements/a/P50253graduate ofrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is an institution or faculty that grants an academic degree to a person.Bir kişiye akademik derece veren bir enstitü veya fakülte olan bir tüzel kişilik.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1025http://rdaregistry.info/Elements/a/P50255sound designer agent ofrdfs:labelis sound designer agent ofSes tasarımcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1026http://rdaregistry.info/Elements/a/P50255sound designer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of designing and creating audio or sound components.Bir temsilciyi, bir temsilcinin ses veya ses bileşenleri tasarlama ve oluşturma katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1027http://rdaregistry.info/Elements/a/P50255sound designer agent ofrdakit:toolkitLabelsound designer agent ofSes tasarımcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1028http://rdaregistry.info/Elements/a/P50255sound designer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of designing and creating audio or sound components.Ses veya ses bileşenleri tasarlama ve oluşturma temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1029http://rdaregistry.info/Elements/a/P50255sound designer agent ofskos:altLabelsound designer ofSes tasarımcısıİpek YararVedat GÜLTEKİN
1030http://rdaregistry.info/Elements/a/P50256lighting designer agent ofrdfs:labelis lighting designer agent ofIşık tasarımcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1031http://rdaregistry.info/Elements/a/P50256lighting designer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of designing and creating lighting components.Bir temsilciyi, aydınlatma bileşenlerini tasarlama ve oluşturma temsilcisinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1032http://rdaregistry.info/Elements/a/P50256lighting designer agent ofrdakit:toolkitLabellighting designer agent ofIşık tasarımcısı temsilcisiİpek YararVedat GÜLTEKİN
1033http://rdaregistry.info/Elements/a/P50256lighting designer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of designing and creating lighting components.Aydınlatma bileşenlerini tasarlama ve oluşturma temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım.İpek YararVedat GÜLTEKİN
1034http://rdaregistry.info/Elements/a/P50256lighting designer agent ofskos:altLabellighting designer ofIşık tasarımcısıİpek YararVedat GÜLTEKİN
1035http://rdaregistry.info/Elements/a/P50257degree committee member ofrdfs:labelis degree committee member ofderece komitesi üyesiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1036http://rdaregistry.info/Elements/a/P50257degree committee member ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for serving on a committee that supervises a thesis or dissertation of a student.Bir kişiyi, bir öğrencinin tezini veya bitirme tezini denetleyen bir komitede görev yapma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1037http://rdaregistry.info/Elements/a/P50257degree committee member ofrdakit:toolkitLabeldegree committee member ofderece komitesi üyesiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1038http://rdaregistry.info/Elements/a/P50257degree committee member ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for serving on a committee that supervises a thesis or dissertation of a student.Bir öğrencinin tezini veya bitirme tezini denetleyen bir komitede görev alma sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1039http://rdaregistry.info/Elements/a/P50258defendant corporate body ofrdfs:labelis defendant corporate body ofdavalı tüzel kişiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1040http://rdaregistry.info/Elements/a/P50258defendant corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that involves a responsibility for being accused as a corporate body in a criminal proceeding or sued in a civil proceeding.Bir tüzel kişiyi, bir ceza davasında tüzel kişi olarak suçlanma veya bir hukuk davasında dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1041http://rdaregistry.info/Elements/a/P50258defendant corporate body ofrdakit:toolkitLabeldefendant corporate body ofdavalı tüzel kişiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1042http://rdaregistry.info/Elements/a/P50258defendant corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being accused as a corporate body in a criminal proceeding or sued in a civil proceeding.Bir ceza davasında tüzel kişi olarak suçlanma veya bir hukuk davasında dava edilme sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1043http://rdaregistry.info/Elements/a/P50259defendant person ofrdfs:labelis defendant person ofdavalı kişiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1044http://rdaregistry.info/Elements/a/P50259defendant person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for being accused as a person in a criminal proceeding or sued in a civil proceeding.Bir kişiyi, bir ceza yargılamasında kişi olarak suçlanma veya bir hukuk yargılamasında dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1045http://rdaregistry.info/Elements/a/P50259defendant person ofrdakit:toolkitLabeldefendant person ofdavalı kişiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1046http://rdaregistry.info/Elements/a/P50259defendant person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being accused as a person in a criminal proceeding or sued in a civil proceeding.Bir ceza davasında kişi olarak suçlanma veya bir hukuk davasında dava edilme sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1047http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261onscreen participant agent ofrdfs:labelis onscreen participant agent ofekran katılımcı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1048http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261onscreen participant agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of taking an active role as a participant.Bir temsilciyi, bir katılımcı olarak aktif rol alan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1049http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261onscreen participant agent ofrdakit:toolkitLabelonscreen participant agent ofekran katılımcı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1050http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261onscreen participant agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of taking an active role as a participant.Katılımcı olarak aktif rol alan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1051http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261onscreen participant agent ofskos:altLabelon-screen participant ofekran katılımcısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1052http://rdaregistry.info/Elements/a/P50262commissioning agent ofrdfs:labelis commissioning agent ofGörevlendirme organı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1053http://rdaregistry.info/Elements/a/P50262commissioning agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for commissioning a work.Bir temsilciyi, bir eserin görevlendirilmesi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1054http://rdaregistry.info/Elements/a/P50262commissioning agent ofrdakit:toolkitLabelcommissioning agent ofGörevlendirme organı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1055http://rdaregistry.info/Elements/a/P50262commissioning agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for commissioning a work.Bir eserin görevlendirilmesi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1056http://rdaregistry.info/Elements/a/P50262commissioning agent ofskos:altLabelcommissioning body ofGörevlendirme organıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1057http://rdaregistry.info/Elements/a/P50263software developer agent ofrdfs:labelis software developer agent ofYazılım uzmanı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1058http://rdaregistry.info/Elements/a/P50263software developer agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of researching, designing, implementing, or testing software.Bir temsilciyi, yazılımın araştırılması, tasarlanması, uygulanması veya test edilmesinde bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1059http://rdaregistry.info/Elements/a/P50263software developer agent ofrdakit:toolkitLabelsoftware developer agent ofYazılım uzmanı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1060http://rdaregistry.info/Elements/a/P50263software developer agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of researching, designing, implementing, or testing software.Yazılımın araştırılması, tasarlanması, uygulanması veya test edilmesinde bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1061http://rdaregistry.info/Elements/a/P50263software developer agent ofskos:altLabelsoftware developer ofYazılım uzmanıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1062http://rdaregistry.info/Elements/a/P50264participant in treaty ofrdfs:labelis participant in treaty ofantlaşma katılımcısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1063http://rdaregistry.info/Elements/a/P50264participant in treaty ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that is signed, ratified, or acceded to a treaty.Tüzel kişiliği, imzalanmış, onaylanmış veya bir antlaşmaya katılmış bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1064http://rdaregistry.info/Elements/a/P50264participant in treaty ofrdakit:toolkitLabelparticipant in treaty ofantlaşma katılımcısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1065http://rdaregistry.info/Elements/a/P50264participant in treaty ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is signed, ratified, or acceded to a treaty.İmzalanan, onaylanan veya bir antlaşmaya katılan bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1066http://rdaregistry.info/Elements/a/P50265researcher agent ofrdfs:labelis researcher agent ofaraştırmacı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1067http://rdaregistry.info/Elements/a/P50265researcher agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for research in support of a work.Bir temsilciyi, bir eserin desteklenmesine yönelik araştırma için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1068http://rdaregistry.info/Elements/a/P50265researcher agent ofrdakit:toolkitLabelresearcher agent ofaraştırmacı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1069http://rdaregistry.info/Elements/a/P50265researcher agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for research in support of a work.Bir eserin desteklenmesine yönelik araştırma için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1070http://rdaregistry.info/Elements/a/P50265researcher agent ofskos:altLabelresearcher ofaraştırmacıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1071http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofrdfs:labelis colourist agent ofRenk sanatçısı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1072http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Bir temcilsiciyi, çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriklere renk uygulayan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1073http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofrdakit:toolkitLabelcolourist agent ofRenk sanatçısı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1074http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriklere renk uygulayan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1075http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofskos:altLabelcolorist ofRenk sanatçısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1076http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofskos:altLabelcolourist ofRenk sanatçısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1077http://rdaregistry.info/Elements/a/P50266colourist agent ofskos:altLabelcolorist agent ofRenk sanatçısı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1078http://rdaregistry.info/Elements/a/P50267makeup artist agent ofrdfs:labelis makeup artist agent ofmakyaj sanatçısı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1079http://rdaregistry.info/Elements/a/P50267makeup artist agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir temsilciyi, hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya eğlence için makyaj ve protez uygulayan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1080http://rdaregistry.info/Elements/a/P50267makeup artist agent ofrdakit:toolkitLabelmakeup artist agent ofmakyaj sanatçısı temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1081http://rdaregistry.info/Elements/a/P50267makeup artist agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya eğlence için makyaj ve protez uygulayan bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1082http://rdaregistry.info/Elements/a/P50267makeup artist agent ofskos:altLabelmake-up artist ofmakyaj sanatçısıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1083http://rdaregistry.info/Elements/a/P50268choral conductor agent ofrdfs:labelis choral conductor agent ofkoro şefi temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1084http://rdaregistry.info/Elements/a/P50268choral conductor agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of leading a choral performing group in a musical or dramatic presentation.Bir temsilciyi, müzikal veya dramatik bir sunumda bir koro performans grubuna liderlik eden bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1085http://rdaregistry.info/Elements/a/P50268choral conductor agent ofrdakit:toolkitLabelchoral conductor agent ofkoro şefi temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1086http://rdaregistry.info/Elements/a/P50268choral conductor agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of leading a choral performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda bir koro performans grubuna liderlik eden bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1087http://rdaregistry.info/Elements/a/P50268choral conductor agent ofskos:altLabelchoral conductor ofKoro şefiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1088http://rdaregistry.info/Elements/a/P50269instrumental conductor agent ofrdfs:labelis instrumental conductor agent ofEnstrümantal şef temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1089http://rdaregistry.info/Elements/a/P50269instrumental conductor agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Bir temsilciyi, bir müzikal veya dramatik sunumda enstrümantal performans gösteren bir grubu yönetme ve yönetme konusunda bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1090http://rdaregistry.info/Elements/a/P50269instrumental conductor agent ofrdakit:toolkitLabelinstrumental conductor agent ofEnstrümantal şef temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1091http://rdaregistry.info/Elements/a/P50269instrumental conductor agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda enstrümantal bir performans grubunu yönetme ve yönetme konusunda bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1092http://rdaregistry.info/Elements/a/P50269instrumental conductor agent ofskos:altLabelinstrumental conductor ofEnstrümantal şefMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1093http://rdaregistry.info/Elements/a/P50270organizer agent ofrdfs:labelis organizer agent oforganizatör temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1094http://rdaregistry.info/Elements/a/P50270organizer agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Bir temsilciyi, bir konferans, sergi veya bir çalışmaya yol açan diğer bir etkinliği organize etme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1095http://rdaregistry.info/Elements/a/P50270organizer agent ofrdakit:toolkitLabelorganizer agent oforganizatör temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1096http://rdaregistry.info/Elements/a/P50270organizer agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Bir eserin ortaya çıkmasına neden olan bir konferans, sergi veya başka bir etkinliğin düzenlenmesi için bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1097http://rdaregistry.info/Elements/a/P50270organizer agent ofskos:altLabelorganizer oforganizatörMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1098http://rdaregistry.info/Elements/a/P50271censor agent ofrdfs:labelis censor agent ofDenetçi temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1099http://rdaregistry.info/Elements/a/P50271censor agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of revising the content of another expression for the purpose of suppressing content that is deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged.Bir temsilciyi, ahlaki, politik, askeri veya diğer gerekçelerle sakıncalı görülen içeriği bastırmak amacıyla başka bir ifadenin içeriğini gözden geçirmeye yönelik bir temsilcinin katkısını içeren, ancak niteliğini ve genel içeriğini büyük ölçüde değiştirmeden bırakan bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1100http://rdaregistry.info/Elements/a/P50271censor agent ofrdakit:toolkitLabelcensor agent ofDenetçi temsilcisiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1101http://rdaregistry.info/Elements/a/P50271censor agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of revising the content of another expression for the purpose of suppressing content that is deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged.Ahlaki, siyasi, askeri veya diğer gerekçelerle sakıncalı görülen içeriğin bastırılması amacıyla başka bir ifadenin içeriğinin gözden geçirilmesine bir temsilci tarafından katkıda bulunulmasını içeren, ancak niteliği ve genel içeriği büyük ölçüde değiştirilmeden bırakılan bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1102http://rdaregistry.info/Elements/a/P50271censor agent ofskos:altLabelcensor ofDenetçiMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1103http://rdaregistry.info/Elements/a/P50273restorationist agent of expression ofrdfs:labelis restorationist agent of expression ofRestorasyoncu temsilcisinin anlatımıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1104http://rdaregistry.info/Elements/a/P50273restorationist agent of expression ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Bir temsilciyi, yeni bir ifade oluşturmak için zarar görmüş veya parçalanmış olabilecek ifadeleri geri yükleme veya birleştirme temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1105http://rdaregistry.info/Elements/a/P50273restorationist agent of expression ofrdakit:toolkitLabelrestorationist agent of expression ofRestorasyoncu temsilcisinin anlatımıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1106http://rdaregistry.info/Elements/a/P50273restorationist agent of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Yeni bir ifade oluşturmak için zarar görmüş veya parçalanmış olabilecek ifadeleri geri yükleme veya birleştirme aracısının katkısını içeren bir anlatım.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1107http://rdaregistry.info/Elements/a/P50273restorationist agent of expression ofskos:altLabelrestorationist (expression) ofRestorasyoncu (Anlatım)Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1108http://rdaregistry.info/Elements/a/P50274colleaguerdfs:labelhas colleagueMeslektaşMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1109http://rdaregistry.info/Elements/a/P50274colleagueskos:definitionRelates a person to a person who is a fellow member of a profession, staff, or academic faculty.Bir kişiyi, bir mesleğin, kadronun veya akademik fakültenin üyesi olan bir kişiyle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1110http://rdaregistry.info/Elements/a/P50274colleaguerdakit:toolkitLabelcolleagueMeslektaşMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1111http://rdaregistry.info/Elements/a/P50274colleaguerdakit:toolkitDefinitionA person who is a fellow member of a profession, staff, or academic faculty.Bir mesleğin, kadronun veya akademik fakültenin üyesi olan bir kişi.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1112http://rdaregistry.info/Elements/a/P50275assistantrdfs:labelhas assistantasistanMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1113http://rdaregistry.info/Elements/a/P50275assistantskos:definitionRelates a person to a person who is a colleague who helps another person.Bir kişiyi, başka bir kişiye yardım eden bir meslektaş olan bir kişiyle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1114http://rdaregistry.info/Elements/a/P50275assistantrdakit:toolkitLabelassistantasistanMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1115http://rdaregistry.info/Elements/a/P50275assistantrdakit:toolkitDefinitionA person who is a colleague who helps another person.Başka bir kişiye yardım eden bir meslektaş olan kişi.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1116http://rdaregistry.info/Elements/a/P50276assistant tordfs:labelis assistant toasistanMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1117http://rdaregistry.info/Elements/a/P50276assistant toskos:definitionRelates a person to a person who is a colleague who is helped by another person.Bir kişiyi, başka bir kişinin yardım ettiği bir meslektaş olan bir kişiyle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1118http://rdaregistry.info/Elements/a/P50276assistant tordakit:toolkitLabelassistant toasistanMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1119http://rdaregistry.info/Elements/a/P50276assistant tordakit:toolkitDefinitionA person who is a colleague who is helped by another person.Başka bir kişinin yardım ettiği bir meslektaş olan kişi.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1120http://rdaregistry.info/Elements/a/P50277coworkerrdfs:labelhas coworkerİş arkadaşıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1121http://rdaregistry.info/Elements/a/P50277coworkerskos:definitionRelates a person to a person who is a colleague who works with or shares a task with another person.Bir kişiyi, başka bir kişiyle birlikte çalışan veya bir görevi paylaşan bir meslektaş olan bir kişiyle ilişkilendirir.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1122http://rdaregistry.info/Elements/a/P50277coworkerrdakit:toolkitLabelcoworkerİş arkadaşıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1123http://rdaregistry.info/Elements/a/P50277coworkerrdakit:toolkitDefinitionA person who is a colleague who works with or shares a task with another person.Başka bir kişiyle birlikte çalışan veya bir görevi paylaşan bir meslektaş olan kişi.Muhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1124http://rdaregistry.info/Elements/a/P50277coworkerskos:altLabelco-workerİş arkadaşıMuhammed Fehim CeylanVedat GÜLTEKİN
1603http://rdaregistry.info/Elements/a/P50391note on agentrdfs:labelhas note on agentTemsilci notuİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1604http://rdaregistry.info/Elements/a/P50391note on agentskos:definitionRelates an agent to a broad unstructured description of one or more attributes of an agent.Bir temsilciyi, bir temsilcinin bir veya daha fazla özelliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıyla ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1605http://rdaregistry.info/Elements/a/P50391note on agentrdakit:toolkitLabelnote on agentTemsilci notuİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1606http://rdaregistry.info/Elements/a/P50391note on agentrdakit:toolkitDefinitionA broad unstructured description of one or more attributes of an agent.Bir temsilcinin bir veya daha fazla niteliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1607http://rdaregistry.info/Elements/a/P50392note on collective agentrdfs:labelhas note on collective agentKolektif temsilci hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1608http://rdaregistry.info/Elements/a/P50392note on collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a broad unstructured description of one or more attributes of a collective agent.Bir kolektif temsilciyi, bir kolektif temsilcinin bir veya daha fazla özelliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıyla ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1609http://rdaregistry.info/Elements/a/P50392note on collective agentrdakit:toolkitLabelnote on collective agentKolektif temsilci hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1610http://rdaregistry.info/Elements/a/P50392note on collective agentrdakit:toolkitDefinitionA broad unstructured description of one or more attributes of a collective agent.Bir kolektif temsilcinin bir veya daha fazla niteliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1611http://rdaregistry.info/Elements/a/P50393note on corporate bodyrdfs:labelhas note on corporate bodyTüzel kişilik hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1612http://rdaregistry.info/Elements/a/P50393note on corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a broad unstructured description of one or more attributes of a corporate body.Bir tüzel kişiyi, bir tüzel kişinin bir veya daha fazla özelliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıyla ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1613http://rdaregistry.info/Elements/a/P50393note on corporate bodyrdakit:toolkitLabelnote on corporate bodyTüzel kişi hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1614http://rdaregistry.info/Elements/a/P50393note on corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA broad unstructured description of one or more attributes of a corporate body.Bir tüzel kişinin bir veya daha fazla niteliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1615http://rdaregistry.info/Elements/a/P50394note on familyrdfs:labelhas note on familyAile hakında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1616http://rdaregistry.info/Elements/a/P50394note on familyskos:definitionRelates a family to a broad unstructured description of one or more attributes of a family.Bir aileyi, bir ailenin bir veya daha fazla özelliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıyla ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1617http://rdaregistry.info/Elements/a/P50394note on familyrdakit:toolkitLabelnote on familyAile hakında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1618http://rdaregistry.info/Elements/a/P50394note on familyrdakit:toolkitDefinitionA broad unstructured description of one or more attributes of a family.Bir ailenin bir veya daha fazla niteliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1619http://rdaregistry.info/Elements/a/P50395note on personrdfs:labelhas note on personKişi hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1620http://rdaregistry.info/Elements/a/P50395note on personskos:definitionRelates a person to a broad unstructured description of one or more attributes of a person.Bir kişiyi, bir kişinin bir veya daha fazla özelliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıyla ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1621http://rdaregistry.info/Elements/a/P50395note on personrdakit:toolkitLabelnote on personKişi hakkında notİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1622http://rdaregistry.info/Elements/a/P50395note on personrdakit:toolkitDefinitionA broad unstructured description of one or more attributes of a person.Bir kişinin bir veya daha fazla niteliğinin geniş yapılandırılmamış bir açıklamasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1623http://rdaregistry.info/Elements/a/P50396assigner agent ofrdfs:labelis assigner agent ofAtayan temsilciİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1624http://rdaregistry.info/Elements/a/P50396assigner agent ofrdakit:toolkitLabelassigner agent ofAtayan temsilciİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1625http://rdaregistry.info/Elements/a/P50396assigner agent ofskos:definitionRelates an agent to a nomen that is assigned to an entity by an agent.Bir temsilciyi, bir varlığa bir temsilci tarafından atanan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1626http://rdaregistry.info/Elements/a/P50396assigner agent ofrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is assigned to an entity by an agent.Bir temsilci tarafından bir varlığa atanan bir isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1627http://rdaregistry.info/Elements/a/P50397assigner collective agent ofrdfs:labelis assigner collective agent ofAtayan kolektif temsilciİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1628http://rdaregistry.info/Elements/a/P50397assigner collective agent ofrdakit:toolkitLabelassigner collective agent ofAtayan kolektif temsilciİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1629http://rdaregistry.info/Elements/a/P50397assigner collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a nomen that is assigned to an entity by a collective agent.Bir kolektif temsilciyi, bir varlığa bir kolektif temsilci tarafından atanan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1630http://rdaregistry.info/Elements/a/P50397assigner collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is assigned to an entity by a collective agent.Bir kolektif temsilci tarafından bir varlığa atanan bir isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1631http://rdaregistry.info/Elements/a/P50398assigner corporate body ofrdfs:labelis assigner corporate body ofAtayan tüzel kişiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1632http://rdaregistry.info/Elements/a/P50398assigner corporate body ofrdakit:toolkitLabelassigner corporate body ofAtayan tüzel kişiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1633http://rdaregistry.info/Elements/a/P50398assigner corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is assigned to an entity by a corporate body.Bir tüzel kişiyi, bir varlığa bir tüzel kişi tarafından atanan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1634http://rdaregistry.info/Elements/a/P50398assigner corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is assigned to an entity by a corporate body.Bir tüzel kişi tarafından bir varlığa atanan bir isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1635http://rdaregistry.info/Elements/a/P50399assigner family ofrdfs:labelis assigner family ofAtayan aileİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1636http://rdaregistry.info/Elements/a/P50399assigner family ofrdakit:toolkitLabelassigner family ofAtayan aileİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1637http://rdaregistry.info/Elements/a/P50399assigner family ofskos:definitionRelates a family to a nomen that is assigned to an entity by a family.Bir aileyi, bir varlığa bir aile tarafından atanan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1638http://rdaregistry.info/Elements/a/P50399assigner family ofrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is assigned to an entity by a family.Bir aile tarafından bir varlığa atanan bir isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1639http://rdaregistry.info/Elements/a/P50400assigner person ofrdfs:labelis assigner person ofAtayan kişiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1640http://rdaregistry.info/Elements/a/P50400assigner person ofrdakit:toolkitLabelassigner person ofAtayan kişiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1641http://rdaregistry.info/Elements/a/P50400assigner person ofskos:definitionRelates a person to a nomen that is assigned to an entity by a person.Bir kişiyi, bir varlığa bir kişi tarafından atanan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1642http://rdaregistry.info/Elements/a/P50400assigner person ofrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is assigned to an entity by a person.Bir kişi tarafından bir varlığa atanan bir isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1643http://rdaregistry.info/Elements/a/P50401language of agentrdfs:labelhas language of agentTemsilcinin diliİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1644http://rdaregistry.info/Elements/a/P50401language of agentskos:definitionRelates an agent to a language that is used by an agent in its communications.Bir temsilciyi, bir temsilcinin iletişiminde kullandığı bir dille ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1645http://rdaregistry.info/Elements/a/P50401language of agentrdakit:toolkitLabellanguage of agentTemsilcinin diliİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1646http://rdaregistry.info/Elements/a/P50401language of agentrdakit:toolkitDefinitionA language that is used by an agent in its communications.Bir temsilninin iletişiminde kullandığı dilİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1647http://rdaregistry.info/Elements/a/P50402language of collective agentrdfs:labelhas language of collective agentKolektif temsilcinin diliİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1648http://rdaregistry.info/Elements/a/P50402language of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a language that is used by a collective agent in its communications.Bir kolektif temsilciyi, bir kolektif temsilcinin iletişiminde kullandığı bir dille ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1649http://rdaregistry.info/Elements/a/P50402language of collective agentrdakit:toolkitLabellanguage of collective agentKolektif temsilcinin diliİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1650http://rdaregistry.info/Elements/a/P50402language of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA language that is used by a collective agent in its communications.Bir kolektif temsilninin iletişiminde kullandığı dilİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1651http://rdaregistry.info/Elements/a/P50403authorized access point for agentrdfs:labelhas authorized access point for agentTemsilci için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1652http://rdaregistry.info/Elements/a/P50403authorized access point for agentskos:definitionRelates an agent to a nomen that is an access point for agent that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir temsilciyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen temsilci için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1653http://rdaregistry.info/Elements/a/P50403authorized access point for agentrdakit:toolkitLabelauthorized access point for agentTemsilci için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1654http://rdaregistry.info/Elements/a/P50403authorized access point for agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for agent that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen temsilci için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1655http://rdaregistry.info/Elements/a/P50404variant access point for agentrdfs:labelhas variant access point for agentTemsilci için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1656http://rdaregistry.info/Elements/a/P50404variant access point for agentskos:definitionRelates an agent to a nomen that is an access point for agent that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir temsilciyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen temsilci için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1657http://rdaregistry.info/Elements/a/P50404variant access point for agentrdakit:toolkitLabelvariant access point for agentTemsilci için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1658http://rdaregistry.info/Elements/a/P50404variant access point for agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for agent that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen temsilci için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1659http://rdaregistry.info/Elements/a/P50405authorized access point for collective agentrdfs:labelhas authorized access point for collective agentKolektif temsilci için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1660http://rdaregistry.info/Elements/a/P50405authorized access point for collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a nomen that is an access point for collective agent that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir kolektif temsilciyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen kolektif temsilci için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1661http://rdaregistry.info/Elements/a/P50405authorized access point for collective agentrdakit:toolkitLabelauthorized access point for collective agentKolektif temsilci için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1662http://rdaregistry.info/Elements/a/P50405authorized access point for collective agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for collective agent that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen kolektif temsilci için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1663http://rdaregistry.info/Elements/a/P50406variant access point for collective agentrdfs:labelhas variant access point for collective agentKolektif temsilci için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1664http://rdaregistry.info/Elements/a/P50406variant access point for collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a nomen that is an access point for collective agent that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir kolektif temsilciyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen kolektif temsilci için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1665http://rdaregistry.info/Elements/a/P50406variant access point for collective agentrdakit:toolkitLabelvariant access point for collective agentKolektif temsilci için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1666http://rdaregistry.info/Elements/a/P50406variant access point for collective agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for collective agent that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen kolektif temsilci için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1667http://rdaregistry.info/Elements/a/P50407authorized access point for corporate bodyrdfs:labelhas authorized access point for corporate bodyTüzel kişi için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1668http://rdaregistry.info/Elements/a/P50407authorized access point for corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is an access point for corporate body that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir tüzel kişiyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen tüzel kişi için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1669http://rdaregistry.info/Elements/a/P50407authorized access point for corporate bodyrdakit:toolkitLabelauthorized access point for corporate bodyTüzel kişi için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1670http://rdaregistry.info/Elements/a/P50407authorized access point for corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for corporate body that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen tüzel kişi için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1671http://rdaregistry.info/Elements/a/P50408variant access point for corporate bodyrdfs:labelhas variant access point for corporate bodyTüzel kişi için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1672http://rdaregistry.info/Elements/a/P50408variant access point for corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a nomen that is an access point for corporate body that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir tüzel kişiyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen tüzel kişi için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1673http://rdaregistry.info/Elements/a/P50408variant access point for corporate bodyrdakit:toolkitLabelvariant access point for corporate bodyTüzel kişi için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1674http://rdaregistry.info/Elements/a/P50408variant access point for corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for corporate body that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen tüzel kişi için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1675http://rdaregistry.info/Elements/a/P50409authorized access point for familyrdfs:labelhas authorized access point for familyAile için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1676http://rdaregistry.info/Elements/a/P50409authorized access point for familyskos:definitionRelates a family to a nomen that is an access point for family that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir aileyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen aile için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1677http://rdaregistry.info/Elements/a/P50409authorized access point for familyrdakit:toolkitLabelauthorized access point for familyAile için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1678http://rdaregistry.info/Elements/a/P50409authorized access point for familyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for family that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen aile için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1679http://rdaregistry.info/Elements/a/P50410variant access point for familyrdfs:labelhas variant access point for familyAile için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1680http://rdaregistry.info/Elements/a/P50410variant access point for familyskos:definitionRelates a family to a nomen that is an access point for family that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir aileyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen aile için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1681http://rdaregistry.info/Elements/a/P50410variant access point for familyrdakit:toolkitLabelvariant access point for familyAile için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1682http://rdaregistry.info/Elements/a/P50410variant access point for familyrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for family that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen aile için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1683http://rdaregistry.info/Elements/a/P50411authorized access point for personrdfs:labelhas authorized access point for personKişi için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1684http://rdaregistry.info/Elements/a/P50411authorized access point for personskos:definitionRelates a person to a nomen that is an access point for person that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir kişiyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen kişi için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1685http://rdaregistry.info/Elements/a/P50411authorized access point for personrdakit:toolkitLabelauthorized access point for personKişi için yetkili erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1686http://rdaregistry.info/Elements/a/P50411authorized access point for personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for person that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilen kişi için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1687http://rdaregistry.info/Elements/a/P50412variant access point for personrdfs:labelhas variant access point for personKişi için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1688http://rdaregistry.info/Elements/a/P50412variant access point for personskos:definitionRelates a person to a nomen that is an access point for person that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Bir kişiyi, belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen kişi için bir erişim noktası olan bir isimle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1689http://rdaregistry.info/Elements/a/P50412variant access point for personrdakit:toolkitLabelvariant access point for personKişi için farklı erişim noktasıİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1690http://rdaregistry.info/Elements/a/P50412variant access point for personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is an access point for person that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.Belirli bir kelime kodlama şemasında tercih edilmeyen kişi için bir erişim noktası olan bir isim.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1691http://rdaregistry.info/Elements/a/P50413preferred name of agentrdfs:labelhas preferred name of agentTemsilcinin tercih edilen ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1692http://rdaregistry.info/Elements/a/P50413preferred name of agentskos:definitionRelates an agent to a nomen that is a name of agent that is selected for preference in a specific application or context.Bir temsilciyi, özel uygulama veya içerikte kullanılması tercih edilen diğer ismiyle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1693http://rdaregistry.info/Elements/a/P50413preferred name of agentrdakit:toolkitLabelpreferred name of agentTemsilcinin tercih edilen ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1694http://rdaregistry.info/Elements/a/P50413preferred name of agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of agent that is selected for preference in a specific application or context.Temsilcinin belirli bir uygulama veya içerikte kullanmayı tercih ettiği isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1695http://rdaregistry.info/Elements/a/P50414preferred name of collective agentrdfs:labelhas preferred name of collective agentKolektif temsilcinin tercih edilen ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1696http://rdaregistry.info/Elements/a/P50414preferred name of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a nomen that is a name of collective agent that is selected for preference in a specific application or context.Kolektif bir temsilciyi, özel uygulama veya içerikte kullanılması tercih edilen diğer ismiyle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1697http://rdaregistry.info/Elements/a/P50414preferred name of collective agentrdakit:toolkitLabelpreferred name of collective agentKolektif temsilcinin tercih edilen ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1698http://rdaregistry.info/Elements/a/P50414preferred name of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of collective agent that is selected for preference in a specific application or context.Kolektif temsilcinin belirli bir uygulama veya içerikte kullanmayı tercih ettiği isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1699http://rdaregistry.info/Elements/a/P50415variant name of agentrdfs:labelhas variant name of agentTemsilcinin farklı ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1700http://rdaregistry.info/Elements/a/P50415variant name of agentskos:definitionRelates an agent to a nomen that is a name of agent that is not selected for preference in a specific application or context.Bir temsilciyi, özel uygulama veya içerikte kullanılması tercih edilmeyen diğer ismiyle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1701http://rdaregistry.info/Elements/a/P50415variant name of agentrdakit:toolkitLabelvariant name of agentTemsilcinin farklı ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1702http://rdaregistry.info/Elements/a/P50415variant name of agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of agent that is not selected for preference in a specific application or context.Temsilcinin belirli bir uygulama veya içerikte kullanmayı tercih etmediği isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1703http://rdaregistry.info/Elements/a/P50416variant name of collective agentrdfs:labelhas variant name of collective agentKolektif temsilcinin değişik ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1704http://rdaregistry.info/Elements/a/P50416variant name of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a nomen that is a name of collective agent that is not selected for preference in a specific application or context.Kolektif bir temsilciyi, özel uygulama veya içerikte kullanılması tercih edilmeyen diğer ismiyle ilişkilendirir.İlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1705http://rdaregistry.info/Elements/a/P50416variant name of collective agentrdakit:toolkitLabelvariant name of collective agentKolektif temsilcinin değişik ismiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1706http://rdaregistry.info/Elements/a/P50416variant name of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a name of collective agent that is not selected for preference in a specific application or context.Kolektif temsilicinin belirli bir uygulama veya içerikte kullanmayı tercih etmediği isimİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1707http://rdaregistry.info/Elements/a/P50417prominent member of family ofrdfs:labelis prominent member of family ofAilenin seçkin üyesiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1708http://rdaregistry.info/Elements/a/P50417prominent member of family ofrdakit:toolkitLabelprominent member of family ofAilenin seçkin üyesiİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1709http://rdaregistry.info/Elements/a/P50417prominent member of family ofskos:definitionRelates a person to a family who has a well-known individual as a member.Bir kişiyi, tanınmış bir kişinin üyesi olduğu bir aileyle ilişkilendirirİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1710http://rdaregistry.info/Elements/a/P50417prominent member of family ofrdakit:toolkitDefinitionA family who has a well-known individual as a member.Tanınmış bir kişinin üyesi olduğu bir aileİlknur DARÇIN ŞAHİNVedat GÜLTEKİN
1711http://rdaregistry.info/Elements/a/P50418address of agentrdfs:labelhas address of agentTemsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1712http://rdaregistry.info/Elements/a/P50418address of agentskos:definitionRelates an agent to an address of an agent.Bir temsilciyi, bir temsilcinin adresiyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1713http://rdaregistry.info/Elements/a/P50418address of agentrdakit:toolkitLabeladdress of agentTemsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1714http://rdaregistry.info/Elements/a/P50418address of agentrdakit:toolkitDefinitionAn address of an agent.Bir temsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1715http://rdaregistry.info/Elements/a/P50418address of agentskos:scopeNoteIncludes an email or other online address.Bir e-posta veya başka bir çevrimiçi adres içerir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1716http://rdaregistry.info/Elements/a/P50419address of collective agentrdfs:labelhas address of collective agentKolektif temsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1717http://rdaregistry.info/Elements/a/P50419address of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to an address of a collective agent.Bir kolektif temsilciyi, bir kollektif temsilcinin adresiyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1718http://rdaregistry.info/Elements/a/P50419address of collective agentrdakit:toolkitLabeladdress of collective agentKolektif temsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1719http://rdaregistry.info/Elements/a/P50419address of collective agentrdakit:toolkitDefinitionAn address of a collective agent.Kolektif temsilcinin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1720http://rdaregistry.info/Elements/a/P50419address of collective agentskos:scopeNoteIncludes an email or other online address.Bir e-posta veya başka bir çevrimiçi adres içerir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1721http://rdaregistry.info/Elements/a/P50420address of familyrdfs:labelhas address of familyAilenin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1722http://rdaregistry.info/Elements/a/P50420address of familyskos:definitionRelates a family to an address of a family.Bir aileyi, bir ailenin adresi ile ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1723http://rdaregistry.info/Elements/a/P50420address of familyrdakit:toolkitLabeladdress of familyAilenin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1724http://rdaregistry.info/Elements/a/P50420address of familyrdakit:toolkitDefinitionAn address of a family.Bir ailenin adresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1725http://rdaregistry.info/Elements/a/P50420address of familyskos:scopeNoteIncludes an email or other online address.Bir e-posta veya başka bir çevrimiçi adres içerir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1726http://rdaregistry.info/Elements/a/P50421predecessor of collective agentrdfs:labelhas predecessor of collective agentKolektif temsilcinin selefiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1727http://rdaregistry.info/Elements/a/P50421predecessor of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a collective agent who precedes another collective agent.Kolektif bir temsilciyi, başka bir kolektif temsilciden önce gelen bir kolektif temsilciyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1728http://rdaregistry.info/Elements/a/P50421predecessor of collective agentrdakit:toolkitLabelpredecessor of collective agentKolektif temsilcinin selefiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1729http://rdaregistry.info/Elements/a/P50421predecessor of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA collective agent who precedes another collective agent.Başka bir kolektif temsilciden önce gelen kolektif bir temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1730http://rdaregistry.info/Elements/a/P50422predecessor of familyrdfs:labelhas predecessor of familyAilenin selefiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1731http://rdaregistry.info/Elements/a/P50422predecessor of familyskos:definitionRelates a family to a family who precedes another family.Bir aileyi başka bir aileden önce gelen bir aileyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1732http://rdaregistry.info/Elements/a/P50422predecessor of familyrdakit:toolkitLabelpredecessor of familyAilenin selefiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1733http://rdaregistry.info/Elements/a/P50422predecessor of familyrdakit:toolkitDefinitionA family who precedes another family.Başka bir aileden önce gelen bir aile.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1734http://rdaregistry.info/Elements/a/P50423successor of collective agentrdfs:labelhas successor of collective agentKolektif temsilcinin mirasçısıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1735http://rdaregistry.info/Elements/a/P50423successor of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a collective agent who succeeds or follows another collective agent.Kolektif bir temsilciyi, başka bir kolektif temsilcinin mirasçısı olan veya onu takip eden bir kolektif temsilciyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1736http://rdaregistry.info/Elements/a/P50423successor of collective agentrdakit:toolkitLabelsuccessor of collective agentKolektif temsilcinin mirasçısıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1737http://rdaregistry.info/Elements/a/P50423successor of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA collective agent who succeeds or follows another collective agent.Başka bir kolektif temsilcinin mirasçısı olan veya onu takip eden kolektif bir temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1738http://rdaregistry.info/Elements/a/P50424successor of familyrdfs:labelhas successor of familyAilenin mirasçısıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1739http://rdaregistry.info/Elements/a/P50424successor of familyskos:definitionRelates a family to a family who succeeds or follows another family.Bir aileyi, başka bir ailenin mirasçısı olan veya onu takip eden bir aileyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1740http://rdaregistry.info/Elements/a/P50424successor of familyrdakit:toolkitLabelsuccessor of familyAilenin mirasçısıÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1741http://rdaregistry.info/Elements/a/P50424successor of familyrdakit:toolkitDefinitionA family who succeeds or follows another family.Başka bir ailenin mirasçısı olan veya onu takip eden bir aileÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1742http://rdaregistry.info/Elements/a/P50425jurisdiction governedrdfs:labelhas jurisdiction governedYargı yetkisiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1743http://rdaregistry.info/Elements/a/P50425jurisdiction governedskos:definitionRelates a corporate body to a place that is a jurisdiction governed by a law, regulation, etc., that was enacted by another government.Tüzel bir kişiliği, başka bir hükümet tarafından yürürlüğe girmiş kanun, düzenleme vb. vasıtasıyla yargı yetkisi olan bir yer ile ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1744http://rdaregistry.info/Elements/a/P50425jurisdiction governedrdakit:toolkitLabeljurisdiction governedYargı yetkisiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1745http://rdaregistry.info/Elements/a/P50425jurisdiction governedrdakit:toolkitDefinitionA place that is a jurisdiction governed by a law, regulation, etc., that was enacted by another government.Başka bir hükümet tarafından yürürlüğe girmiş kanun, düzenleme vb. vasıtasıyla yargı yetkisi olan bir yer.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1746http://rdaregistry.info/Elements/a/P50426agent described byrdfs:labelis agent described byTarafından tanımlanan temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1747http://rdaregistry.info/Elements/a/P50426agent described byskos:definitionRelates an agent to a work that is a description of an agentBir temsilciyi, bir temsilcinin tanımlaması olan bir eserle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1748http://rdaregistry.info/Elements/a/P50426agent described byrdakit:toolkitLabelagent described byTarafından tanımlanan temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1749http://rdaregistry.info/Elements/a/P50426agent described byrdakit:toolkitDefinitionA work that is a description of an agentBir temsilcinin tanımlaması olan bir eserÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1750http://rdaregistry.info/Elements/a/P50426agent described byskos:altLabeldescribed in (agent)Tanımlanan (temsilci)Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1751http://rdaregistry.info/Elements/a/P50427collective agent described byrdfs:labelis collective agent described byTarafından tanımlanan kolektif temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1752http://rdaregistry.info/Elements/a/P50427collective agent described byskos:definitionRelates a collective agent to a work that is a description of a collective agent.Bir kolektif temsiliciyi, bir kolektif temsilcinin tanımı olan bir eserle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1753http://rdaregistry.info/Elements/a/P50427collective agent described byrdakit:toolkitLabelcollective agent described byTarafından tanımlanan kolektif temsilciÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1754http://rdaregistry.info/Elements/a/P50427collective agent described byrdakit:toolkitDefinitionA work that is a description of a collective agent.Kolektif bir temsilcinin tanımı olan bir eserÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1755http://rdaregistry.info/Elements/a/P50427collective agent described byskos:altLabeldescribed in (collective agent)Tanımlanan (kolektif temsilci)Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1756http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428alternate identity of personrdfs:labelhas alternate identity of personKişinin alternatif kimliğiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1757http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428alternate identity of personskos:definitionRelates a person to a nomen that is a pseudonym or other appellation used by a person.Bir kişiyi, bir kişi tarafından kullanılan bir takma isim veya başka bir unvan olan biri sim ile ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1758http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428alternate identity of personrdakit:toolkitLabelalternate identity of personKişinin alternatif kimliğiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1759http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428alternate identity of personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a pseudonym or other appellation used by a person.Bir kişi tarafından kullanılan bir takma isim veya başka bir unvan olan bir isim.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1760http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428alternate identity of personskos:altLabelalternate identityAlternatif kimlikÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1761http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429real identity of personrdfs:labelhas real identity of personKişinin gerçek kimliğiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1762http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429real identity of personskos:definitionRelates a person to a nomen that is a real appellation of a person who uses another nomen.Bir kişiyi, başka bir isim kullanan bir kişinin gerçek unvanı olan bir isimle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1763http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429real identity of personrdakit:toolkitLabelreal identity of personKişinin gerçek kimliğiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1764http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429real identity of personrdakit:toolkitDefinitionA nomen that is a real appellation of a person who uses another nomen.Başka bir isim kullanan bir kişinin gerçek unvanı olan bir isimÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1765http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429real identity of personskos:altLabelreal identityGerçek kimlikÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1766http://rdaregistry.info/Elements/a/P50430period of activity of agentrdfs:labelhas period of activity of agentTemsilcinin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1767http://rdaregistry.info/Elements/a/P50430period of activity of agentskos:definitionRelates an agent to a timespan during which an agent is active in its primary field of endeavor.Bir temsilciyi, ana uğraş alanında aktif olduğu zaman aralığıyla ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1768http://rdaregistry.info/Elements/a/P50430period of activity of agentrdakit:toolkitLabelperiod of activity of agentTemsilcinin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1769http://rdaregistry.info/Elements/a/P50430period of activity of agentrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which an agent is active in its primary field of endeavor.Bir temsilcinin ana uğraş alanında aktif olduğu bir zaman aralığı.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1770http://rdaregistry.info/Elements/a/P50431period of activity of collective agentrdfs:labelhas period of activity of collective agentKolektif temsilcinin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1771http://rdaregistry.info/Elements/a/P50431period of activity of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a timespan during which a collective agent is active in its primary field of endeavor.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilcinin ana uğraş alanında aktif olduğu bir zaman aralığıyla ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1772http://rdaregistry.info/Elements/a/P50431period of activity of collective agentrdakit:toolkitLabelperiod of activity of collective agentKolektif temsilcinin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1773http://rdaregistry.info/Elements/a/P50431period of activity of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a collective agent is active in its primary field of endeavor.Kolektif bir temsilcinin ana uğraş alanında aktif olduğu bir zaman aralığı.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1774http://rdaregistry.info/Elements/a/P50432period of activity of familyrdfs:labelhas period of activity of familyAilenin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1775http://rdaregistry.info/Elements/a/P50432period of activity of familyskos:definitionRelates a family to a timespan during which a family is active in its primary field of endeavor.Bir aileyi, ana uğraş alanında aktif olduğu zaman aralığıyla ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1776http://rdaregistry.info/Elements/a/P50432period of activity of familyrdakit:toolkitLabelperiod of activity of familyAilenin faaliyet süresiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1777http://rdaregistry.info/Elements/a/P50432period of activity of familyrdakit:toolkitDefinitionA timespan during which a family is active in its primary field of endeavor.Bir ailenin ana uğraş alanında aktif olduğu bir zaman aralığı.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1778http://rdaregistry.info/Elements/a/P50433corporate body member of collective agentrdfs:labelhas corporate body member of collective agentKolektif temsilcinin tüzel kişi üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1779http://rdaregistry.info/Elements/a/P50433corporate body member of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a corporate body who is a member of a collective agent.Bir kolektif temsilciyi, bir kolektif temsilcinin üyesi olan bir tüzel kişiyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1780http://rdaregistry.info/Elements/a/P50433corporate body member of collective agentrdakit:toolkitLabelcorporate body member of collective agentKolektif temsilcinin tüzel kişi üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1781http://rdaregistry.info/Elements/a/P50433corporate body member of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is a member of a collective agent.Kolektif bir temsilcinin üyesi olan bir tüzel kişiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1782http://rdaregistry.info/Elements/a/P50435corporate body member of familyrdfs:labelhas corporate body member of familyAilenin tüzel kişilik üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1783http://rdaregistry.info/Elements/a/P50435corporate body member of familyskos:definitionRelates a family to a corporate body who is a member of a family.Bir aileyi, bir ailenin üyesi olan bir tüzel kişiyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1784http://rdaregistry.info/Elements/a/P50435corporate body member of familyrdakit:toolkitLabelcorporate body member of familyAilenin tüzel kişi üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1785http://rdaregistry.info/Elements/a/P50435corporate body member of familyrdakit:toolkitDefinitionA corporate body who is a member of a family.Bir ailenin üyesi olan bir tüzel kişiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1786http://rdaregistry.info/Elements/a/P50436family member of collective agentrdfs:labelhas family member of collective agentKolektif temsilcinin aile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1787http://rdaregistry.info/Elements/a/P50436family member of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a family who is a member of a collective agent.Kolektif temsilciyi, bir kolektif temsilcinin üyesi olan bir aileyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1788http://rdaregistry.info/Elements/a/P50436family member of collective agentrdakit:toolkitLabelfamily member of collective agentKolektif temsilcinin aile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1789http://rdaregistry.info/Elements/a/P50436family member of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA family who is a member of a collective agent.Kolektif bir temsilcinin üyesi olan bir aileÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1790http://rdaregistry.info/Elements/a/P50437family member of corporate bodyrdfs:labelhas family member of corporate bodyTüzel kişinin aile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1791http://rdaregistry.info/Elements/a/P50437family member of corporate bodyskos:definitionRelates a corporate body to a family who is a member of a corporate body.Bir tüzel kişiliği, bir tüzel kişiliğin üyesi olan bir aileyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1792http://rdaregistry.info/Elements/a/P50437family member of corporate bodyrdakit:toolkitLabelfamily member of corporate bodyTüzel kişinin aile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1793http://rdaregistry.info/Elements/a/P50437family member of corporate bodyrdakit:toolkitDefinitionA family who is a member of a corporate body.Tüzel bir kişiliğin üyesi olan bir aileÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1794http://rdaregistry.info/Elements/a/P50438family member of familyrdfs:labelhas family member of familyAile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1795http://rdaregistry.info/Elements/a/P50438family member of familyskos:definitionRelates a family to a family who is a member of a family.Bir aileyi, bir ailenin üyesi olan bir aileyle ilişkilendirir.Özlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1796http://rdaregistry.info/Elements/a/P50438family member of familyrdakit:toolkitLabelfamily member of familyAile üyesiÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1797http://rdaregistry.info/Elements/a/P50438family member of familyrdakit:toolkitDefinitionA family who is a member of a family.Bir ailenin üyesi olan bir aileÖzlem AYAN İŞELVedat GÜLTEKİN
1798http://rdaregistry.info/Elements/a/P50439corporate body member of collective agent ofrdfs:labelis corporate body member of collective agent ofKolektif temsilcisinin tüzel kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1799http://rdaregistry.info/Elements/a/P50439corporate body member of collective agent ofskos:definitionRelates a corporate body to a collective agent of whom a corporate body is a member.Bir tüzel kişiyi, bir tüzel kişinin üyesi olduğu bir kolektif temsilci ile ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1800http://rdaregistry.info/Elements/a/P50439corporate body member of collective agent ofrdakit:toolkitLabelcorporate body member of collective agent ofKolektif temsilcisinin tüzel kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1801http://rdaregistry.info/Elements/a/P50439corporate body member of collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA collective agent of whom a corporate body is a member.Bir tüzel kişinin üyesi olduğu kolektif bir temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1802http://rdaregistry.info/Elements/a/P50440corporate body member of family ofrdfs:labelis corporate body member of family ofAilenin tüzel kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1803http://rdaregistry.info/Elements/a/P50440corporate body member of family ofskos:definitionRelates a corporate body to a family of whom a corporate body is a member.Bir tüzel kişiyi, bir tüzel kişinin üyesi olduğu bir aileyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1804http://rdaregistry.info/Elements/a/P50440corporate body member of family ofrdakit:toolkitLabelcorporate body member of family ofAilenin tüzel kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1805http://rdaregistry.info/Elements/a/P50440corporate body member of family ofrdakit:toolkitDefinitionA family of whom a corporate body is a member.Bir tüzel kişinin üyesi olduğu bir aileTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1806http://rdaregistry.info/Elements/a/P50441family member of collective agent ofrdfs:labelis family member of collective agent ofkolektif temsilcisinin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1807http://rdaregistry.info/Elements/a/P50441family member of collective agent ofskos:definitionRelates a family to a collective agent of whom a family is a member.Bir aileyi, ailenin üyesi olduğu kolektif bir temsilciyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1808http://rdaregistry.info/Elements/a/P50441family member of collective agent ofrdakit:toolkitLabelfamily member of collective agent ofkolektif temsilcisinin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1809http://rdaregistry.info/Elements/a/P50441family member of collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA collective agent of whom a family is a member.Bir ailenin üyesi olduğu kolektif bir temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1810http://rdaregistry.info/Elements/a/P50442family member of corporate body ofrdfs:labelis family member of corporate body ofTüzel kişinin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1811http://rdaregistry.info/Elements/a/P50442family member of corporate body ofskos:definitionRelates a family to a corporate body of whom a family is a member.Bir aileyi, ailenin üyesi olduğu bir tüzel kişiyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1812http://rdaregistry.info/Elements/a/P50442family member of corporate body ofrdakit:toolkitLabelfamily member of corporate body ofTüzel kişinin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1813http://rdaregistry.info/Elements/a/P50442family member of corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA corporate body of whom a family is a member.Bir ailenin üyesi olduğu tüzel bir kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1814http://rdaregistry.info/Elements/a/P50443family member of family ofrdfs:labelis family member of family ofAilenin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1815http://rdaregistry.info/Elements/a/P50443family member of family ofskos:definitionRelates a family to a family of whom a family is a member.Bir aileyi, ailenin üyesi olduğu bir aileyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1816http://rdaregistry.info/Elements/a/P50443family member of family ofrdakit:toolkitLabelfamily member of family ofAilenin aile üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1817http://rdaregistry.info/Elements/a/P50443family member of family ofrdakit:toolkitDefinitionA family of whom a family is a member.Bir ailenin üyesi olduğu bir aile.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1818http://rdaregistry.info/Elements/a/P50444person member of collective agent ofrdfs:labelis person member of collective agent ofKolektif temsilcinin kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1819http://rdaregistry.info/Elements/a/P50444person member of collective agent ofskos:definitionRelates a person to a collective agent of whom a person is a member.Bir kişiyi, kişinin üyesi olduğu kolektif bir temsilciyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1820http://rdaregistry.info/Elements/a/P50444person member of collective agent ofrdakit:toolkitLabelperson member of collective agent ofKolektif temsilcinin kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1821http://rdaregistry.info/Elements/a/P50444person member of collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA collective agent of whom a person is a member.Bir kişinin üyesi olduğu kolektif bir temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1822http://rdaregistry.info/Elements/a/P50445person member of collective agentrdfs:labelhas person member of collective agentKolektif temsilcinin kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1823http://rdaregistry.info/Elements/a/P50445person member of collective agentskos:definitionRelates a collective agent to a person who is a member of a collective agent.Bir kolektif temsilciyi, kolektif temsilcinin üyesi olan bir kişiyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1824http://rdaregistry.info/Elements/a/P50445person member of collective agentrdakit:toolkitLabelperson member of collective agentKolektif temsilcinin kişi üyesiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1825http://rdaregistry.info/Elements/a/P50445person member of collective agentrdakit:toolkitDefinitionA person who is a member of a collective agent.Kolektif temsilcinin üyesi olan bir kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1826http://rdaregistry.info/Elements/a/P50446modifier agent ofrdfs:labelis modifier agent ofDeğiştirici temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1827http://rdaregistry.info/Elements/a/P50446modifier agent ofskos:definitionRelates an agent to an item that is changed by an agent without creating a new manifestation.Bir temsilciyi, yeni bir gösterim oluşturmadan bir temsilci tarafından değiştirilen bir öğeyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1828http://rdaregistry.info/Elements/a/P50446modifier agent ofrdakit:toolkitLabelmodifier agent ofDeğiştirici temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1829http://rdaregistry.info/Elements/a/P50446modifier agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that is changed by an agent without creating a new manifestation.Yeni bir gösterim oluşturmadan bir temsilci tarafından değiştirilen bir öğe.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1830http://rdaregistry.info/Elements/a/P50446modifier agent ofskos:altLabelmodifier ofDeğiştiriciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1831http://rdaregistry.info/Elements/a/P50447reviser agent ofrdfs:labelis reviser agent ofDüzeltmen temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1832http://rdaregistry.info/Elements/a/P50447reviser agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of making changes to the content of another expression.Bir temsilciyi, bir temsilcinin başka bir ifadenin içeriğinde değişiklik yapma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1833http://rdaregistry.info/Elements/a/P50447reviser agent ofrdakit:toolkitLabelreviser agent ofDüzeltmen temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1834http://rdaregistry.info/Elements/a/P50447reviser agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of making changes to the content of another expression.Bir temsilcinin başka bir ifadenin içeriğinde değişiklik yapma katkısını içeren bir ifade.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1835http://rdaregistry.info/Elements/a/P50447reviser agent ofskos:altLabelreviser ofDüzeltmenTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1836http://rdaregistry.info/Elements/a/P50448contributor agent to amalgamation ofrdfs:labelis contributor agent to amalgamation ofBirleştirmeye katkıda bulunan temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1837http://rdaregistry.info/Elements/a/P50448contributor agent to amalgamation ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent to a seamless mix of kinds of content.Bir temsilciyi, bir temsilcinin içerik türlerinin kusursuz bir karışımına katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1838http://rdaregistry.info/Elements/a/P50448contributor agent to amalgamation ofrdakit:toolkitLabelcontributor agent to amalgamation ofBirleştirmeye katkıda bulunan temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1839http://rdaregistry.info/Elements/a/P50448contributor agent to amalgamation ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent to a seamless mix of kinds of content.Bir temsilcinin, içerik türlerinin kusursuz karışımına yaptığı katkıyı içeren bir ifade.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1840http://rdaregistry.info/Elements/a/P50449contributor agent to performance ofrdfs:labelis contributor agent to performance ofPerformansa katkıda bulunan temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1841http://rdaregistry.info/Elements/a/P50449contributor agent to performance ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent to a performance.Bir temsilciyi, bir temcilcinin bir performansa katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1842http://rdaregistry.info/Elements/a/P50449contributor agent to performance ofrdakit:toolkitLabelcontributor agent to performance ofPerformansa katkıda bulunan temsilciTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1843http://rdaregistry.info/Elements/a/P50449contributor agent to performance ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent to a performance.Bir temsilcinin performansa katkısını içeren bir ifade.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1844http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofrdfs:labelis editor agent ofEditör temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1845http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofskos:definitionRelates an agent to an expression that includes a contribution by an agent of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Bir temsilciyi, yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için diğer temsilciler tarafından oluşturulan içeriği değiştiren bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle lişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1846http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofrdakit:toolkitLabeleditor agent ofEditör temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1847http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by an agent of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için diğer temsilciler tarafından oluşturulan içeriği değiştiren bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1848http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofskos:altLabeleditor ofEditörTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1849http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofskos:scopeNoteContent includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text.İçerik, hareketi ifade eden nota, notalı müzik, hareketi ifade eden kabartma nota, kabartma notalı müzik, kabartma metin ve metni içerir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1850http://rdaregistry.info/Elements/a/P50450editor agent ofskos:altLabeleditor agent of text ofmetninin editör temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1851http://rdaregistry.info/Elements/a/P50453aggregator agent ofrdfs:labelis aggregator agent ofToplayıcı temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1852http://rdaregistry.info/Elements/a/P50453aggregator agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of an agent for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Bir temsilciyi, diğer işlerin ifadelerini seçerek ve düzenleyerek toplama yükümlülüğü içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1853http://rdaregistry.info/Elements/a/P50453aggregator agent ofrdakit:toolkitLabelaggregator agent ofToplayıcı temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1854http://rdaregistry.info/Elements/a/P50453aggregator agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of an agent for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Diğer eserlerin ifadelerini seçerek ve düzenleyerek toplama sorumluluğunu içeren bir eser.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1855http://rdaregistry.info/Elements/a/P50454criminal defendant corporate body ofrdfs:labelis criminal defendant corporate body ofSanık tüzel kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1856http://rdaregistry.info/Elements/a/P50454criminal defendant corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that involves a responsibility for being accused as a corporate body in a criminal proceeding.Bir tüzel kişiyi, bir ceza davasında tüzel kişi olarak suçlanma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1857http://rdaregistry.info/Elements/a/P50454criminal defendant corporate body ofrdakit:toolkitLabelcriminal defendant corporate body ofSanık tüzel kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1858http://rdaregistry.info/Elements/a/P50454criminal defendant corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being accused as a corporate body in a criminal proceeding.Bir ceza davasında tüzel bir kişi olarak suçlanma sorumluluğunu içeren bir eserTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1859http://rdaregistry.info/Elements/a/P50455criminal defendant person ofrdfs:labelis criminal defendant person ofSanık kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1860http://rdaregistry.info/Elements/a/P50455criminal defendant person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for being accused as a person in a criminal proceeding.Bir kişiyi, bir ceza davasında kişi olarak suçlanma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1861http://rdaregistry.info/Elements/a/P50455criminal defendant person ofrdakit:toolkitLabelcriminal defendant person ofSanık kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1862http://rdaregistry.info/Elements/a/P50455criminal defendant person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being accused as a person in a criminal proceeding.Bir ceza davasında kişi olarak suçlanma sorumluluğunu içeren bir eserTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1863http://rdaregistry.info/Elements/a/P50456civil defendant corporate body ofrdfs:labelis civil defendant corporate body ofDavalı tüzel kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1864http://rdaregistry.info/Elements/a/P50456civil defendant corporate body ofskos:definitionRelates a corporate body to a work that involves a responsibility for being sued as a corporate body in a civil proceeding.Bir tüzel kişiyi, bir hukuk davasında tüzel kişi olarak dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1865http://rdaregistry.info/Elements/a/P50456civil defendant corporate body ofrdakit:toolkitLabelcivil defendant corporate body ofDavalı tüzel kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1866http://rdaregistry.info/Elements/a/P50456civil defendant corporate body ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being sued as a corporate body in a civil proceeding.Bir hukuk davasında tüzel bir kişi olarak dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1867http://rdaregistry.info/Elements/a/P50457civil defendant person ofrdfs:labelis civil defendant person ofdavalı kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1868http://rdaregistry.info/Elements/a/P50457civil defendant person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for being sued as a person in a civil proceeding.Bir kişiyi, bir hukuk davasında kişi olarak dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1869http://rdaregistry.info/Elements/a/P50457civil defendant person ofrdakit:toolkitLabelcivil defendant person ofdavalı kişiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1870http://rdaregistry.info/Elements/a/P50457civil defendant person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for being sued as a person in a civil proceeding.Bir hukuk davasında kişi olarak dava edilme sorumluluğunu içeren bir eserTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1871http://rdaregistry.info/Elements/a/P50458academic supervisor ofrdfs:labelis academic supervisor ofAkademik danışmanTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1872http://rdaregistry.info/Elements/a/P50458academic supervisor ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility for overseeing academic activity of any kind that results in a work, including theses, research, and projects.Bir kişiyi, tezler, araştırmalar ve projeler de dahil olmak üzere bir çalışmayla sonuçlanan her türlü akademik faaliyeti denetleme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1873http://rdaregistry.info/Elements/a/P50458academic supervisor ofrdakit:toolkitLabelacademic supervisor ofAkademik danışmanTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1874http://rdaregistry.info/Elements/a/P50458academic supervisor ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility for overseeing academic activity of any kind that results in a work, including theses, research, and projects.Tezler, araştırmalar ve projeler de dahil olmak üzere, bir çalışmayla sonuçlanan her türlü akademik faaliyeti denetleme sorumluluğunu içeren bir eser.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1875http://rdaregistry.info/Elements/a/P50459contributor agent of music ofrdfs:labelis contributor agent of music ofkatkıda bulunan müzik temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1876http://rdaregistry.info/Elements/a/P50459contributor agent of music ofskos:definitionRelates an agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a musical work that is created by an agent.Bir temsilciyi, bir temsilci tarafından yaratılan bir müzik eserinin ifadesini somutlaştıran bir bütün olan bir gösterimle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1877http://rdaregistry.info/Elements/a/P50459contributor agent of music ofrdakit:toolkitLabelcontributor agent of music ofkatkıda bulunan müzik temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1878http://rdaregistry.info/Elements/a/P50459contributor agent of music ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a musical work that is created by an agent.Bir temsilci tarafından yaratılan bir müzik eserinin ifadesini somutlaştıran bir bütün olan bir gösterim.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1879http://rdaregistry.info/Elements/a/P50459contributor agent of music ofskos:altLabelcomposer (expression) ofbesteci (ifade)Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1880http://rdaregistry.info/Elements/a/P50460surveyor agent ofrdfs:labelis surveyor agent ofTopograf temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1881http://rdaregistry.info/Elements/a/P50460surveyor agent ofskos:definitionRelates an agent to a manifestation that is an aggregate that includes a contribution by an agent of providing measurements or dimensional relationships for a geographic area.Bir temsilciyi, bir coğrafi alan için ölçümler veya boyutsal ilişkiler sağlayan bir temsilcinin katkısını içeren bir bütün olan bir gösterimle ilişkilendirir.Taliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1882http://rdaregistry.info/Elements/a/P50460surveyor agent ofrdakit:toolkitLabelsurveyor agent ofTopograf temsilcisiTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1883http://rdaregistry.info/Elements/a/P50460surveyor agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that includes a contribution by an agent of providing measurements or dimensional relationships for a geographic area.Bir coğrafi alan için ölçümler veya boyutsal ilişkiler sağlayan bir temsilcinin katkısını içeren bir bütün olan bir gösterimTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
1884http://rdaregistry.info/Elements/a/P50460surveyor agent ofskos:altLabelsurveyor ofTopografTaliha UYKURVedat GÜLTEKİN
2113http://rdaregistry.info/Elements/a/P50524editorial director person ofrdfs:labelis editorial director person ofyayın yönetmeni kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2114http://rdaregistry.info/Elements/a/P50524editorial director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a legal or intellectual responsibility, but not creative responsibility, of a person for the editorial policy and content of a diachronic work.
Bir kişiyi, artzamanlı bir çalışmanın yayın politikası ve içeriği için bir kişinin yaratıcı sorumluluğu ile değil ancak yasal veya entelektüel sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.
Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2115http://rdaregistry.info/Elements/a/P50524editorial director person ofrdakit:toolkitLabeleditorial director person ofyayın yönetmeni kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2116http://rdaregistry.info/Elements/a/P50524editorial director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a legal or intellectual responsibility, but not creative responsibility, of a person for the editorial policy and content of a diachronic work.Bir artzamanlı çalışmanın yayın politikası ve içeriği için bir kişinin yasal veya entelektüel sorumluluğunu içeren, ancak yaratıcı sorumluluğunu içermeyen bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2117http://rdaregistry.info/Elements/a/P50525cartographer person of work ofrdfs:labelis cartographer person of work of...çalışmanın haritacı kişisidir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2118http://rdaregistry.info/Elements/a/P50525cartographer person of work ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating a cartographic work.Bir kişiyi, bir kişinin haritacılık çalışması oluşturma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2119http://rdaregistry.info/Elements/a/P50525cartographer person of work ofrdakit:toolkitLabelcartographer person of work ofçalışmanın haritacı kişisiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2120http://rdaregistry.info/Elements/a/P50525cartographer person of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating a cartographic work.Bir kişinin haritacılık eseri yaratma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2121http://rdaregistry.info/Elements/a/P50526inventor person ofrdfs:labelis inventor person ofmucit kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2122http://rdaregistry.info/Elements/a/P50526inventor person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating a new device or process.Bir kişiyi yeni bir cihaz veya süreç yaratma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2123http://rdaregistry.info/Elements/a/P50526inventor person ofrdakit:toolkitLabelinventor person ofmucit kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2124http://rdaregistry.info/Elements/a/P50526inventor person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating a new device or process.Yeni bir cihaz veya süreç oluşturmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2125http://rdaregistry.info/Elements/a/P50527interviewer person of work ofrdfs:labelis interviewer person of work ofiş görüşmesi yapan kişidir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2126http://rdaregistry.info/Elements/a/P50527interviewer person of work ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility by a person for acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of person who gathers information.Bir kişiyi, bir kişinin mülakatçı, muhabir, anketör veya bilgi toplayan başka tür bir kişi olarak hareket etme sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2127http://rdaregistry.info/Elements/a/P50527interviewer person of work ofrdakit:toolkitLabelinterviewer person of work ofiş görüşmesi yapan kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2128http://rdaregistry.info/Elements/a/P50527interviewer person of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of person who gathers information.Bir kişinin görüşmeci, muhabir, anketör veya bilgi toplayan başka türde bir kişi olarak hareket etme sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2129http://rdaregistry.info/Elements/a/P50528aggregator person ofrdfs:labelis aggregator person oftoplayıcı, koleksiyoner kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2130http://rdaregistry.info/Elements/a/P50528aggregator person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Bir kişiyi, başka eserlerin ifadelerini seçerek ve düzenleyerek bir araya getirme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2131http://rdaregistry.info/Elements/a/P50528aggregator person ofrdakit:toolkitLabelaggregator person oftoplayıcı, koleksiyoner kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2132http://rdaregistry.info/Elements/a/P50528aggregator person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Bir kişinin başka eserlerin ifadelerini seçerek ve düzenleyerek bir araya getirme sorumluluğunu içeren bir eser.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2133http://rdaregistry.info/Elements/a/P50529architect person ofrdfs:labelis architect person ofmimar kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2134http://rdaregistry.info/Elements/a/P50529architect person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed.Bir kişiyi bir binanın veya başka bir yapının tamamlandığında nasıl görüneceğini göstermeyi amaçlayan görsel bir temsil de dahil olmak üzere, bir kişinin mimari bir tasarım oluşturma sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2135http://rdaregistry.info/Elements/a/P50529architect person ofrdakit:toolkitLabelarchitect person ofmimar kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2136http://rdaregistry.info/Elements/a/P50529architect person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed.Bir binanın veya başka bir yapının tamamlandığında nasıl görüneceğini göstermeyi amaçlayan görsel bir temsil de dahil olmak üzere, bir kişinin mimari bir tasarım oluşturma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2137http://rdaregistry.info/Elements/a/P50530filmmaker person ofrdfs:labelis filmmaker person offilm yapımcısı kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2138http://rdaregistry.info/Elements/a/P50530filmmaker person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating an independent or personal film.Bir kişiyi, bağımsız veya kişisel bir film yaratma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2139http://rdaregistry.info/Elements/a/P50530filmmaker person ofrdakit:toolkitLabelfilmmaker person offilm yapımcısı kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2140http://rdaregistry.info/Elements/a/P50530filmmaker person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating an independent or personal film.Bağımsız veya kişisel bir film yaratmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2141http://rdaregistry.info/Elements/a/P50530filmmaker person ofskos:scopeNoteA filmmaker is individually responsible for the conception and execution of all aspects of the film.Bir film yapımcısı, filmin tüm yönlerinin tasarlanmasından ve yürütülmesinden bireysel olarak sorumludur.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2142http://rdaregistry.info/Elements/a/P50531landscape architect person ofrdfs:labelis landscape architect person ofpeyzaj mimarı kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2143http://rdaregistry.info/Elements/a/P50531landscape architect person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating landscapes.Bir kişiyi, bir kişinin peyzaj yaratma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2144http://rdaregistry.info/Elements/a/P50531landscape architect person ofrdakit:toolkitLabellandscape architect person ofpeyzaj mimarı kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2145http://rdaregistry.info/Elements/a/P50531landscape architect person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating landscapes.Peyzaj oluşturmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2146http://rdaregistry.info/Elements/a/P50532screenwriter person ofrdfs:labelis screenwriter person ofsenarist kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2147http://rdaregistry.info/Elements/a/P50532screenwriter person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for authoring a screenplay, script, or scene.Bir kişiyi, bir senaryo, oyun metni veya sahnenin yazılmasında bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2148http://rdaregistry.info/Elements/a/P50532screenwriter person ofrdakit:toolkitLabelscreenwriter person ofsenarist kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2149http://rdaregistry.info/Elements/a/P50532screenwriter person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for authoring a screenplay, script, or scene.Bir senaryo, oyun metni veya sahnenin yazılmasında bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2150http://rdaregistry.info/Elements/a/P50533lyricist person ofrdfs:labelis lyricist person ofsöz yazarı kişidirAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2151http://rdaregistry.info/Elements/a/P50533lyricist person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for authoring the words of a popular song, including a song from a musical.Bir kişiyi, bir müzikalden bir şarkı da dahil olmak üzere popüler bir şarkının sözlerini yazma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2152http://rdaregistry.info/Elements/a/P50533lyricist person ofrdakit:toolkitLabellyricist person ofsöz yazarı kişiAlihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2153http://rdaregistry.info/Elements/a/P50533lyricist person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for authoring the words of a popular song, including a song from a musical.Bir müzikalden bir şarkı da dahil olmak üzere popüler bir şarkının sözlerini yazmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2154http://rdaregistry.info/Elements/a/P50533lyricist person ofskos:scopeNoteAuthoring of only the dialogue from a musical is excluded.Bir müzikalden sadece diyalog yazımı hariç tutulur.Alihan ERKENPelin Karcı Kandemir
2217http://rdaregistry.info/Elements/a/P50549casting director person ofrdfs:labelis casting director person ofkast yönetmenidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2218http://rdaregistry.info/Elements/a/P50549casting director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for most aspects of assigning roles and duties to performers.Bir kişiyi, sanatçılara rol ve görev atamanın çoğu yönü için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2219http://rdaregistry.info/Elements/a/P50549casting director person ofrdakit:toolkitLabelcasting director person ofkast yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2220http://rdaregistry.info/Elements/a/P50549casting director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for most aspects of assigning roles and duties to performers.Sanatçılara rol ve görev atamanın çoğu yönü için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2221http://rdaregistry.info/Elements/a/P50550producer person ofrdfs:labelis producer person ofyapımcı kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2222http://rdaregistry.info/Elements/a/P50550producer person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc.Bir kişiyi, ekran, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksiyonun ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2223http://rdaregistry.info/Elements/a/P50550producer person ofrdakit:toolkitLabelproducer person ofyapımcı kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2224http://rdaregistry.info/Elements/a/P50550producer person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc.Ekran, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksiyonun ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2225http://rdaregistry.info/Elements/a/P50550producer person ofskos:scopeNoteA producer is generally responsible for fundraising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc.Bir yapımcı genellikle finansman sağlamaktan, prodüksiyonu yönetmekten, kilit personeli işe almaktan, dağıtımcıları ayarlamaktan vb. sorumludur.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2226http://rdaregistry.info/Elements/a/P50551film producer person ofrdfs:labelis film producer person offilm yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2227http://rdaregistry.info/Elements/a/P50551film producer person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a film.

Bir kişiyi, bir filmin yapımının ticari yönlerinin çoğundan bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.
Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2228http://rdaregistry.info/Elements/a/P50551film producer person ofrdakit:toolkitLabelfilm producer person offilm yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2229http://rdaregistry.info/Elements/a/P50551film producer person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a film.Bir filmin yapımının ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2230http://rdaregistry.info/Elements/a/P50552radio producer person ofrdfs:labelis radio producer person ofradyo yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2231http://rdaregistry.info/Elements/a/P50552radio producer person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a radio program.Bir kişiyi, bir radyo programının üretiminin ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2232http://rdaregistry.info/Elements/a/P50552radio producer person ofrdakit:toolkitLabelradio producer person ofradyo yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2233http://rdaregistry.info/Elements/a/P50552radio producer person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a radio program.Bir radyo programının üretiminin ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2234http://rdaregistry.info/Elements/a/P50553television producer person ofrdfs:labelis television producer person oftelevizyon yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2235http://rdaregistry.info/Elements/a/P50553television producer person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a television program.Bir kişiyi, bir televizyon programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2236http://rdaregistry.info/Elements/a/P50553television producer person ofrdakit:toolkitLabeltelevision producer person oftelevizyon yapımcısıdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2237http://rdaregistry.info/Elements/a/P50553television producer person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for most of the business aspects of the production of a television program.Bir televizyon programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2238http://rdaregistry.info/Elements/a/P50554organizer person ofrdfs:labelis organizer person oforganizatördürGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2239http://rdaregistry.info/Elements/a/P50554organizer person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Bir kişiyi, bir esere yol açan bir konferans, sergi veya başka bir etkinlik düzenleme sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2240http://rdaregistry.info/Elements/a/P50554organizer person ofrdakit:toolkitLabelorganizer person oforganizatördürGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2241http://rdaregistry.info/Elements/a/P50554organizer person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Bir kişinin bir konferansı, sergiyi ya da bir çalışmaya yol açan başka bir etkinliği organize etme sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2242http://rdaregistry.info/Elements/a/P50555photographer person of work ofrdfs:labelis photographer person of work offotoğrafçı kişidir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2243http://rdaregistry.info/Elements/a/P50555photographer person of work ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating a photographic work.Bir kişiyi, fotoğrafik bir eser yaratmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma ile ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2244http://rdaregistry.info/Elements/a/P50555photographer person of work ofrdakit:toolkitLabelphotographer person of work offotoğrafçı kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2245http://rdaregistry.info/Elements/a/P50555photographer person of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating a photographic work.Fotoğrafik bir eser yaratmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2246http://rdaregistry.info/Elements/a/P50556consultant person ofrdfs:labelis consultant person ofdanışman kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2247http://rdaregistry.info/Elements/a/P50556consultant person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for providing consultation services, and often making recommendations, to a creator of a work.Bir kişiyi, bir eserin yaratıcısına danışma hizmetleri sağlama ve genellikle tavsiyelerde bulunma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2248http://rdaregistry.info/Elements/a/P50556consultant person ofrdakit:toolkitLabelconsultant person ofdanışman kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2249http://rdaregistry.info/Elements/a/P50556consultant person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for providing consultation services, and often making recommendations, to a creator of a work.Bir kişinin, bir eserin yaratıcısına danışmanlık hizmetleri sağlama ve genellikle tavsiyelerde bulunma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2250http://rdaregistry.info/Elements/a/P50557rapporteur person ofrdfs:labelis rapporteur person ofraportör kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2251http://rdaregistry.info/Elements/a/P50557rapporteur person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Bir kişiyi, bir kuruluşun toplantılarının tutanaklarını raporlama sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2252http://rdaregistry.info/Elements/a/P50557rapporteur person ofrdakit:toolkitLabelrapporteur person ofraportör kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2253http://rdaregistry.info/Elements/a/P50557rapporteur person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Bir kuruluşun toplantılarının tutanaklarını raporlamak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2254http://rdaregistry.info/Elements/a/P50558researcher person ofrdfs:labelis researcher person ofaraştırmacı kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2255http://rdaregistry.info/Elements/a/P50558researcher person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for research in support of a work.Bir kişiyi, bir çalışmayı desteklemek üzere yapılan araştırma için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2256http://rdaregistry.info/Elements/a/P50558researcher person ofrdakit:toolkitLabelresearcher person ofaraştırmacı kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2257http://rdaregistry.info/Elements/a/P50558researcher person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for research in support of a work.Bir kişinin bir işi desteklemek için araştırma yapma sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2258http://rdaregistry.info/Elements/a/P50559interviewee person of work ofrdfs:labelis interviewee person of work of görüşme yapılan kişidir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2259http://rdaregistry.info/Elements/a/P50559interviewee person of work ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information.Bir kişiyi, bir kişinin bir görüşmeciye, genellikle bir muhabire, anketöre veya bilgi toplayan başka bir tür aracıya yanıt verme sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2260http://rdaregistry.info/Elements/a/P50559interviewee person of work ofrdakit:toolkitLabelinterviewee person of work ofgörüşme yapılan kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2261http://rdaregistry.info/Elements/a/P50559interviewee person of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information.Bir kişinin bir görüşmeciye, genellikle bir muhabire, anketöre veya bilgi toplayan başka tür bir aracıya yanıt verme sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2262http://rdaregistry.info/Elements/a/P50560compiler person ofrdfs:labelis compiler person ofderleyici kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2263http://rdaregistry.info/Elements/a/P50560compiler person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating a metadata description set.Bir kişiyi, bir kişinin meta veri tanım seti oluşturma sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2264http://rdaregistry.info/Elements/a/P50560compiler person ofrdakit:toolkitLabelcompiler person ofderleyici kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2265http://rdaregistry.info/Elements/a/P50560compiler person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for creating a metadata description set.Bir meta veri tanımlama seti oluşturmak için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2266http://rdaregistry.info/Elements/a/P50560compiler person ofskos:scopeNoteA metadata description set includes a bibliography of works, expressions, or manifestations, a directory of agents and places, and an analytic finding aid.Bir meta veri tanım seti, eserlerin, ifadelerin veya gösterimlerin bir bibliyografyasını, aracıların ve yerlerin bir dizinini ve analitik bir bulgu yardımını içerir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2267http://rdaregistry.info/Elements/a/P50561director person ofrdfs:labelis director person ofyönetmen kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2268http://rdaregistry.info/Elements/a/P50561director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc.Bir kişiyi, filme alınmış bir performansın, bir radyo veya televizyon programının vb. genel yönetimi ve denetimi sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2269http://rdaregistry.info/Elements/a/P50561director person ofrdakit:toolkitLabeldirector person ofyönetmen kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2270http://rdaregistry.info/Elements/a/P50561director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc.Filme alınmış bir performansın, bir radyo veya televizyon programının vb. genel yönetim ve denetiminden bir kişinin sorumlu olduğu iş.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2271http://rdaregistry.info/Elements/a/P50562film director person ofrdfs:labelis film director person offilm yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2272http://rdaregistry.info/Elements/a/P50562film director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a filmed performance.Bir kişiyi, filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2273http://rdaregistry.info/Elements/a/P50562film director person ofrdakit:toolkitLabelfilm director person offilm yönetmeni kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2274http://rdaregistry.info/Elements/a/P50562film director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a filmed performance.Filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için bir kişinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2275http://rdaregistry.info/Elements/a/P50563radio director person ofrdfs:labelis radio director person ofradyo yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2276http://rdaregistry.info/Elements/a/P50563radio director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a radio program.Kişiyi, bir radyo programının genel yönetim ve denetim sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2277http://rdaregistry.info/Elements/a/P50563radio director person ofrdakit:toolkitLabelradio director person ofradyo yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2278http://rdaregistry.info/Elements/a/P50563radio director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a radio program.Bir radyo programının genel yönetim ve denetiminden sorumlu bir kişinin sorumluluğunda olan iş.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2279http://rdaregistry.info/Elements/a/P50564television director person ofrdfs:labelis television director person oftelevizyon yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2280http://rdaregistry.info/Elements/a/P50564television director person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a television program.Kişiyi, bir televizyon programının genel yönetim ve denetim sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2281http://rdaregistry.info/Elements/a/P50564television director person ofrdakit:toolkitLabeltelevision director person oftelevizyon yönetmeniGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2282http://rdaregistry.info/Elements/a/P50564television director person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for the general management and supervision of a television program.Bir televizyon programının genel yönetim ve denetiminden sorumlu bir kişinin sorumluluğunu içeren bir iş.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2283http://rdaregistry.info/Elements/a/P50565sculptor person ofrdfs:labelis sculptor person ofheykeltıraşdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2284http://rdaregistry.info/Elements/a/P50565sculptor person ofskos:definitionRelates a person to a work that involves a responsibility of a person for three-dimensional modeling, carving, or similar technique.Kişiyi üç boyutlu modelleme, oyma veya benzeri bir teknikle yapma sorumluluğunu içeren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2285http://rdaregistry.info/Elements/a/P50565sculptor person ofrdakit:toolkitLabelsculptor person ofheykeltıraşdırGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2286http://rdaregistry.info/Elements/a/P50565sculptor person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a person for three-dimensional modeling, carving, or similar technique.Üç boyutlu modelleme, oyma veya benzeri bir teknikle kişinin sorumluluğunu içeren çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2287http://rdaregistry.info/Elements/a/P50566dedicator person ofrdfs:labelis dedicator person ofithaf eden kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2288http://rdaregistry.info/Elements/a/P50566dedicator person ofskos:definitionRelates a person to a work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related person.Bir kişiyi, ilgili bir kişinin ilhamı veya desteğinin bir göstergesi olarak atanan bir eserle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2289http://rdaregistry.info/Elements/a/P50566dedicator person ofrdakit:toolkitLabeldedicator person ofithaf eden kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2290http://rdaregistry.info/Elements/a/P50566dedicator person ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related person.İlgili bir kişinin ilham veya desteğinin kabulü olarak atanan bir çalışma.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2291http://rdaregistry.info/Elements/a/P50567honouree person of work ofrdfs:labelis honouree person of work ofeserinin onur kişisidir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2292http://rdaregistry.info/Elements/a/P50567honouree person of work ofskos:definitionRelates a person to a work that marks the esteem of and respect for a person.Bir kişiyi, bir kişiye duyulan saygıyı ve saygıyı gösteren bir işle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2293http://rdaregistry.info/Elements/a/P50567honouree person of work ofrdakit:toolkitLabelhonouree person of work ofeserinin onur kişisiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2294http://rdaregistry.info/Elements/a/P50567honouree person of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that marks the esteem of and respect for a person.Bir kişinin saygınlığını ve ona duyulan saygıyı gösteren bir eser.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2295http://rdaregistry.info/Elements/a/P50567honouree person of work ofskos:altLabelhonoree person of work ofeserinin onur kişisiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2296http://rdaregistry.info/Elements/a/P50568actor person ofrdfs:labelis actor person ofaktör kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2297http://rdaregistry.info/Elements/a/P50568actor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation.Bir kişiyi, müzikal veya dramatik bir sunumda oyuncu veya oyuncu olarak rol alan bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2298http://rdaregistry.info/Elements/a/P50568actor person ofrdakit:toolkitLabelactor person ofaktör kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2299http://rdaregistry.info/Elements/a/P50568actor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation.Bir müzikal veya dramatik sunumda oyuncu veya oyuncu olarak rol alan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2300http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofrdfs:labelis editor person ofeditör kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2301http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Bir kişiyi, yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için diğer aracılar tarafından oluşturulan içeriği değiştiren bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2302http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofrdakit:toolkitLabeleditor person ofeditör kişisidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2303http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için diğer aracılar tarafından oluşturulan içeriği değiştiren bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2304http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofskos:scopeNoteContent includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text.İçerik, notalı hareket, notalı müzik, dokunsal notalı hareket, dokunsal notalı müzik, dokunsal metin ve metni içerir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2305http://rdaregistry.info/Elements/a/P50569editor person ofskos:altLabeleditor person of text ofmetninin editör kişisiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2306http://rdaregistry.info/Elements/a/P50570onscreen presenter person ofrdfs:labelis onscreen presenter person ofekrandaki sunucu kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2307http://rdaregistry.info/Elements/a/P50570onscreen presenter person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of appearing on screen to provide contextual or background information.Bir kişiyi, bağlamsal veya arka plan bilgisi sağlamak için ekranda görünen bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2308http://rdaregistry.info/Elements/a/P50570onscreen presenter person ofrdakit:toolkitLabelonscreen presenter person ofekrandaki sunucu kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2309http://rdaregistry.info/Elements/a/P50570onscreen presenter person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of appearing on-screen to provide contextual or background information.Bağlamsal veya arka plan bilgisi sağlamak için ekranda görünen bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2310http://rdaregistry.info/Elements/a/P50570onscreen presenter person ofskos:scopeNoteAn on-screen presenter may appear in nonfiction moving image materials or in introductions to fiction moving image materials.Bir ekran sunucusu, kurgusal olmayan hareketli görüntü materyallerinde veya kurgu hareketli görüntü materyallerinin girişinde görünebilir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2311http://rdaregistry.info/Elements/a/P50571colourist person ofrdfs:labelis colourist person ofrenk uzmanı kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2312http://rdaregistry.info/Elements/a/P50571colourist person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Kişiyi çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriğe renk uygulama katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2313http://rdaregistry.info/Elements/a/P50571colourist person ofrdakit:toolkitLabelcolourist person ofrenk uzmanı kişiGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2314http://rdaregistry.info/Elements/a/P50571colourist person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriğe bir kişinin renk uygulama katkısını içeren bir ifade.Gizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2315http://rdaregistry.info/Elements/a/P50571colourist person ofskos:altLabelcolorist person ofrenk uzmanı kişidirGizem ÖZTÜRK DİLEKPelin Karcı Kandemir
2316http://rdaregistry.info/Elements/a/P50572makeup artist person ofrdfs:labelis makeup artist person ofMakyaj sanatçılığı yapan kişidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2317http://rdaregistry.info/Elements/a/P50572makeup artist person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kişiyi, hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için makyaj ve sahne estetiği uygulayan bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.

Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2318http://rdaregistry.info/Elements/a/P50572makeup artist person ofrdakit:toolkitLabelmakeup artist person ofMakyaj sanatçısıHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2319http://rdaregistry.info/Elements/a/P50572makeup artist person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için makyaj ve sahne estetiği uygulayan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.

Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2320http://rdaregistry.info/Elements/a/P50573editor person of moving image work ofrdfs:labelis editor person of moving image work ofHareketli görüntü çalışmasının editörüdürHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2321http://rdaregistry.info/Elements/a/P50573editor person of moving image work ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects.Bir kişiyi, hem görsel hem de işitsel yönleri içeren film, video veya diğer hareketli görüntü formatlarını bir araya getirme, düzenleme ve kırpma konusunda bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.
Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2322http://rdaregistry.info/Elements/a/P50573editor person of moving image work ofrdakit:toolkitLabeleditor person of moving image work ofHareketli görüntü işinin / çalışmasının editörüHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2323http://rdaregistry.info/Elements/a/P50573editor person of moving image work ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects.Bir kişinin film, video veya diğer hareketli görüntü formatlarını montajlama, düzenleme ve kırpma katkısını hem görsel hem de işitsel açıdan içeren bir ifade.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2324http://rdaregistry.info/Elements/a/P50574interviewee person of expression ofrdfs:labelis interviewee person of expression ofGörüşülen kişinin ifade ettiği kişidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2325http://rdaregistry.info/Elements/a/P50574interviewee person of expression ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Bir kişiyi, genellikle bir muhabir veya bilgi toplayan başka bir tür temsilci tarafından, röportaj yapılan bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2326http://rdaregistry.info/Elements/a/P50574interviewee person of expression ofrdakit:toolkitLabelinterviewee person of expression ofGörüşülen kişinin beyanıdır / ifadesidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2327http://rdaregistry.info/Elements/a/P50574interviewee person of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Bir kişinin, genellikle bir muhabir veya bilgi toplayan başka bir tür temsilci tarafından, görüşülen bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2328http://rdaregistry.info/Elements/a/P50575instrumental conductor person ofrdfs:labelis instrumental conductor person ofEnstrümantal şef kişidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2329http://rdaregistry.info/Elements/a/P50575instrumental conductor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Bir kişiyi, müzikal veya dramatik bir sunumda enstrümantal bir performans grubunu yöneten ve yönlendiren bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.


Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2330http://rdaregistry.info/Elements/a/P50575instrumental conductor person ofrdakit:toolkitLabelinstrumental conductor person ofEnstrümantal ŞefHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2331http://rdaregistry.info/Elements/a/P50575instrumental conductor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda enstrümantal bir performans grubunu yöneten ve yönlendiren bir kişinin katkısını içeren bir ifade.


Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2332http://rdaregistry.info/Elements/a/P50576musical director person ofrdfs:labelis musical director person ofmüzikal direktörüdür/yönetmenidir.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2333http://rdaregistry.info/Elements/a/P50576musical director person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kişiyi, hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses miksajcılarının faaliyetlerini koordine eden bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.

Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2334http://rdaregistry.info/Elements/a/P50576musical director person ofrdakit:toolkitLabelmusical director person ofmüzikal direktörü/yönetmeniHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2335http://rdaregistry.info/Elements/a/P50576musical director person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses miksajcılarının faaliyetlerini koordine eden bir kişinin katkısını içeren bir ifade.

Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2336http://rdaregistry.info/Elements/a/P50577dancer person ofrdfs:labelis dancer person ofdansçı kişidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2337http://rdaregistry.info/Elements/a/P50577dancer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of dancing in a musical or dramatic presentation.Bir kişiyi, müzikal veya dramatik bir sunumda dans eden bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.
Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2338http://rdaregistry.info/Elements/a/P50577dancer person ofrdakit:toolkitLabeldancer person ofDans eden / DansçıHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2339http://rdaregistry.info/Elements/a/P50577dancer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of dancing in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda dans eden bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2340http://rdaregistry.info/Elements/a/P50578sound designer person ofrdfs:labelis sound designer person ofSes tasarımcısıdırHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2341http://rdaregistry.info/Elements/a/P50578sound designer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing and creating audio or sound components.Bir kişiyi, bir kişinin ses veya ses bileşenleri tasarlama ve oluşturma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2342http://rdaregistry.info/Elements/a/P50578sound designer person ofrdakit:toolkitLabelsound designer person ofSes tasarımcısıHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2343http://rdaregistry.info/Elements/a/P50578sound designer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing and creating audio or sound components.Bir kişinin ses veya ses bileşenleri tasarlama ve yaratma katkısını içeren bir ifade.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2344http://rdaregistry.info/Elements/a/P50579lighting designer person ofrdfs:labelis lighting designer person ofIşık / aydınlatma tasarımcısıdırHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2345http://rdaregistry.info/Elements/a/P50579lighting designer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing and creating lighting components.Bir kişiyi, bir kişinin aydınlatma bileşenleri tasarlama ve oluşturma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2346http://rdaregistry.info/Elements/a/P50579lighting designer person ofrdakit:toolkitLabellighting designer person ofIşık / aydınlatma tasarımcısıHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2347http://rdaregistry.info/Elements/a/P50579lighting designer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing and creating lighting components.Aydınlatma/Işık bileşenlerini tasarlayan ve oluştururan bir kişinin katkısını içeren bir ifadeHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2348http://rdaregistry.info/Elements/a/P50580special effects provider person ofrdfs:labelis special effects provider person ofÖzel Efekt sağlayıcı kişidirHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2349http://rdaregistry.info/Elements/a/P50580special effects provider person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Bir kişiyi, set içi mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi set içi özel efektlerin tasarlanması ve oluşturulmasında bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2350http://rdaregistry.info/Elements/a/P50580special effects provider person ofrdakit:toolkitLabelspecial effects provider person ofÖzel efektler sağlayan kişiHavva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2351http://rdaregistry.info/Elements/a/P50580special effects provider person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Set içi mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi set içi özel efektleri tasarlayan ve oluşturan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Havva ErbayPelin KARCI KANDEMİR
2352http://rdaregistry.info/Elements/a/P50581visual effects provider person ofrdfs:labelis visual effects provider person ofgörsel efektler oluşturan kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2353http://rdaregistry.info/Elements/a/P50581visual effects provider person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing and creating post-production visual effects.Bir kişiyi, bir kişinin post prodüksiyon görsel efektleri tasarlama ve oluşturma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2354http://rdaregistry.info/Elements/a/P50581visual effects provider person ofrdakit:toolkitLabelvisual effects provider person ofgörsel efektler oluşturan kişiKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2355http://rdaregistry.info/Elements/a/P50581visual effects provider person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing and creating post-production visual effects.Post prodüksiyon görsel efektleri tasarlayan ve oluşturan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2356http://rdaregistry.info/Elements/a/P50582costume designer person ofrdfs:labelis costume designer person ofkostüm tasarlayan kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2357http://rdaregistry.info/Elements/a/P50582costume designer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kişiyi, hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için kostüm tasarlayan bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2358http://rdaregistry.info/Elements/a/P50582costume designer person ofrdakit:toolkitLabelcostume designer person ofkostüm tasarlayan kişiKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2359http://rdaregistry.info/Elements/a/P50582costume designer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü prodüksiyonu veya müzikal ya da dramatik bir sunum veya gösteri için kostüm tasarlayan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2360http://rdaregistry.info/Elements/a/P50583production designer person ofrdfs:labelis production designer person ofyapım tasarımcısıdırKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2361http://rdaregistry.info/Elements/a/P50583production designer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of designing the overall visual appearance of a moving image production.Bir kişiyi, bir hareketli görüntü prodüksiyonunun genel görsel görünümünün tasarlanmasında bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2362http://rdaregistry.info/Elements/a/P50583production designer person ofrdakit:toolkitLabelproduction designer person ofyapım tasarımcısıKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2363http://rdaregistry.info/Elements/a/P50583production designer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of designing the overall visual appearance of a moving image production.Bir hareketli görüntü prodüksiyonunun genel görsel görünümünü tasarlayan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2364http://rdaregistry.info/Elements/a/P50584letterer person ofrdfs:labelis letterer person ofyazım işi yapan kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2365http://rdaregistry.info/Elements/a/P50584letterer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of drawing text and graphic sound effects for a comic book, graphic novel, etc.Bir kişiyi, bir çizgi roman, grafik roman vb. için metin ve grafik ses efektleri çizen bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2366http://rdaregistry.info/Elements/a/P50584letterer person ofrdakit:toolkitLabelletterer person ofyazım işi yapan kişiKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2367http://rdaregistry.info/Elements/a/P50584letterer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of drawing text and graphic sound effects for a comic book, graphic novel, etc.Bir kişinin çizgi roman, grafik roman vb. için metin ve grafik ses efektleri çizerek katkıda bulunmasını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2368http://rdaregistry.info/Elements/a/P50585translator person ofrdfs:labelis translator person ofçeviri yapan kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2369http://rdaregistry.info/Elements/a/P50585translator person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of expressing the linguistic content of the work in a different language.Bir kişiyi, bir kişinin eserin dilsel içeriğini farklı bir dilde ifade etme katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2370http://rdaregistry.info/Elements/a/P50585translator person ofrdakit:toolkitLabeltranslator person ofçevirmenKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2371http://rdaregistry.info/Elements/a/P50585translator person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of expressing the linguistic content of the work in a different language.Eserin dilsel içeriğinin farklı bir dilde ifade edilmesine bir kişi tarafından yapılan katkıyı içeren ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2372http://rdaregistry.info/Elements/a/P50585translator person ofskos:scopeNoteA translator may also translate linguistic content between forms of the same language from different time periods.Bir çevirmen aynı dilin farklı zaman dilimlerindeki biçimleri arasında da dilsel içerik çevirisi yapabilir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2373http://rdaregistry.info/Elements/a/P50586stage director person ofrdfs:labelis stage director person oftiyatro yönetimi işini yapan kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2374http://rdaregistry.info/Elements/a/P50586stage director person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of general management and supervision of a stage performance.Bir kişiyi, bir sahne performansının genel yönetim ve denetiminde bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2375http://rdaregistry.info/Elements/a/P50586stage director person ofrdakit:toolkitLabelstage director person oftiyatro yönetmeniKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2376http://rdaregistry.info/Elements/a/P50586stage director person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of general management and supervision of a stage performance.Bir sahne performansının genel yönetimini ve denetimini üstlenen bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2377http://rdaregistry.info/Elements/a/P50587animator person ofrdfs:labelis animator person ofanimatör kişidirKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2378http://rdaregistry.info/Elements/a/P50587animator person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of giving apparent movement to inanimate objects or drawings.Bir kişiyi, bir kişinin cansız nesnelere veya çizimlere görünür hareket verme katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2379http://rdaregistry.info/Elements/a/P50587animator person ofrdakit:toolkitLabelanimator person ofanimatörKübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2380http://rdaregistry.info/Elements/a/P50587animator person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of giving apparent movement to inanimate objects or drawings.Bir kişinin cansız nesnelere veya çizimlere görünür bir hareket kazandırma katkısını içeren bir ifade.Kübra AyıkPelin Karcı Kandemir
2381http://rdaregistry.info/Elements/a/P50588interviewer person of expression ofrdfs:labelis interviewer person of expression ofGörüşmeyi yapan kişiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2382http://rdaregistry.info/Elements/a/P50588interviewer person of expression ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of interviewing, reporting, or some other kind of gathering of information.Bir kişiyi, bir kişinin görüşme, raporlama veya başka türde bilgi toplama katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2383http://rdaregistry.info/Elements/a/P50588interviewer person of expression ofrdakit:toolkitLabelinterviewer person of expression ofGörüşmeyi yapan kişiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2384http://rdaregistry.info/Elements/a/P50588interviewer person of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of interviewing, reporting, or some other kind of gathering of information.Bir kişinin görüşme, raporlama veya başka türde bilgi toplama katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2385http://rdaregistry.info/Elements/a/P50589choral conductor person ofrdfs:labelis choral conductor person ofKoro şefiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2386http://rdaregistry.info/Elements/a/P50589choral conductor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of leading a choral performing group in a musical or dramatic presentation.Bir kişiyi, müzikal veya dramatik bir sunumda bir koro icra grubuna liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2387http://rdaregistry.info/Elements/a/P50589choral conductor person ofrdakit:toolkitLabelchoral conductor person ofKoro şefiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2388http://rdaregistry.info/Elements/a/P50589choral conductor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of leading a choral performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda bir koro icra grubuna liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2389http://rdaregistry.info/Elements/a/P50590host person ofrdfs:labelis host person ofProgram sunucusuMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2390http://rdaregistry.info/Elements/a/P50590host person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of leading a program, often broadcast, that includes other performers.Bir kişiyi, yayınlanan ve diğer sanatçıları içeren bir programa, liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2391http://rdaregistry.info/Elements/a/P50590host person ofrdakit:toolkitLabelhost person ofProgram sunucusuMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2392http://rdaregistry.info/Elements/a/P50590host person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of leading a program, often broadcast, that includes other performers.Genellikle yayınlanan ve diğer sanatçıları içeren bir programa liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2393http://rdaregistry.info/Elements/a/P50591moderator person ofrdfs:labelis moderator person ofModeratorMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2394http://rdaregistry.info/Elements/a/P50591moderator person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of leading a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Bir kişiyi, tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla konuların tartışıldığı, genellikle yayınlanan bir programa liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2395http://rdaregistry.info/Elements/a/P50591moderator person ofrdakit:toolkitLabelmoderator person ofModeratorMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2396http://rdaregistry.info/Elements/a/P50591moderator person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of leading a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Genellikle yayınlanan, konuların tartışıldığı, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla bir programa liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2397http://rdaregistry.info/Elements/a/P50592conductor person ofrdfs:labelis conductor person ofOrkestra şefiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2398http://rdaregistry.info/Elements/a/P50592conductor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of leading a performing group in a musical or dramatic presentation.Bir kişiyi, müzikal veya dramatik bir sunumda bir gösteri grubuna liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2399http://rdaregistry.info/Elements/a/P50592conductor person ofrdakit:toolkitLabelconductor person ofOrkestra şefiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2400http://rdaregistry.info/Elements/a/P50592conductor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of leading a performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda performans gösteren bir gruba liderlik eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2401http://rdaregistry.info/Elements/a/P50593reviser person ofrdfs:labelis reviser person ofDüzeltmenMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2402http://rdaregistry.info/Elements/a/P50593reviser person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of making changes to the content of another expression.Bir kişiyi, bir kişinin başka bir ifadenin içeriğinde değişiklik yapma katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2403http://rdaregistry.info/Elements/a/P50593reviser person ofrdakit:toolkitLabelreviser person ofDüzeltmenMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2404http://rdaregistry.info/Elements/a/P50593reviser person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of making changes to the content of another expression.Bir kişinin başka bir anlatımın içeriğinde değişiklik yapma katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2405http://rdaregistry.info/Elements/a/P50594draftsman person ofrdfs:labelis draftsman person ofTeknik ressamMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2406http://rdaregistry.info/Elements/a/P50594draftsman person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Bir kişiyi, binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı planlar veya çizimler yapan bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2407http://rdaregistry.info/Elements/a/P50594draftsman person ofrdakit:toolkitLabeldraftsman person ofTeknik ressamMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2408http://rdaregistry.info/Elements/a/P50594draftsman person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı planlar veya çizimler yapan bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2409http://rdaregistry.info/Elements/a/P50595audio engineer person ofrdfs:labelis audio engineer person ofses mühendisiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2410http://rdaregistry.info/Elements/a/P50595audio engineer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of managing the technical aspects of sound during the processes of recording, mixing, and reproduction.Bir kişiyi, kayıt, miksaj ve çoğaltma süreçlerinde sesin teknik yönlerini yöneten bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2411http://rdaregistry.info/Elements/a/P50595audio engineer person ofrdakit:toolkitLabelaudio engineer person ofses mühendisiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2412http://rdaregistry.info/Elements/a/P50595audio engineer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of managing the technical aspects of sound during the processes of recording, mixing, and reproduction.Kayıt, miksaj ve çoğaltma süreçlerinde sesin teknik yönlerini yöneten bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2413http://rdaregistry.info/Elements/a/P50596puppeteer person ofrdfs:labelis puppeteer person ofKuklacıMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2414http://rdaregistry.info/Elements/a/P50596puppeteer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainmentBir kişiyi, hareketli bir görüntü üretiminde müzikal veya dramatik bir sunumda, eğlencede kuklaları veya kuklaları manipüle etme, kontrol etme veya yönetme katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2415http://rdaregistry.info/Elements/a/P50596puppeteer person ofrdakit:toolkitLabelpuppeteer person ofKuklacıMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2416http://rdaregistry.info/Elements/a/P50596puppeteer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kişinin hareketli bir görüntü üretiminde veya müzikal veya dramatik bir sunumda veya eğlencede kuklaları veya kuklaları manipüle etme, kontrol etme veya yönetme katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2417http://rdaregistry.info/Elements/a/P50597mixing engineer person ofrdfs:labelis mixing engineer person ofMiksaj mühendisiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2418http://rdaregistry.info/Elements/a/P50597mixing engineer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of manipulating, mixing and assembling the multiple tracks of an audio recording.Bir kişiyi, bir ses kaydının birden çok izini manipüle etme, karıştırma ve birleştirme konusunda bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2419http://rdaregistry.info/Elements/a/P50597mixing engineer person ofrdakit:toolkitLabelmixing engineer person ofMiksaj mühendisiMerve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2420http://rdaregistry.info/Elements/a/P50597mixing engineer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of manipulating, mixing and assembling the multiple tracks of an audio recording.Bir kişinin bir ses kaydının birden çok izini manipüle etme, karıştırma ve birleştirme katkısını içeren bir anlatım.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2421http://rdaregistry.info/Elements/a/P50597mixing engineer person ofskos:scopeNoteRemixing activities that substantially change the nature and content of the original work, resulting in a new work, are excluded.Orijinal eserin doğasını ve içeriğini önemli ölçüde değiştirerek yeni bir eserle sonuçlanan yeniden karıştırma faaliyetleri hariç tutulur.Merve DEMİRVedat GÜLTEKİN
2422http://rdaregistry.info/Elements/a/P50598DJ person ofrdfs:labelis DJ person ofDJ (Disk-jokey)Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2423http://rdaregistry.info/Elements/a/P50598DJ person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of mixing recorded tracks together during a live performance or in a recording studio to appear as one continuous track.Bir kişiyi, kişinin canlı bir performans sırasında veya bir kayıt stüdyosunda kaydedilmiş parçaları bir araya getirerek tek bir sürekli parça olarak görünmesi için yaptığı katkıyı içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2424http://rdaregistry.info/Elements/a/P50598DJ person ofrdakit:toolkitLabelDJ person ofDJ (Disk-jokey)Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2425http://rdaregistry.info/Elements/a/P50598DJ person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of mixing recorded tracks together during a live performance or in a recording studio to appear as one continuous track.Canlı bir performans sırasında veya bir kayıt stüdyosunda kaydedilen parçaların tek bir kesintisiz parça olarak görünmesi için bir kişi tarafından birbirine karıştırılmasını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2426http://rdaregistry.info/Elements/a/P50598DJ person ofskos:scopeNoteRemixing activities that substantially change the nature and content of an original work, resulting in a new work, and mixing and assembling the multiple tracks of a recording, are excluded.Orijinal bir eserin doğasını ve içeriğini büyük ölçüde değiştirerek yeni bir eser ortaya çıkaran remiks faaliyetleri ve bir kaydın birden fazla parçasının karıştırılması ve birleştirilmesi hariç tutulmuştur.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2427http://rdaregistry.info/Elements/a/P50599art director person ofrdfs:labelis art director person ofsanat yönetmeni / sanat direktörüNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2428http://rdaregistry.info/Elements/a/P50599art director person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Bir kişiyi, hareketli görüntü prodüksiyonları için setler inşa eden sanatçıları ve zanaatkarları denetleyen bir kişinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2429http://rdaregistry.info/Elements/a/P50599art director person ofrdakit:toolkitLabelart director person ofsanat yönetmeni / sanat direktörüNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2430http://rdaregistry.info/Elements/a/P50599art director person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Hareketli görüntü prodüksiyonları için setler inşa eden sanatçıları ve zanaatkarları denetleyen bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2431http://rdaregistry.info/Elements/a/P50600panelist person ofrdfs:labelis panelist person ofpanelist kişidirNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2432http://rdaregistry.info/Elements/a/P50600panelist person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of participating in a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Bir kişiyi, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla, konuların tartışıldığı genellikle yayınlanan bir programa katılma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2433http://rdaregistry.info/Elements/a/P50600panelist person ofrdakit:toolkitLabelpanelist person ofpanel katılımcısı / panelistNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2434http://rdaregistry.info/Elements/a/P50600panelist person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of participating in a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Bir kişinin, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla, konuların tartışıldığı genellikle yayınlanan bir programa katılma katkısını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2435http://rdaregistry.info/Elements/a/P50601storyteller person ofrdfs:labelis storyteller person ofhikaye anlatıcısıNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2436http://rdaregistry.info/Elements/a/P50601storyteller person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of relaying a story with dramatic or theatrical interpretation.Bir kişiyi, dramatik veya teatral yorumlama ile bir hikayeyi aktarmaya katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2437http://rdaregistry.info/Elements/a/P50601storyteller person ofrdakit:toolkitLabelstoryteller person ofhikaye anlatıcısıNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2438http://rdaregistry.info/Elements/a/P50601storyteller person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of relaying a story with dramatic or theatrical interpretation.Bir kişinin dramatik veya teatral bir yorumla bir hikayeyi aktarmaya katkısını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2439http://rdaregistry.info/Elements/a/P50602singer person ofrdfs:labelis singer person ofşarkıcı kişidirNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2440http://rdaregistry.info/Elements/a/P50602singer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Bir kişiyi, müzik üretmek için enstrümantal eşlik olsun veya olmasın, sesini kullanma katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2441http://rdaregistry.info/Elements/a/P50602singer person ofrdakit:toolkitLabelsinger person ofşarkıcıNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2442http://rdaregistry.info/Elements/a/P50602singer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Müzik üretmek için enstrümantal eşlik olsun veya olmasın, sesini kullanan bir kişinin katkısını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2443http://rdaregistry.info/Elements/a/P50602singer person ofskos:scopeNoteA performance of a singer may or may not include actual words.Bir şarkıcının performansı gerçek kelimeler içerebilir veya içermeyebilir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2444http://rdaregistry.info/Elements/a/P50603performer person ofrdfs:labelis performer person ofmüzisyen / icracı sanatçı kişidirNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2445http://rdaregistry.info/Elements/a/P50603performer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Bir kişiyi, müzik yapma, oyunculuk, dans, konuşma vb. icra etme katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2446http://rdaregistry.info/Elements/a/P50603performer person ofrdakit:toolkitLabelperformer person ofmüzisyen / icracı sanatçıNihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2447http://rdaregistry.info/Elements/a/P50603performer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Bir kişinin müzik yapma, oyunculuk, dans, konuşma vb. icra etme katkılarını içeren bir ifade.Nihal KayaPelin KARCI KANDEMİR
2448http://rdaregistry.info/Elements/a/P50604instrumentalist person ofrdfs:labelis instrumentalist person ofçalgı çalan müzisyenÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2449http://rdaregistry.info/Elements/a/P50604instrumentalist person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of playing a musical instrument.Bir kişiyi, bir kişinin müzik aleti çalmasına yaptığı katkıyı içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2450http://rdaregistry.info/Elements/a/P50604instrumentalist person ofrdakit:toolkitLabelinstrumentalist person of çalgı çalan müzisyenÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2451http://rdaregistry.info/Elements/a/P50604instrumentalist person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of playing a musical instrument.Bir müzik aleti çalan kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2452http://rdaregistry.info/Elements/a/P50605court reporter person ofrdfs:labelis court reporter person ofMahkeme katibiÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2453http://rdaregistry.info/Elements/a/P50605court reporter person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of preparing an opinion of a court for publication.Bir kişiyi, bir mahkeme görüşünü yayınlanmak üzere hazırlamaya bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2454http://rdaregistry.info/Elements/a/P50605court reporter person ofrdakit:toolkitLabelcourt reporter person ofMahkeme katibiÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2455http://rdaregistry.info/Elements/a/P50605court reporter person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of preparing an opinion of a court for publication.Bir mahkeme görüşünü yayınlanmak üzere hazırlayan bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2456http://rdaregistry.info/Elements/a/P50606commentator person ofrdfs:labelis commentator person ofYorumcuÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2457http://rdaregistry.info/Elements/a/P50606commentator person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium.Bir kişiyi, bir kayıt, film veya başka bir görsel-işitsel ortamda konuyla ilgili yorum, analiz veya tartışma sağlayan bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2458http://rdaregistry.info/Elements/a/P50606commentator person ofrdakit:toolkitLabelcommentator person ofYorumcuÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2459http://rdaregistry.info/Elements/a/P50606commentator person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium.Bir kayıt, film ya da diğer görsel-işitsel ortam üzerinde konu hakkında yorum, analiz ya da tartışma sağlayan bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2460http://rdaregistry.info/Elements/a/P50607voice actor person ofrdfs:labelis voice actor person ofSeslendirme sanatçısıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2461http://rdaregistry.info/Elements/a/P50607voice actor person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc.Bir kişiyi, radyo ve ses yapımlarındaki karakterlerin ve hareketli görüntü eserlerindeki animasyon karakterlerinin yanı sıra radyo ve televizyon reklamlarındaki seslendirmeler, dublajlı ifadeler vb. için bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2462http://rdaregistry.info/Elements/a/P50607voice actor person ofrdakit:toolkitLabelvoice actor person ofSeslendirme sanatçısıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2463http://rdaregistry.info/Elements/a/P50607voice actor person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc.Radyo ve ses yapımlarında, hareketli görüntü çalışmalarında animasyon karakterlerini, radyo ve televizyon reklamlarındaki seslendirmeleri, dublajlı anlatımları vb. karakterleri seslendirmek üzere bir kişinin katkısını içeren ifadeÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2464http://rdaregistry.info/Elements/a/P50608narrator person ofrdfs:labelis narrator person ofAnlatanÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2465http://rdaregistry.info/Elements/a/P50608narrator person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event.Bir kişiyi, bir eylemi, olayı veya başka bir olayı yüksek sesle okuma veya açıklama yapma katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2466http://rdaregistry.info/Elements/a/P50608narrator person ofrdakit:toolkitLabelnarrator person ofAnlatanÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2467http://rdaregistry.info/Elements/a/P50608narrator person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event.Bir kişinin yüksek sesle okuma veya bir eylemi, olayı veya başka bir olayı açıklamasını içeren katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2468http://rdaregistry.info/Elements/a/P50609minute taker person ofrdfs:labelis minute taker person ofZabıt KatibiÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2469http://rdaregistry.info/Elements/a/P50609minute taker person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of recording the minutes of a meeting.Bir kişiyi, toplantı tutanaklarının kaydedilmesine bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2470http://rdaregistry.info/Elements/a/P50609minute taker person ofrdakit:toolkitLabelminute taker person ofZabıt KatibiÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2471http://rdaregistry.info/Elements/a/P50609minute taker person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of recording the minutes of a meeting.Bir kişinin bir toplantının tutanaklarını kaydetmesine katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2472http://rdaregistry.info/Elements/a/P50610software developer person ofrdfs:labelis software developer person ofYazılım uzmanıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2473http://rdaregistry.info/Elements/a/P50610software developer person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of researching, designing, implementing, or testing software.Bir kişiyi, yazılım araştırma, tasarlama, uygulama veya test etme konusunda bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2474http://rdaregistry.info/Elements/a/P50610software developer person ofrdakit:toolkitLabelsoftware developer person ofYazılım uzmanıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2475http://rdaregistry.info/Elements/a/P50610software developer person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of researching, designing, implementing, or testing software.Yazılım araştıran, tasarlayan, uygulayan veya test eden bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2476http://rdaregistry.info/Elements/a/P50611dubbing director person ofrdfs:labelis dubbing director person ofSeslendirme yönetmeniÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2477http://rdaregistry.info/Elements/a/P50611dubbing director person ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of responsibility for the general management and supervision of the process of adding new dialogue or other sounds to complete a soundtrack.Bir kişiyi, bir film müziğini tamamlamak için yeni diyalog veya diğer seslerin eklenmesi sürecinin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2478http://rdaregistry.info/Elements/a/P50611dubbing director person ofrdakit:toolkitLabeldubbing director person ofSeslendirme yönetmeniÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2479http://rdaregistry.info/Elements/a/P50611dubbing director person ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of responsibility for the general management and supervision of the process of adding new dialogue or other sounds to complete a soundtrack.Bir film müziğini tamamlamak için yeni diyalog veya diğer seslerin eklenmesi sürecinin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2480http://rdaregistry.info/Elements/a/P50612restorationist person of expression ofrdfs:labelis restorationist person of expression ofRestorasyoncu kişinin anlatımıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2481http://rdaregistry.info/Elements/a/P50612restorationist person of expression ofskos:definitionRelates a person to an expression that includes a contribution by a person of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Bir kişiyi, yeni bir anlatım oluşturmak için zarar görmüş veya parçalanmış olabilecek anlatımları geri yükleme veya birleştirme konusunda bir kişinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2482http://rdaregistry.info/Elements/a/P50612restorationist person of expression ofrdakit:toolkitLabelrestorationist person of expression ofRestorasyoncu kişinin anlatımıÖzlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2483http://rdaregistry.info/Elements/a/P50612restorationist person of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a person of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Yeni bir anlatım oluşturmak için zarar görmüş veya parçalanmış olabilecek anlatımları geri yükleme veya birleştirme konusunda bir kişinin katkısını içeren bir anlatım.Özlem ASLANVedat GÜLTEKİN
2591http://rdaregistry.info/Elements/a/P50642honouree person of item ofrdfs:labelis honouree person of item ofÖdül sahibiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2592http://rdaregistry.info/Elements/a/P50642honouree person of item ofskos:definitionRelates a person to an item that marks the esteem of and respect for a person.Bir kişiyi, bir kişinin saygınlığını ve saygısını gösteren bir öğeyle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2593http://rdaregistry.info/Elements/a/P50642honouree person of item ofrdakit:toolkitLabelhonouree person of item ofÖdül sahibiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2594http://rdaregistry.info/Elements/a/P50642honouree person of item ofrdakit:toolkitDefinitionAn item that marks the esteem of and respect for a person.Bir kişinin saygınlığını ve saygısını gösteren bir öğeŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2595http://rdaregistry.info/Elements/a/P50642honouree person of item ofskos:altLabelhonoree person of item ofÖdül sahibiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2596http://rdaregistry.info/Elements/a/P50643choreographer collective agent ofrdfs:labelis choreographer collective agent ofKoreografŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2597http://rdaregistry.info/Elements/a/P50643choreographer collective agent ofskos:definitionRelates an agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a choreographic work.Bir temsilciyi, bir koreografik eser yaratmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2598http://rdaregistry.info/Elements/a/P50643choreographer collective agent ofrdakit:toolkitLabelchoreographer collective agent ofKoreografŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2599http://rdaregistry.info/Elements/a/P50643choreographer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a choreographic work.Bir koreografik eser yaratmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2600http://rdaregistry.info/Elements/a/P50644broadcaster collective agent ofrdfs:labelis broadcaster collective agent ofYayımcıŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2601http://rdaregistry.info/Elements/a/P50644broadcaster collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for broadcasting to an audience via radio, television, webcast, etc.Kolektif bir temsilciyi, radyo, televizyon, web yayını vb. yoluyla bir izleyici kitlesine yayın yapmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2602http://rdaregistry.info/Elements/a/P50644broadcaster collective agent ofrdakit:toolkitLabelbroadcaster collective agent ofYayımcıŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2603http://rdaregistry.info/Elements/a/P50644broadcaster collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for broadcasting to an audience via radio, television, webcast, etc.Bir kitleye radyo, televizyon, web yayını vb. yoluyla yayın yapmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2604http://rdaregistry.info/Elements/a/P50645creator collective agent of manifestation ofrdfs:labelis creator collective agent of manifestation ofGösterimin yaratıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2605http://rdaregistry.info/Elements/a/P50645creator collective agent of manifestation ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for creation.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilcinin yaratma sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2606http://rdaregistry.info/Elements/a/P50645creator collective agent of manifestation ofrdakit:toolkitLabelcreator collective agent of manifestation ofGösterimin yaratıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2607http://rdaregistry.info/Elements/a/P50645creator collective agent of manifestation ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for creation.yaratmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2608http://rdaregistry.info/Elements/a/P50645creator collective agent of manifestation ofskos:scopeNoteA creator of manifestation includes a manufacturer, producer, and publisher.Bir gösterim yaratıcısı, bir üretici, yapımcı ve yayıncıyı içerir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2609http://rdaregistry.info/Elements/a/P50646engraver collective agent ofrdfs:labelis engraver collective agent ofGravürcü kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2610http://rdaregistry.info/Elements/a/P50646engraver collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for cutting letters, figures, etc., on a surface such as a wooden or metal plate used for printing.Kolektif bir temsilciyi, baskı için kullanılan ahşap veya metal bir plaka gibi bir yüzey üzerinde harfleri, şekilleri vb. kesmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2611http://rdaregistry.info/Elements/a/P50646engraver collective agent ofrdakit:toolkitLabelengraver collective agent ofGravürcü kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2612http://rdaregistry.info/Elements/a/P50646engraver collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for cutting letters, figures, etc., on a surface such as a wooden or metal plate used for printing.Baskı için kullanılan ahşap veya metal bir plaka gibi bir yüzey üzerine harfleri, şekilleri vb. kesmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2613http://rdaregistry.info/Elements/a/P50647film distributor collective agent ofrdfs:labelis film distributor collective agent ofFilm dağıtıcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2614http://rdaregistry.info/Elements/a/P50647film distributor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for distribution of a moving image to theaters or other channels.Kolektif bir temsilciyi, hareketli bir görüntünün sinemalara veya diğer kanallara dağıtılması için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2615http://rdaregistry.info/Elements/a/P50647film distributor collective agent ofrdakit:toolkitLabelfilm distributor collective agent ofFilm dağıtıcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2616http://rdaregistry.info/Elements/a/P50647film distributor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for distribution of a moving image to theaters or other channels.Hareketli bir görüntünün sinemalara veya diğer kanallara dağıtılması için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2617http://rdaregistry.info/Elements/a/P50648distributor collective agent ofrdfs:labelis distributor collective agent ofDağıtıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2618http://rdaregistry.info/Elements/a/P50648distributor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for distribution.Kolektif bir temsilciyi, dağıtım için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2619http://rdaregistry.info/Elements/a/P50648distributor collective agent ofrdakit:toolkitLabeldistributor collective agent ofDağıtıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2620http://rdaregistry.info/Elements/a/P50648distributor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for distribution.Dağıtım için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2621http://rdaregistry.info/Elements/a/P50649braille embosser collective agent ofrdfs:labelis braille embosser collective agent ofBraille kabartmacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2622http://rdaregistry.info/Elements/a/P50649braille embosser collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for embossing braille cells using a stylus, special embossing printer, or other device.Kolektif bir temsilciyi, bir taş kalem, özel kabartma yazıcısı veya başka bir cihaz kullanarak braille hücrelerini kabartmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2623http://rdaregistry.info/Elements/a/P50649braille embosser collective agent ofrdakit:toolkitLabelbraille embosser collective agent ofBraille kabartmacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2624http://rdaregistry.info/Elements/a/P50649braille embosser collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for embossing braille cells using a stylus, special embossing printer, or other device.Kalem, özel kabartma yazıcı veya başka bir cihaz kullanarak braille hücrelerini kabartmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2625http://rdaregistry.info/Elements/a/P50650producer collective agent of unpublished manifestation ofrdfs:labelis producer collective agent of unpublished manifestation ofYayınlanmamış gösterimin yapımcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2626http://rdaregistry.info/Elements/a/P50650producer collective agent of unpublished manifestation ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for inscribing, fabrication, construction, etc.Bir kolektif temsilciyi yazım, üretim, yapım için kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2627http://rdaregistry.info/Elements/a/P50650producer collective agent of unpublished manifestation ofrdakit:toolkitLabelproducer collective agent of unpublished manifestation ofYayınlanmamış gösterimin yapımcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2628http://rdaregistry.info/Elements/a/P50650producer collective agent of unpublished manifestation ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for inscribing, fabrication, construction, etc.Yazı yazma, üretim, yapım vb. için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2629http://rdaregistry.info/Elements/a/P50651printmaker collective agent ofrdfs:labelis printmaker collective agent ofGrafiker kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2630http://rdaregistry.info/Elements/a/P50651printmaker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for making a relief, intaglio, or planographic printing surface.Kolektif bir temsilciyi, bir kabartma, oyma veya planografik baskı yüzeyi yapma sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2631http://rdaregistry.info/Elements/a/P50651printmaker collective agent ofrdakit:toolkitLabelprintmaker collective agent ofGrafiker kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2632http://rdaregistry.info/Elements/a/P50651printmaker collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for making a relief, intaglio, or planographic printing surface.Bir kabartma, oyma veya planografik baskı yüzeyi yapmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2633http://rdaregistry.info/Elements/a/P50652printer collective agent ofrdfs:labelis printer collective agent ofYazıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2634http://rdaregistry.info/Elements/a/P50652printer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for manufacturing printed text, notated music, or other content from type or plates.Kolektif bir temsilciyi, yazı tipi veya plakalardan basılı metin, müzik notası veya diğer içerikleri üretmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2635http://rdaregistry.info/Elements/a/P50652printer collective agent ofrdakit:toolkitLabelprinter collective agent ofYazıcı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2636http://rdaregistry.info/Elements/a/P50652printer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for manufacturing printed text, notated music, or other content from type or plates.Basılı metin, müzik notası veya daktilo veya plakalardan diğer içerikleri üretmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2637http://rdaregistry.info/Elements/a/P50653caster collective agent ofrdfs:labelis caster collective agent ofDökümcü kolektif temsilciŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2638http://rdaregistry.info/Elements/a/P50653caster collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for pouring a liquid or molten substance into a mold and leaving it to solidify to take the shape of the mold.Kolektif bir temsilciyin, sıvı veya erimiş bir maddeyi bir kalıba dökme ve kalıbın şeklini alması için katılaşmaya bırakma sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2639http://rdaregistry.info/Elements/a/P50653caster collective agent ofrdakit:toolkitLabelcaster collective agent ofDökümcü kolektif temsilciŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2640http://rdaregistry.info/Elements/a/P50653caster collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for pouring a liquid or molten substance into a mold and leaving it to solidify to take the shape of the mold.Sıvı veya erimiş bir maddeyi bir kalıba dökmek ve kalıbın şeklini almak üzere katılaşmaya bırakmak için kolektif bir temsilcini sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2641http://rdaregistry.info/Elements/a/P50654lithographer collective agent ofrdfs:labelis lithographer collective agent ofTaş basmacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2642http://rdaregistry.info/Elements/a/P50654lithographer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing a stone or plate for lithographic printing.Kolektif bir temsilciyi, litografik baskı için bir taş veya plaka hazırlamak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2643http://rdaregistry.info/Elements/a/P50654lithographer collective agent ofrdakit:toolkitLabellithographer collective agent ofTaş basmacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2644http://rdaregistry.info/Elements/a/P50654lithographer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing a stone or plate for lithographic printing.Litografik baskı için bir taş veya plaka hazırlamak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2645http://rdaregistry.info/Elements/a/P50654lithographer collective agent ofskos:scopeNoteA lithographer includes a graphic artist creating a design directly on the surface from which printing will be done.Bir taş basmacı, baskının yapılacağı yüzey üzerinde doğrudan bir tasarım oluşturan bir grafik sanatçısını içerir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2646http://rdaregistry.info/Elements/a/P50655platemaker collective agent ofrdfs:labelis platemaker collective agent ofBaskı çalışanı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2647http://rdaregistry.info/Elements/a/P50655platemaker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing plates used in the making of printed images or text.Kolektif bir temsilcinin, basılı görüntülerin veya metinlerin yapımında kullanılan kalıpların hazırlanmasına yönelik sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2648http://rdaregistry.info/Elements/a/P50655platemaker collective agent ofrdakit:toolkitLabelplatemaker collective agent ofBaskı çalışanı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2649http://rdaregistry.info/Elements/a/P50655platemaker collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing plates used in the making of printed images or text.Basılı resimlerin veya metinlerin yapımında kullanılan kalıpların hazırlanması için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2650http://rdaregistry.info/Elements/a/P50656manufacturer collective agent ofrdfs:labelis manufacturer collective agent ofİmalatçı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2651http://rdaregistry.info/Elements/a/P50656manufacturer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation by a collective agent that involves a responsibility for printing, duplicating, casting, etc.Kolektif bir temsilciyi, basım, çoğaltma, döküm vb. için sorumluluk içeren bir kolektif temsilcinin gösterimiyle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2652http://rdaregistry.info/Elements/a/P50656manufacturer collective agent ofrdakit:toolkitLabelmanufacturer collective agent ofİmalatçı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2653http://rdaregistry.info/Elements/a/P50656manufacturer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for printing, duplicating, casting, etc.Basım, çoğaltma, döküm vb. için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2654http://rdaregistry.info/Elements/a/P50657papermaker collective agent ofrdfs:labelis papermaker collective agent ofKağıt yapımcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2655http://rdaregistry.info/Elements/a/P50657papermaker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for making paper.Kolektif bir temsilciyi, kağıt yapmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2656http://rdaregistry.info/Elements/a/P50657papermaker collective agent ofrdakit:toolkitLabelpapermaker collective agent ofKağıt yapımcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2657http://rdaregistry.info/Elements/a/P50657papermaker collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for making paper.Kâğıt yapmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2658http://rdaregistry.info/Elements/a/P50658publisher collective agent ofrdfs:labelis publisher collective agent ofYayıncı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2659http://rdaregistry.info/Elements/a/P50658publisher collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for publishing, releasing, or issuing.Kolektif bir temsilciyi, bir kolektif temsilcinin yayıncılık, satış, ya da ihraç etme sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2660http://rdaregistry.info/Elements/a/P50658publisher collective agent ofrdakit:toolkitLabelpublisher collective agent ofYayıncı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2661http://rdaregistry.info/Elements/a/P50658publisher collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for publishing, releasing, or issuing.Yayıncılık, satış ya da ihraç için kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2662http://rdaregistry.info/Elements/a/P50659etcher collective agent ofrdfs:labelis etcher collective agent ofOymacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2663http://rdaregistry.info/Elements/a/P50659etcher collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for subjecting metal, glass, or some other surface used for printing, to acid or another corrosive substance.Bir kolektif temsilciyi, baskı için kullanılan metal, cam veya diğer bazı yüzeyleri asit veya başka bir aşındırıcı maddeye maruz bırakmak için kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2664http://rdaregistry.info/Elements/a/P50659etcher collective agent ofrdakit:toolkitLabeletcher collective agent ofOymacı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2665http://rdaregistry.info/Elements/a/P50659etcher collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for subjecting metal, glass, or some other surface used for printing, to acid or another corrosive substance.Metal, cam veya baskı için kullanılan diğer bazı yüzeyleri asit veya başka bir aşındırıcı maddeye maruz bırakmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2666http://rdaregistry.info/Elements/a/P50660book designer collective agent ofrdfs:labelis book designer collective agent ofKitap tasarımcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2667http://rdaregistry.info/Elements/a/P50660book designer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used.Kolektif bir temsilciyi, şekil ve çizim düzenlemesi, malzeme seçimi ve kullanılan süreç dahil olmak üzere bir kitabın tüm grafik tasarımı için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2668http://rdaregistry.info/Elements/a/P50660book designer collective agent ofrdakit:toolkitLabelbook designer collective agent ofKitap tasarımcısı kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2669http://rdaregistry.info/Elements/a/P50660book designer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used.Şekil ve çizim düzenlemesi, malzeme seçimi ve kullanılan süreç dahil olmak üzere bir kitabın tüm grafik tasarımı için kolektif bir temilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2670http://rdaregistry.info/Elements/a/P50661collotyper collective agent ofrdfs:labelis collotyper collective agent ofKolotipçi kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2671http://rdaregistry.info/Elements/a/P50661collotyper collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing a hardened film of gelatin or other colloid that has ink-receptive and ink-repellent surfaces and that is used to make prints using a photomechanical process.Kolektif bir temsilciyi, mürekkep alıcı ve mürekkep itici yüzeylere sahip olan ve bir fotomekanik işlem kullanarak baskılar yapmak için kullanılan sertleştirilmiş bir jelatin veya diğer kolloid filmini hazırlamak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterimle ilişkilendirir.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2672http://rdaregistry.info/Elements/a/P50661collotyper collective agent ofrdakit:toolkitLabelcollotyper collective agent ofKolotipçi kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2673http://rdaregistry.info/Elements/a/P50661collotyper collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that involves a responsibility of a collective agent for preparing a hardened film of gelatin or other colloid that has ink-receptive and ink-repellent surfaces and that is used to make prints using a photomechanical process.Mürekkep alıcı ve mürekkep itici yüzeylere sahip olan ve fotomekanik bir işlem kullanarak baskı yapmak için kullanılan sertleştirilmiş bir jelatin veya diğer kolloid filmini hazırlamak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir gösterim.Şeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2674http://rdaregistry.info/Elements/a/P50661collotyper collective agent ofskos:altLabelcollotypist collective agent ofKolotipçi kolektif temsilcisiŞeyda CİVELEK UZUNVedat GÜLTEKİN
2675http://rdaregistry.info/Elements/a/P50662contributor collective agent of cartography ofrdfs:labelis contributor collective agent of cartography ofharitacılığının katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2676http://rdaregistry.info/Elements/a/P50662contributor collective agent of cartography ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a cartographic work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir kartografik çalışmanın anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2677http://rdaregistry.info/Elements/a/P50662contributor collective agent of cartography ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of cartography ofharitacılığının katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2678http://rdaregistry.info/Elements/a/P50662contributor collective agent of cartography ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a cartographic work that is created by a collective agent.Kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir kartografik eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimdir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2679http://rdaregistry.info/Elements/a/P50663contributor collective agent of choreography ofrdfs:labelis contributor collective agent of choreography ofkoreografinin katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2680http://rdaregistry.info/Elements/a/P50663contributor collective agent of choreography ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a choreographic work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir koreografik çalışmanın anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2681http://rdaregistry.info/Elements/a/P50663contributor collective agent of choreography ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of choreography ofkoreografinin katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2682http://rdaregistry.info/Elements/a/P50663contributor collective agent of choreography ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a choreographic work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir koreografik eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimdir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2683http://rdaregistry.info/Elements/a/P50664contributor collective agent of moving image ofrdfs:labelis contributor collective agent of moving image ofhareketli görüntünün katkıda bulunan kolektif temsilcisidir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2684http://rdaregistry.info/Elements/a/P50664contributor collective agent of moving image ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a moving image work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan hareketli bir görüntünün anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2685http://rdaregistry.info/Elements/a/P50664contributor collective agent of moving image ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of moving image ofhareketli görüntünün katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2686http://rdaregistry.info/Elements/a/P50664contributor collective agent of moving image ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a moving image work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan hareketli bir görüntünün anlatımını somutlaştıran bir gösterimdir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2687http://rdaregistry.info/Elements/a/P50665contributor collective agent of music ofrdfs:labelis contributor collective agent of music ofmüziğin katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2688http://rdaregistry.info/Elements/a/P50665contributor collective agent of music ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a musical work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir müzik eserinin anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2689http://rdaregistry.info/Elements/a/P50665contributor collective agent of music ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of music ofmüziğin katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2690http://rdaregistry.info/Elements/a/P50665contributor collective agent of music ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a musical work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir müzik eserinin anlatımını somutlaştıran bir gösterimdirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2691http://rdaregistry.info/Elements/a/P50666contributor collective agent of speech ofrdfs:labelis contributor collective agent of speech ofkonuşmanın katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2692http://rdaregistry.info/Elements/a/P50666contributor collective agent of speech ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a vocal work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir vokal eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2693http://rdaregistry.info/Elements/a/P50666contributor collective agent of speech ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of speech ofkonuşmanın katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2694http://rdaregistry.info/Elements/a/P50666contributor collective agent of speech ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a vocal work that is created by a collective agent.Kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir vokal eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimdirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2695http://rdaregistry.info/Elements/a/P50667contributor collective agent of still image ofrdfs:labelis contributor collective agent of still image ofhareketsiz görüntünün katkıda bulunan kolektif temsilcisidir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2696http://rdaregistry.info/Elements/a/P50667contributor collective agent of still image ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a still image work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir hareketsiz görüntünün anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2697http://rdaregistry.info/Elements/a/P50667contributor collective agent of still image ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of still image ofhareketsiz görüntünün katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2698http://rdaregistry.info/Elements/a/P50667contributor collective agent of still image ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a still image work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir hareketsiz bir görüntünün anlatımını somutlaştıran bir gösterimdir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2699http://rdaregistry.info/Elements/a/P50668contributor collective agent of text ofrdfs:labelis contributor collective agent of text ofmetninin katkıda bulunan kolektif temsilcisidir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2700http://rdaregistry.info/Elements/a/P50668contributor collective agent of text ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a textual work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan metinsel eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2701http://rdaregistry.info/Elements/a/P50668contributor collective agent of text ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of text ofmetninin katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2702http://rdaregistry.info/Elements/a/P50668contributor collective agent of text ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a textual work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir metinsel eserin anlatımını somutlaştıran bir gösterimidir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2703http://rdaregistry.info/Elements/a/P50669contributor collective agent of object ofrdfs:labelis contributor collective agent of object ofnesnesinin katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2704http://rdaregistry.info/Elements/a/P50669contributor collective agent of object ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of an object work that is created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir nesnenin ifadesini somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2705http://rdaregistry.info/Elements/a/P50669contributor collective agent of object ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of object ofnesnesinin katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2706http://rdaregistry.info/Elements/a/P50669contributor collective agent of object ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of an object work that is created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bir nesnenin anlatımını somutlaştıran bir gösterimidir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2707http://rdaregistry.info/Elements/a/P50670contributor collective agent of computer content ofrdfs:labelis contributor collective agent of computer content ofbilgisayar içeriğinin katkıda bulunan kolektif temsilcisidirYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2708http://rdaregistry.info/Elements/a/P50670contributor collective agent of computer content ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of computer content created by a collective agent.Kolektif temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bilgisayar içeriğinin bir anlatımını somutlaştıran bir gösterimle ilişkilendirir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2709http://rdaregistry.info/Elements/a/P50670contributor collective agent of computer content ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent of computer content ofbilgisayar içeriğinin katkıda bulunan kolektif temsilcisiYusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2710http://rdaregistry.info/Elements/a/P50670contributor collective agent of computer content ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of computer content created by a collective agent.Kolektif temsilci tarafından oluşturulan bilgisayar içeriğinin bir anlatımını somutlaştıran bir gösterimdir.Yusuf YeşilyurtTolga ÇAKMAK
2711http://rdaregistry.info/Elements/a/P50671surveyor collective agent ofrdfs:labelis surveyor collective agent ofTopograf kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2712http://rdaregistry.info/Elements/a/P50671surveyor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that includes a contribution by a collective agent of providing measurements or dimensional relationships for a geographic area.Bir kolektif temsilciyi, bir kolektif temsilcinin bir coğrafi alan için ölçümler veya boyutsal ilişkiler sağlama katkısını içeren bir bütün olan bir gösterimle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2713http://rdaregistry.info/Elements/a/P50671surveyor collective agent ofrdakit:toolkitLabelsurveyor collective agent ofTopograf kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2714http://rdaregistry.info/Elements/a/P50671surveyor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that includes a contribution by a collective agent of providing measurements or dimensional relationships for a geographic area.Bir coğrafi alan için ölçümler veya boyutsal ilişkiler sağlayan bir kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir bütün olan bir gösterim.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2715http://rdaregistry.info/Elements/a/P50672contributor collective agent to aggregate ofrdfs:labelis contributor collective agent to aggregate ofBütüne katkıda bulunan kolektif temsilciAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2716http://rdaregistry.info/Elements/a/P50672contributor collective agent to aggregate ofskos:definitionRelates a collective agent to a manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a work that is created by a collective agent.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir eserin ifadesini somutlaştıran bir bütün olan bir ifadeyle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2717http://rdaregistry.info/Elements/a/P50672contributor collective agent to aggregate ofrdakit:toolkitLabelcontributor collective agent to aggregate ofBütüne katkıda bulunan kolektif temsilciAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2718http://rdaregistry.info/Elements/a/P50672contributor collective agent to aggregate ofrdakit:toolkitDefinitionA manifestation that is an aggregate that embodies an expression of a work that is created by a collective agent.Kolektif bir temsilci tarafından oluşturulan bir eserin ifadesini somutlaştıran bir bütün olan bir gösterim.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2719http://rdaregistry.info/Elements/a/P50673composer collective agent of work ofrdfs:labelis composer collective agent of work ofEserin besteci kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2720http://rdaregistry.info/Elements/a/P50673composer collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a musical work.Kolektif bir temsilciyi, bir müzik eseri oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2721http://rdaregistry.info/Elements/a/P50673composer collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelcomposer collective agent of work ofEserin besteci kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2722http://rdaregistry.info/Elements/a/P50673composer collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a musical work.Bir müzik eseri oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2723http://rdaregistry.info/Elements/a/P50674addressee collective agent ofrdfs:labelis addressee collective agent ofMuhatap kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2724http://rdaregistry.info/Elements/a/P50674addressee collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work or a portion of a work that is addressed to a collective agent.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilciye hitap eden bir eserle veya bir eserin bir bölümüyle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2725http://rdaregistry.info/Elements/a/P50674addressee collective agent ofrdakit:toolkitLabeladdressee collective agent ofMuhatap kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2726http://rdaregistry.info/Elements/a/P50674addressee collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work or a portion of a work that is addressed to a collective agent.Kolektif bir temsilciye hitap eden bir eser veya eserin bir bölümü.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2727http://rdaregistry.info/Elements/a/P50675editorial director collective agent ofrdfs:labelis editorial director collective agent ofYayın yönetmeni kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2728http://rdaregistry.info/Elements/a/P50675editorial director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a legal or intellectual responsibility, but not creative responsibility, of a collective agent for the editorial policy and content of a diachronic work.Kolektif temsilciyi, artzamanlı bir eserin yayın politikası ve içeriği için kolektif bir temsilcinin yasal veya entelektüel sorumluluğunu içeren, ancak yaratıcı sorumluluğunu içermeyen bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2729http://rdaregistry.info/Elements/a/P50675editorial director collective agent ofrdakit:toolkitLabeleditorial director collective agent ofYayın yönetmeni kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2730http://rdaregistry.info/Elements/a/P50675editorial director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a legal or intellectual responsibility, but not creative responsibility, of a collective agent for the editorial policy and content of a diachronic work.Bir artzamanlı eserin yayın politikası ve içeriği için kolektif bir temsilcinin yasal veya entelektüel sorumluluğunu içeren, ancak yaratıcı sorumluluğunu içermeyen bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2731http://rdaregistry.info/Elements/a/P50676cartographer collective agent of work ofrdfs:labelis cartographer collective agent of work ofEserin haritacı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2732http://rdaregistry.info/Elements/a/P50676cartographer collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a cartographic work.Kolektif bir temsilciyi, bir haritacılık eseri oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2733http://rdaregistry.info/Elements/a/P50676cartographer collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelcartographer collective agent of work ofEserin haritacı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2734http://rdaregistry.info/Elements/a/P50676cartographer collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a cartographic work.Kartografik bir eser oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2735http://rdaregistry.info/Elements/a/P50677inventor collective agent ofrdfs:labelis inventor collective agent ofMucit kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2736http://rdaregistry.info/Elements/a/P50677inventor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a new device or process.Kolektif bir temsilciyi, yeni bir cihaz veya süreç oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2737http://rdaregistry.info/Elements/a/P50677inventor collective agent ofrdakit:toolkitLabelinventor collective agent ofMucit kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2738http://rdaregistry.info/Elements/a/P50677inventor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a new device or process.Yeni bir cihaz veya süreç oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2739http://rdaregistry.info/Elements/a/P50678interviewer collective agent of work ofrdfs:labelis interviewer collective agent of work ofGörüşmeyi yapan kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2740http://rdaregistry.info/Elements/a/P50678interviewer collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility by a collective agent for acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of collective agent who gathers information.Kolektif bir temsilciyi, bir kolektif temsilcinin mülakatçı, muhabir, anketör veya bilgi toplayan başka bir tür kolektif temsilci olarak hareket etme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2741http://rdaregistry.info/Elements/a/P50678interviewer collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelinterviewer collective agent of work ofGörüşmeyi yapan kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2742http://rdaregistry.info/Elements/a/P50678interviewer collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of collective agent who gathers information.Mülakatçı, muhabir, anketör veya bilgi toplayan başka tür bir kolektif temsilci olarak hareket etme sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2743http://rdaregistry.info/Elements/a/P50679aggregator collective agent ofrdfs:labelis aggregator collective agent ofToplayıcı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2744http://rdaregistry.info/Elements/a/P50679aggregator collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Kolektif bir temsilciyi, diğer eserlerin fadelerini seçerek ve düzenleyerek bir araya getirme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2745http://rdaregistry.info/Elements/a/P50679aggregator collective agent ofrdakit:toolkitLabelaggregator collective agent ofToplayıcı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2746http://rdaregistry.info/Elements/a/P50679aggregator collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for aggregation by selecting and arranging expressions of other works.Diğer eserlerin ifadelerini seçerek ve düzenleyerek bir araya getirmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2747http://rdaregistry.info/Elements/a/P50680architect collective agent ofrdfs:labelis architect collective agent ofMimar kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2748http://rdaregistry.info/Elements/a/P50680architect collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed.Kolektif bir temsilciyi, bir binanın veya başka bir yapının tamamlandığında nasıl görüneceğini göstermeyi amaçlayan görsel bir temsil de dâhil olmak üzere, bir mimari tasarım oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2749http://rdaregistry.info/Elements/a/P50680architect collective agent ofrdakit:toolkitLabelarchitect collective agent ofMimar kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2750http://rdaregistry.info/Elements/a/P50680architect collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed.Bir binanın veya başka bir yapının tamamlandığında nasıl görüneceğini göstermeyi amaçlayan görsel bir temsil de dâhil olmak üzere, bir mimari tasarım oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2751http://rdaregistry.info/Elements/a/P50681filmmaker collective agent ofrdfs:labelis filmmaker collective agent ofFilm yapımcısı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2752http://rdaregistry.info/Elements/a/P50681filmmaker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating an independent or personal film.Kolektif bir temsilciyi, bağımsız veya kişisel bir film oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2753http://rdaregistry.info/Elements/a/P50681filmmaker collective agent ofrdakit:toolkitLabelfilmmaker collective agent ofFilm yapımcısı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2754http://rdaregistry.info/Elements/a/P50681filmmaker collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating an independent or personal film.Bağımsız veya kişisel bir film oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2755http://rdaregistry.info/Elements/a/P50681filmmaker collective agent ofskos:scopeNoteA filmmaker is individually responsible for the conception and execution of all aspects of the film.Bir film yapımcısı, filmin tüm yönlerinin tasarlanmasından ve yürütülmesinden bireysel olarak sorumludur.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2756http://rdaregistry.info/Elements/a/P50682landscape architect collective agent ofrdfs:labelis landscape architect collective agent ofPeyzaj mimarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2757http://rdaregistry.info/Elements/a/P50682landscape architect collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating landscapes.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilcinin peyzaj oluşturma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2758http://rdaregistry.info/Elements/a/P50682landscape architect collective agent ofrdakit:toolkitLabellandscape architect collective agent ofPeyzaj mimarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2759http://rdaregistry.info/Elements/a/P50682landscape architect collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating landscapes.Peyzaj oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2760http://rdaregistry.info/Elements/a/P50683screenwriter collective agent ofrdfs:labelis screenwriter collective agent ofSenarist kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2761http://rdaregistry.info/Elements/a/P50683screenwriter collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for authoring a screenplay, script, or scene.Kolektif bir temsilciyi, bir senaryo veya sahne yazmak için kolektif bir failin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2762http://rdaregistry.info/Elements/a/P50683screenwriter collective agent ofrdakit:toolkitLabelscreenwriter collective agent ofSenarist kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2763http://rdaregistry.info/Elements/a/P50683screenwriter collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for authoring a screenplay, script, or scene.Bir senaryo veya sahne yazmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2764http://rdaregistry.info/Elements/a/P50684lyricist collective agent ofrdfs:labelis lyricist collective agent ofSöz yazarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2765http://rdaregistry.info/Elements/a/P50684lyricist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for authoring the words of a popular song, including a song from a musical.Kolektif bir temsilciyi, bir müzikalden bir şarkı da dâhil olmak üzere popüler bir şarkının sözlerini yazma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2766http://rdaregistry.info/Elements/a/P50684lyricist collective agent ofrdakit:toolkitLabellyricist collective agent ofSöz yazarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2767http://rdaregistry.info/Elements/a/P50684lyricist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for authoring the words of a popular song, including a song from a musical.Bir müzikalden bir şarkı da dâhil olmak üzere popüler bir şarkının sözlerini yazmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2768http://rdaregistry.info/Elements/a/P50684lyricist collective agent ofskos:scopeNoteAuthoring of only the dialogue from a musical is excluded.Bir müzikalden sadece diyalog yazımı hariç tutulmuştur.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2769http://rdaregistry.info/Elements/a/P50685librettist collective agent ofrdfs:labelis librettist collective agent ofOpera metni yazarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2770http://rdaregistry.info/Elements/a/P50685librettist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for authoring the words of an opera or other musical stage work, or an oratorio.Kolektif bir temsilciyi, bir operanın veya başka bir müzikal sahne eserinin ya da bir oratoryonun sözlerini yazma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2771http://rdaregistry.info/Elements/a/P50685librettist collective agent ofrdakit:toolkitLabellibrettist collective agent ofOpera metni yazarı kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2772http://rdaregistry.info/Elements/a/P50685librettist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for authoring the words of an opera or other musical stage work, or an oratorio.Bir operanın veya başka bir müzikal sahne eserinin ya da bir oratoryonun sözlerini yazmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2773http://rdaregistry.info/Elements/a/P50686dedicatee collective agent of work ofrdfs:labelis dedicatee collective agent of work ofEserin ithaf edildiği kolektif temsilciAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2774http://rdaregistry.info/Elements/a/P50686dedicatee collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for being commemorated.Kolektif bir temsilciyi, kolektif bir temsilcinin anılma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2775http://rdaregistry.info/Elements/a/P50686dedicatee collective agent of work ofrdakit:toolkitLabeldedicatee collective agent of work ofEserin ithaf edildiği kolektif temsilciAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2776http://rdaregistry.info/Elements/a/P50686dedicatee collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for being commemorated.Kolektif bir temsilcinin anılma sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2777http://rdaregistry.info/Elements/a/P50687calligrapher collective agent ofrdfs:labelis calligrapher collective agent ofKaligraf kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2778http://rdaregistry.info/Elements/a/P50687calligrapher collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for calligraphy where the focus of interest lies in the aesthetic value of the penmanship or graphic artistry, regardless of whether the same collective agent is also responsible for the inscribed text.Kolektif bir temsilciyi, yazılı metinden aynı kolektif temsilcinin sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, ilgi odağının kaligraflık veya grafik sanatının estetik değerinde olan kaligrafi için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2779http://rdaregistry.info/Elements/a/P50687calligrapher collective agent ofrdakit:toolkitLabelcalligrapher collective agent ofKaligraf kolektif temsilcisiAykut KayaVedat GÜLTEKİN
2780http://rdaregistry.info/Elements/a/P50687calligrapher collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for calligraphy where the focus of interest lies in the aesthetic value of the penmanship or graphic artistry, regardless of whether the same collective agent is also responsible for the inscribed text.Yazılı metinden aynı kolektif temsilcinin sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, ilgi odağının kaligraflık veya grafik sanatının estetik değerinde olan kaligrafi için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut KayaVedat GÜLTEKİN
2781http://rdaregistry.info/Elements/a/P50688director collective agent of photography ofrdfs:labelis director collective agent of photography ofyönetmen kolektif fotoğrafçılık temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2782http://rdaregistry.info/Elements/a/P50688director collective agent of photography ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for capturing images, either electronically or on film or video stock, and often selecting and arranging the lighting.Bir kolektif temsilci ile, elektronik olarak veya film ya da video stoku üzerinde görüntüleri yakalamak, genellikle aydınlatma gibi koşulları belirlemek ve düzenlemekle görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eseri ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2783http://rdaregistry.info/Elements/a/P50688director collective agent of photography ofrdakit:toolkitLabeldirector collective agent of photography ofyönetmen kolektif fotoğrafçılık temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2784http://rdaregistry.info/Elements/a/P50688director collective agent of photography ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for capturing images, either electronically or on film or video stock, and often selecting and arranging the lighting.Elektronik olarak veya film veya video stoku üzerinde görüntüleri yakalamak ve genellikle aydınlatmayı seçmek ve düzenlemekle görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2785http://rdaregistry.info/Elements/a/P50688director collective agent of photography ofskos:scopeNoteA director of photography for a movie is also called a chief cinematographer.Bir filmin fotoğraf yönetmeni, baş görüntü yönetmeni olarak da adlandırılır.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2786http://rdaregistry.info/Elements/a/P50689commissioning collective agent ofrdfs:labelis commissioning collective agent ofgörevli kolektif temsilcidir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2787http://rdaregistry.info/Elements/a/P50689commissioning collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for commissioning a work.Bir kolektif temsilciyi, bir işi devreye almakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2788http://rdaregistry.info/Elements/a/P50689commissioning collective agent ofrdakit:toolkitLabelcommissioning collective agent ofgörevli kolektif temsilciAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2789http://rdaregistry.info/Elements/a/P50689commissioning collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for commissioning a work.Bir işi devreye almakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2790http://rdaregistry.info/Elements/a/P50690programmer collective agent ofrdfs:labelis programmer collective agent ofprogramcı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2791http://rdaregistry.info/Elements/a/P50690programmer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a computer program.Bir kolektif temsilciyi, bir bilgisayar programını yapmakla görevli temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2792http://rdaregistry.info/Elements/a/P50690programmer collective agent ofrdakit:toolkitLabelprogrammer collective agent ofprogramcı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2793http://rdaregistry.info/Elements/a/P50690programmer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a computer program.Bir bilgisayar programını yapmakla görevli temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2794http://rdaregistry.info/Elements/a/P50691artist collective agent ofrdfs:labelis artist collective agent ofsanatçı kolektif temsilcidirAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2795http://rdaregistry.info/Elements/a/P50691artist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for conceiving, and often implementing, an original graphic design, drawing, painting, etc.Bir kolektif temsilciyi; orijinal bir grafik tasarım, çizim, resim vb. tasarlamak ve sıklıkla uygulamakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2796http://rdaregistry.info/Elements/a/P50691artist collective agent ofrdakit:toolkitLabelartist collective agent ofsanatçı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2797http://rdaregistry.info/Elements/a/P50691artist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for conceiving, and often implementing, an original graphic design, drawing, painting, etc.Orijinal bir grafik tasarım, çizim, resim vb. tasarlamak ve sıklıkla uygulamakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser..Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2798http://rdaregistry.info/Elements/a/P50692author collective agent ofrdfs:labelis author collective agent ofyazar kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2799http://rdaregistry.info/Elements/a/P50692author collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a textual work.Bir kolektif temsilciyi, bir metinsel çalışma yapmakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2800http://rdaregistry.info/Elements/a/P50692author collective agent ofrdakit:toolkitLabelauthor collective agent ofyazar kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2801http://rdaregistry.info/Elements/a/P50692author collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a textual work.Bir metinsel çalışma yapmakla görevli kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2802http://rdaregistry.info/Elements/a/P50693creator collective agent of work ofrdfs:labelis creator collective agent of work ofkurucu kolektif iş temsilcisidirAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2803http://rdaregistry.info/Elements/a/P50693creator collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creation.Bir kolektif temsilciyi, kolektif üretim temsilcisinin sorumluluğunu içeren bir eser ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2804http://rdaregistry.info/Elements/a/P50693creator collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelcreator collective agent of work ofkurucu kolektif iş temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2805http://rdaregistry.info/Elements/a/P50693creator collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creation.Kolektif üretim temsilcisinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
2806http://rdaregistry.info/Elements/a/P50694designer collective agent ofrdfs:labelis designer collective agent oftasarımcı kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2807http://rdaregistry.info/Elements/a/P50694designer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for designing an object.Kollektif temsilci ile, bir nesneyi tasarlamak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2808http://rdaregistry.info/Elements/a/P50694designer collective agent ofrdakit:toolkitLabeldesigner collective agent oftasarımcı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2809http://rdaregistry.info/Elements/a/P50694designer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for designing an object.Bir nesneyi tasarlamak için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2810http://rdaregistry.info/Elements/a/P50695book artist collective agent ofrdfs:labelis book artist collective agent ofkitap sanatçısı kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2811http://rdaregistry.info/Elements/a/P50695book artist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for exploiting the book form or altering its physical structure.Kollektif bir temsilci ile kitap formunu kullanmak veya bu formun fiziksel yapısını değiştirmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu gerektiren bir eseri ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2812http://rdaregistry.info/Elements/a/P50695book artist collective agent ofrdakit:toolkitLabelbook artist collective agent ofkitap sanatçısı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2813http://rdaregistry.info/Elements/a/P50695book artist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for exploiting the book form or altering its physical structure.Kitap biçiminden yararlanmak veya fiziksel yapısını değiştirmek için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2814http://rdaregistry.info/Elements/a/P50696founder collective agent of work ofrdfs:labelis founder collective agent of work ofçalışmalarının kurucusu kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2815http://rdaregistry.info/Elements/a/P50696founder collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for initiating a diachronic work.Kollektif bir temsilci ile, tarihi bir çalışmayı başlatmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eseri ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2816http://rdaregistry.info/Elements/a/P50696founder collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelfounder collective agent of work ofçalışmalarının kurucusu kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2817http://rdaregistry.info/Elements/a/P50696founder collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for initiating a diachronic work.Tarihi bir çalışmayı başlatmak için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2818http://rdaregistry.info/Elements/a/P50697issuing collective agent ofrdfs:labelis issuing collective agent ofyayınlayan kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2819http://rdaregistry.info/Elements/a/P50697issuing collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for issuing a work, such as an official organ of the body.Kollektif bir temsilci ile, kuruluşun resmi bir organı gibi, bir eseri yayınlama sorumluluğunu içeren bir eseri ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2820http://rdaregistry.info/Elements/a/P50697issuing collective agent ofrdakit:toolkitLabelissuing collective agent ofyayınlayan kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2821http://rdaregistry.info/Elements/a/P50697issuing collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for issuing a work, such as an official organ of the body.Kuruluşun resmi bir organı gibi, bir eser yayınlamak için kollektif bir temsilci sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2822http://rdaregistry.info/Elements/a/P50698audio producer collective agent ofrdfs:labelis audio producer collective agent ofses yapımcısı kollektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2823http://rdaregistry.info/Elements/a/P50698audio producer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for managing most of the business aspects of an audio recording.Kolektif bir temsilciyi, bir ses kaydının ticari yönlerinin çoğunu yönetmek için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2824http://rdaregistry.info/Elements/a/P50698audio producer collective agent ofrdakit:toolkitLabelaudio producer collective agent ofses yapımcısı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2825http://rdaregistry.info/Elements/a/P50698audio producer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for managing most of the business aspects of an audio recording.Bir ses kaydının ticari yönlerinin çoğunu yönetmek için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2826http://rdaregistry.info/Elements/a/P50699remix artist collective agent ofrdfs:labelis remix artist collective agent ofremix sanatçısı kollektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2827http://rdaregistry.info/Elements/a/P50699remix artist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for manipulating, recombining, mixing, and reproducing previously recorded sounds.Kolektif bir temsilciyi, önceden kaydedilmiş sesleri manipüle etmek, yeniden birleştirmek, karıştırmak ve yeniden üretmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2828http://rdaregistry.info/Elements/a/P50699remix artist collective agent ofrdakit:toolkitLabelremix artist collective agent ofremix sanatçısı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2829http://rdaregistry.info/Elements/a/P50699remix artist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for manipulating, recombining, mixing, and reproducing previously recorded sounds.Önceden kaydedilmiş sesleri manipüle etmek, yeniden birleştirmek, karıştırmak ve yeniden üretmek için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2830http://rdaregistry.info/Elements/a/P50699remix artist collective agent ofskos:scopeNoteRemixing activities that do not substantially change the nature and content of the original work, and mixing recorded tracks together to appear as one continuous track, are excluded.Orijinal eserin doğasını ve içeriğini önemli ölçüde değiştirmeyen remix faaliyetleri ve kayıtlı parçaları tek bir sürekli parça olarak görünecek şekilde birleştirmek hariçtir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2831http://rdaregistry.info/Elements/a/P50700casting director collective agent ofrdfs:labelis casting director collective agent ofkast direktörü kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2832http://rdaregistry.info/Elements/a/P50700casting director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for most aspects of assigning roles and duties to performers.Kollektif bir temsilci ile oyunculara roller ve görevler atamanın çoğu yönü için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eseri ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2833http://rdaregistry.info/Elements/a/P50700casting director collective agent ofrdakit:toolkitLabelcasting director collective agent ofkast direktörü kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2834http://rdaregistry.info/Elements/a/P50700casting director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for most aspects of assigning roles and duties to performers.Sanatçılara roller ve görevler atamanın çoğu yönü için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2835http://rdaregistry.info/Elements/a/P50701producer collective agent ofrdfs:labelis producer collective agent ofyapımcı kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2836http://rdaregistry.info/Elements/a/P50701producer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc.Kolektif bir temsilci ile, perde, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksiyonun ticari yönlerinin çoğu için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir çalışmayı ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2837http://rdaregistry.info/Elements/a/P50701producer collective agent ofrdakit:toolkitLabelproducer collective agent ofyapımcı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2838http://rdaregistry.info/Elements/a/P50701producer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc.Ekran, ses kaydı, televizyon, web yayını vb. için bir prodüksiyonun ticari yönlerinin çoğu için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2839http://rdaregistry.info/Elements/a/P50701producer collective agent ofskos:scopeNoteA producer is generally responsible for fundraising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc.Bir yapımcı, genellikle kaynak yaratma, üretimi yönetme, kilit personel işe alma, dağıtımcı ayarlama vb. işlerden sorumludur.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2840http://rdaregistry.info/Elements/a/P50702film producer collective agent ofrdfs:labelis film producer collective agent offilm yapımcısı kollektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2841http://rdaregistry.info/Elements/a/P50702film producer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a film.Kolektif bir temsilciyi, bir filmin yapımının ticari yönlerinin çoğu için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir çalışmayla ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2842http://rdaregistry.info/Elements/a/P50702film producer collective agent ofrdakit:toolkitLabelfilm producer collective agent offilm yapımcısı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2843http://rdaregistry.info/Elements/a/P50702film producer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a film.Bir filmin yapımının ticari yönlerinin çoğu için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2844http://rdaregistry.info/Elements/a/P50703radio producer collective agent ofrdfs:labelis radio producer collective agent ofradyo yapımcısı kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2845http://rdaregistry.info/Elements/a/P50703radio producer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a radio program.Kollektif bir temsilciyi bir radyo programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2846http://rdaregistry.info/Elements/a/P50703radio producer collective agent ofrdakit:toolkitLabelradio producer collective agent ofradyo yapımcısı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2847http://rdaregistry.info/Elements/a/P50703radio producer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a radio program.Bir radyo programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2848http://rdaregistry.info/Elements/a/P50704television producer collective agent ofrdfs:labelis television producer collective agent oftelevizyon yapımcısı kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2849http://rdaregistry.info/Elements/a/P50704television producer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a television program.Kolektif bir temsilciyi bir televizyon programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2850http://rdaregistry.info/Elements/a/P50704television producer collective agent ofrdakit:toolkitLabeltelevision producer collective agent oftelevizyon yapımcısı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2851http://rdaregistry.info/Elements/a/P50704television producer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for most of the business aspects of the production of a television program.Bir televizyon programının yapımının ticari yönlerinin çoğu için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2852http://rdaregistry.info/Elements/a/P50705organizer collective agent ofrdfs:labelis organizer collective agent oforganizatör kolektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2853http://rdaregistry.info/Elements/a/P50705organizer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Kollektif bir temsilciyi, bir çalışmaya yol açan bir konferans, sergi veya başka bir etkinliği organize etme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2854http://rdaregistry.info/Elements/a/P50705organizer collective agent ofrdakit:toolkitLabelorganizer collective agent oforganizatör kolektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2855http://rdaregistry.info/Elements/a/P50705organizer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for organizing a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work.Bir konferansı, sergiyi ya da bir çalışmaya yol açan başka bir etkinliği düzenlemek için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2856http://rdaregistry.info/Elements/a/P50706photographer collective agent of work ofrdfs:labelis photographer collective agent of work offotoğrafçı kolektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2857http://rdaregistry.info/Elements/a/P50706photographer collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a photographic work.Kollektif bir temsilciyi bir fotoğraf çalışması yaratmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2858http://rdaregistry.info/Elements/a/P50706photographer collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelphotographer collective agent of work offotoğrafçı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2859http://rdaregistry.info/Elements/a/P50706photographer collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a photographic work.Fotografik bir eseri yaratmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir çalışma.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2860http://rdaregistry.info/Elements/a/P50707consultant collective agent ofrdfs:labelis consultant collective agent ofdanışman kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2861http://rdaregistry.info/Elements/a/P50707consultant collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for providing consultation services, and often making recommendations, to a creator of a work.Kolektif bir temsilciyi bir eserin yaratıcısına danışma hizmetleri sağlama ve genellikle tavsiyelerde bulunma sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2862http://rdaregistry.info/Elements/a/P50707consultant collective agent ofrdakit:toolkitLabelconsultant collective agent ofdanışman kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2863http://rdaregistry.info/Elements/a/P50707consultant collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for providing consultation services, and often making recommendations, to a creator of a work.Bir eserin yaratıcısına danışma hizmetleri sağlamak ve genellikle tavsiyelerde bulunmak için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2864http://rdaregistry.info/Elements/a/P50708rapporteur collective agent ofrdfs:labelis rapporteur collective agent ofraportör kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2865http://rdaregistry.info/Elements/a/P50708rapporteur collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Kollektif bir temsilciyi bir organizasyonun toplantılarının işleyişi hakkında raporlama yapmak için bir kollektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2866http://rdaregistry.info/Elements/a/P50708rapporteur collective agent ofrdakit:toolkitLabelrapporteur collective agent ofraportör kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2867http://rdaregistry.info/Elements/a/P50708rapporteur collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for reporting on the proceedings of meetings of an organization.Bir organizasyonun toplantılarının bildirileriniı raporlamak için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2868http://rdaregistry.info/Elements/a/P50709researcher collective agent ofrdfs:labelis researcher collective agent ofaraştırmacı kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2869http://rdaregistry.info/Elements/a/P50709researcher collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for research in support of a work.Kolektif bir temsilciyi, bir çalışmayı destekleyen araştırma için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2870http://rdaregistry.info/Elements/a/P50709researcher collective agent ofrdakit:toolkitLabelresearcher collective agent ofaraştırmacı kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2871http://rdaregistry.info/Elements/a/P50709researcher collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for research in support of a work.Bir çalışmayı destekleyen araştırma için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2872http://rdaregistry.info/Elements/a/P50710interviewee collective agent of work ofrdfs:labelis interviewee collective agent of work ofgörüşmeci kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2873http://rdaregistry.info/Elements/a/P50710interviewee collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information.Kolektif bir temsilciyi, genellikle bir muhabir, anketör veya bilgi toplayan başka bir tür aracı olan bir görüşmeciye yanıt verme sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2874http://rdaregistry.info/Elements/a/P50710interviewee collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelinterviewee collective agent of work ofgörüşmeci kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2875http://rdaregistry.info/Elements/a/P50710interviewee collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information.Bir görüşmeciye, genellikle bir muhabire, anketöre veya bilgi toplayan başka bir tür temsilciye yanıt vermek için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2876http://rdaregistry.info/Elements/a/P50711compiler collective agent ofrdfs:labelis compiler collective agent ofderleyici kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2877http://rdaregistry.info/Elements/a/P50711compiler collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for creating a metadata description set.Kolektif bir temsilci, bir üst veri tanımlama seti oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2878http://rdaregistry.info/Elements/a/P50711compiler collective agent ofrdakit:toolkitLabelcompiler collective agent ofderleyici kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2879http://rdaregistry.info/Elements/a/P50711compiler collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for creating a metadata description set.Bir üst veri tanımlama seti oluşturmak için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2880http://rdaregistry.info/Elements/a/P50711compiler collective agent ofskos:scopeNoteA metadata description set includes a bibliography of works, expressions, or manifestations, a directory of agents and places, and an analytic finding aid.Bir üst veri tanımlama seti, eserler, anlatımlar veya gösterimlerin bir listesini, temsilciler ve yerler dizinini ve bir analitik yardım dokümanını içerir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2881http://rdaregistry.info/Elements/a/P50712director collective agent ofrdfs:labelis director collective agent ofyönetmen kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2882http://rdaregistry.info/Elements/a/P50712director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc.Kolektif bir temsilciyi filme alınmış bir performansın, bir radyo veya televizyon programının vb. genel yönetimi ve denetimi için bir kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2883http://rdaregistry.info/Elements/a/P50712director collective agent ofrdakit:toolkitLabeldirector collective agent ofyönetmen kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2884http://rdaregistry.info/Elements/a/P50712director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc.Filme alınmış bir performansın, bir radyo veya televizyon programının vb. genel yönetimi ve denetimi için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2885http://rdaregistry.info/Elements/a/P50713film director collective agent ofrdfs:labelis film director collective agent offilm yönetmeni kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2886http://rdaregistry.info/Elements/a/P50713film director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a filmed performance.Kolektif bir temsilciyi filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için bir kolektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2887http://rdaregistry.info/Elements/a/P50713film director collective agent ofrdakit:toolkitLabelfilm director collective agent offilm yönetmeni kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2888http://rdaregistry.info/Elements/a/P50713film director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a filmed performance.Filme alınmış bir performansın genel yönetimi ve denetimi için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2889http://rdaregistry.info/Elements/a/P50714radio director collective agent ofrdfs:labelis radio director collective agent ofradyo yönetmeni kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2890http://rdaregistry.info/Elements/a/P50714radio director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a radio program.Kolektif temsilciyi bir radyo programının genel yönetimi ve denetimi için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ile bir ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2891http://rdaregistry.info/Elements/a/P50714radio director collective agent ofrdakit:toolkitLabelradio director collective agent ofradyo yönetmeni kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2892http://rdaregistry.info/Elements/a/P50714radio director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a radio program.Bir radyo programının genel yönetimi ve denetimi için kollektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2893http://rdaregistry.info/Elements/a/P50715television director collective agent ofrdfs:labelis television director collective agent oftelevizyon yönetmeni kolektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2894http://rdaregistry.info/Elements/a/P50715television director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a television program.Kollektif temsilciyi bir televizyon programının genel yönetimi ve denetimi için kollektif temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2895http://rdaregistry.info/Elements/a/P50715television director collective agent ofrdakit:toolkitLabeltelevision director collective agent oftelevizyon yönetmeni kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2896http://rdaregistry.info/Elements/a/P50715television director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for the general management and supervision of a television program.Bir televizyon programının genel yönetimi ve denetimi için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2897http://rdaregistry.info/Elements/a/P50716sculptor collective agent ofrdfs:labelis sculptor collective agent ofheykeltıraş kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2898http://rdaregistry.info/Elements/a/P50716sculptor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that involves a responsibility of a collective agent for three-dimensional modeling, carving, or similar technique.Kolektif bir temsilciyi üç boyutlu modelleme, oyma veya benzer bir teknik için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2899http://rdaregistry.info/Elements/a/P50716sculptor collective agent ofrdakit:toolkitLabelsculptor collective agent ofheykeltıraş kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2900http://rdaregistry.info/Elements/a/P50716sculptor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that involves a responsibility of a collective agent for three-dimensional modeling, carving, or similar technique.Üç boyutlu modelleme, oyma veya benzeri bir teknik için kolektif bir temsilcinin sorumluluğunu içeren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2901http://rdaregistry.info/Elements/a/P50717dedicator collective agent ofrdfs:labelis dedicator collective agent ofadayan kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2902http://rdaregistry.info/Elements/a/P50717dedicator collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related collective agent.Kolektif bir temsilciyi ilgili bir kolektif temsilcinin ilhamının veya desteğinin kabulü olarak atanan bir eserle ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2903http://rdaregistry.info/Elements/a/P50717dedicator collective agent ofrdakit:toolkitLabeldedicator collective agent ofadayan kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2904http://rdaregistry.info/Elements/a/P50717dedicator collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionA work that is assigned as an acknowledgment of the inspiration or support of a related collective agent.İlgili bir kollektif temsilcinin ilhamının veya desteğinin kabulü olarak atanan bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2905http://rdaregistry.info/Elements/a/P50718honouree collective agent of work ofrdfs:labelis honouree collective agent of work offahri kolektif temsilcidir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2906http://rdaregistry.info/Elements/a/P50718honouree collective agent of work ofskos:definitionRelates a collective agent to a work that marks the esteem of and respect for a collective agent.Kollektif bir temsilci ile kolektif bir temsilciye saygınlık kazandıran ve duyulan saygıyı gösteren bir eseri ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2907http://rdaregistry.info/Elements/a/P50718honouree collective agent of work ofrdakit:toolkitLabelhonouree collective agent of work offahri kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2908http://rdaregistry.info/Elements/a/P50718honouree collective agent of work ofrdakit:toolkitDefinitionA work that marks the esteem of and respect for a collective agent.Kollektif bir temsilciye saygınlık kazandıran ve duyulan saygıyı gösteren bir eser.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2909http://rdaregistry.info/Elements/a/P50718honouree collective agent of work ofskos:altLabelhonoree collective agent of work offahri kolektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2910http://rdaregistry.info/Elements/a/P50719actor collective agent ofrdfs:labelis actor collective agent ofAktör kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2911http://rdaregistry.info/Elements/a/P50719actor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation.Kolektif bir temsilci, müzikal veya dramatik bir sunumda oyuncu veya oyuncu olarak rol alan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2912http://rdaregistry.info/Elements/a/P50719actor collective agent ofrdakit:toolkitLabelactor collective agent ofAktör kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2913http://rdaregistry.info/Elements/a/P50719actor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda oyuncu veya oyuncu olarak rol alan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2914http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofrdfs:labelis editor collective agent ofEditör kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2915http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Kollektif bir temsilciyi yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için diğer kollektif temsilciler tarafından oluşturulan içeriği tadil eden kollektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2916http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofrdakit:toolkitLabeleditor collective agent ofEditör kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2917http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use.Yayın veya diğer kullanım standartlarını karşılamak için kollektif temsilci tarafından oluşturulan içeriği tadil eden kollektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2918http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofskos:scopeNoteContent includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text.İçerik, notalı hareket, notalı müzik, dokunsal notalı hareket, dokunsal notalı müzik, dokunsal metin ve metni içerir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2919http://rdaregistry.info/Elements/a/P50720editor collective agent ofskos:altLabeleditor collective agent of text ofMetin editörü kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2920http://rdaregistry.info/Elements/a/P50721onscreen presenter collective agent ofrdfs:labelis onscreen presenter collective agent ofekran sunucusu kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2921http://rdaregistry.info/Elements/a/P50721onscreen presenter collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of appearing on screen to provide contextual or background information.Kolektif bir temsilciyi bağlamsal veya arka plan bilgisi sağlamak için ekranda görünen kollektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlaıtmla ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2922http://rdaregistry.info/Elements/a/P50721onscreen presenter collective agent ofrdakit:toolkitLabelonscreen presenter collective agent ofekran sunucusu kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2923http://rdaregistry.info/Elements/a/P50721onscreen presenter collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of appearing on-screen to provide contextual or background information.Bağlamsal veya arka plan bilgisi sağlamak için ekranda görünen kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2924http://rdaregistry.info/Elements/a/P50721onscreen presenter collective agent ofskos:scopeNoteAn on-screen presenter may appear in nonfiction moving image materials or in introductions to fiction moving image materials.Bir ekran sunucusu, kurgusal olmayan hareketli görüntü malzemelerinde veya kurgu hareketli görüntü malzemelerine girişte görünebilir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2925http://rdaregistry.info/Elements/a/P50722colourist collective agent ofrdfs:labelis colourist collective agent ofrenk sanatçısı kollektif temsilcidirAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2926http://rdaregistry.info/Elements/a/P50722colourist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Kolektif temsilciyi kollektif bir temsilcinin çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriğe renk uygulama katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2927http://rdaregistry.info/Elements/a/P50722colourist collective agent ofrdakit:toolkitLabelcolourist collective agent ofrenk sanatçısı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2928http://rdaregistry.info/Elements/a/P50722colourist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, and other visual content.Çizimlere, baskılara, fotoğraflara, haritalara, hareketli görüntülere ve diğer görsel içeriğe kolektif bir temsilcinin renk uygulama katkısını içeren bir anlaıtm.Aykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2929http://rdaregistry.info/Elements/a/P50722colourist collective agent ofskos:altLabelcolorist collective agent ofrenk sanatçısı kollektif temsilciAykut BayraktarTolga ÇAKMAK
2930http://rdaregistry.info/Elements/a/P50723makeup artist collective agent ofrdfs:labelis makeup artist collective agent ofmakyaj sanatçısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2931http://rdaregistry.info/Elements/a/P50723makeup artist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kolektif temsilciyi, hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için kolektif bir temsilcinin makyaj ve protez uygulama katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2932http://rdaregistry.info/Elements/a/P50723makeup artist collective agent ofrdakit:toolkitLabelmakeup artist collective agent ofmakyaj sanatçısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2933http://rdaregistry.info/Elements/a/P50723makeup artist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal ya da dramatik bir sunum ya da eğlence için kolektif bir temsilcinin makyaj ve protez uygulama katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2934http://rdaregistry.info/Elements/a/P50724editor collective agent of moving image work ofrdfs:labelis editor collective agent of moving image work ofHareketli görüntü eserinin editör kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2935http://rdaregistry.info/Elements/a/P50724editor collective agent of moving image work ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects.Bir kolektif temsilciyi, hem görsel hem de işitsel yönler dahil olmak üzere film, video veya diğer hareketli görüntü formatlarının birleştirilmesi, düzenlenmesi ve kırpılması için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2936http://rdaregistry.info/Elements/a/P50724editor collective agent of moving image work ofrdakit:toolkitLabeleditor collective agent of moving image work ofHareketli görüntü eserinin editör kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2937http://rdaregistry.info/Elements/a/P50724editor collective agent of moving image work ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects.Hem görsel hem de işitsel yönler dahil olmak üzere, film, video veya diğer hareketli görüntü formatlarını bir araya getiren, düzenleyen ve kırpan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2938http://rdaregistry.info/Elements/a/P50725interviewee collective agent of expression ofrdfs:labelis interviewee collective agent of expression ofGörüşme yapılan kolektif temsilcisinin anlatımıİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2939http://rdaregistry.info/Elements/a/P50725interviewee collective agent of expression ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Kolektif bir temsilcinin, genellikle bir raportör veya bilgi toplayan başka tür bir temsilci tarafından, kolektif bir temsilcinin mülakata katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2940http://rdaregistry.info/Elements/a/P50725interviewee collective agent of expression ofrdakit:toolkitLabelinterviewee collective agent of expression ofGörüşme yapılan kolektif temsilcisinin anlatımıİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2941http://rdaregistry.info/Elements/a/P50725interviewee collective agent of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of being interviewed, usually by a reporter or some other kind of agent who gathers information.Kolektif bir temsilcinin, genellikle bir muhabir veya bilgi toplayan başka bir tür temsilci tarafından röportaj yapılmasına katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2942http://rdaregistry.info/Elements/a/P50726instrumental conductor collective agent ofrdfs:labelis instrumental conductor collective agent ofEnstrümantal orkestra şefi kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2943http://rdaregistry.info/Elements/a/P50726instrumental conductor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Bir kolektif temsilciyi, müzikal veya dramatik bir sunumda enstrümantal bir performans grubunu yöneten ve yöneten kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilikilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2944http://rdaregistry.info/Elements/a/P50726instrumental conductor collective agent ofrdakit:toolkitLabelinstrumental conductor collective agent ofEnstrümantal orkestra şefi kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2945http://rdaregistry.info/Elements/a/P50726instrumental conductor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of conducting and leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda enstrümantal bir performans grubunu yöneten ve yöneten kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2946http://rdaregistry.info/Elements/a/P50727musical director collective agent ofrdfs:labelis musical director collective agent ofmüzik yönetmeni kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2947http://rdaregistry.info/Elements/a/P50727musical director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Bir kolektif temsilciyi, hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses mikserlerinin faaliyetlerini koordine eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2948http://rdaregistry.info/Elements/a/P50727musical director collective agent ofrdakit:toolkitLabelmusical director collective agent ofmüzik yönetmeni kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2949http://rdaregistry.info/Elements/a/P50727musical director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için bestecilerin, ses editörlerinin ve ses mikserlerinin faaliyetlerini koordine eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2950http://rdaregistry.info/Elements/a/P50728dancer collective agent ofrdfs:labelis dancer collective agent ofdansçı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2951http://rdaregistry.info/Elements/a/P50728dancer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of dancing in a musical or dramatic presentation.Bir kolektif temsilciyi, müzikal veya dramatik bir sunumda kolektif bir dans temsilcisinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2952http://rdaregistry.info/Elements/a/P50728dancer collective agent ofrdakit:toolkitLabeldancer collective agent ofdansçı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2953http://rdaregistry.info/Elements/a/P50728dancer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of dancing in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda kolektif bir dans aracısının katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2954http://rdaregistry.info/Elements/a/P50729sound designer collective agent ofrdfs:labelis sound designer collective agent ofses tasarımcısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2955http://rdaregistry.info/Elements/a/P50729sound designer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating audio or sound components.Bir kolektif temsilciyi, ses veya ses bileşenlerinin tasarlanması ve yaratılmasına yönelik kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2956http://rdaregistry.info/Elements/a/P50729sound designer collective agent ofrdakit:toolkitLabelsound designer collective agent ofses tasarımcısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2957http://rdaregistry.info/Elements/a/P50729sound designer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating audio or sound components.Ses veya ses bileşenlerini tasarlama ve oluşturma konusunda kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2958http://rdaregistry.info/Elements/a/P50730lighting designer collective agent ofrdfs:labelis lighting designer collective agent ofIşık tasarımcısı tasarımcısı kollektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2959http://rdaregistry.info/Elements/a/P50730lighting designer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating lighting components.Bir kolektif temsilciyi, ışıklandırma bileşenlerini tasarlamak ve oluşturmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2960http://rdaregistry.info/Elements/a/P50730lighting designer collective agent ofrdakit:toolkitLabellighting designer collective agent ofIşık tasarımcısı tasarımcısı kollektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2961http://rdaregistry.info/Elements/a/P50730lighting designer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating lighting components.Işıklandırma bileşenlerini tasarlama ve oluşturma konusunda kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2962http://rdaregistry.info/Elements/a/P50731special effects provider collective agent ofrdfs:labelis special effects provider collective agent ofÖzel efekt sağlayıcı kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2963http://rdaregistry.info/Elements/a/P50731special effects provider collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Bir kolektif temsilciyi, sette mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi sette özel efektlerin tasarlanması ve oluşturulmasına yönelik kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2964http://rdaregistry.info/Elements/a/P50731special effects provider collective agent ofrdakit:toolkitLabelspecial effects provider collective agent ofÖzel efekt sağlayıcı kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2965http://rdaregistry.info/Elements/a/P50731special effects provider collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating on-set special effects, such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects.Sette mekanik efektler ve kamera içi optik efektler gibi sette özel efektlerin tasarlanması ve oluşturulmasında kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2966http://rdaregistry.info/Elements/a/P50732visual effects provider collective agent ofrdfs:labelis visual effects provider collective agent ofGörsel efekt sağlayıcı kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2967http://rdaregistry.info/Elements/a/P50732visual effects provider collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating post-production visual effects.Bir kolektif temsilciyi, post prodüksiyon görsel efektleri tasarlama ve oluşturmaya yönelik kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2968http://rdaregistry.info/Elements/a/P50732visual effects provider collective agent ofrdakit:toolkitLabelvisual effects provider collective agent ofGörsel efekt sağlayıcı kolektif temsilcisiİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2969http://rdaregistry.info/Elements/a/P50732visual effects provider collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of designing and creating post-production visual effects.Üretim sonrası görsel efektlerin tasarlanması ve oluşturulmasından sorumlu ortak bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2970http://rdaregistry.info/Elements/a/P50733costume designer collective agent ofrdfs:labelis costume designer collective agent ofkostüm tasarımcısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2971http://rdaregistry.info/Elements/a/P50733costume designer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Kolektif bir temsilciyi, hareketli bir görüntü üretimi veya müzikal veya dramatik bir sunum veya eğlence için kostüm tasarlamaya yönelik kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ilişkilendirir.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2972http://rdaregistry.info/Elements/a/P50733costume designer collective agent ofrdakit:toolkitLabelcostume designer collective agent ofkostüm tasarımcısı kolektif temsilciİslam DüzenVedat GÜLTEKİN
2973http://rdaregistry.info/Elements/a/P50733costume designer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretimi ya da müzikal ya da dramatik bir sunum ya da eğlence için kostüm tasarlayan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.İslam DüzenVedat GÜLTEKİN
3003http://rdaregistry.info/Elements/a/P50741host collective agent ofrdfs:labelis host collective agent ofev sahibi kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3004http://rdaregistry.info/Elements/a/P50741host collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of leading a program, often broadcast, that includes other performers.Kolektif bir temsilciyi, genellikle yayınlanan ve diğer icracıları da içeren bir programa liderlik eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3005http://rdaregistry.info/Elements/a/P50741host collective agent ofrdakit:toolkitLabelhost collective agent ofev sahipliği kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3006http://rdaregistry.info/Elements/a/P50741host collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of leading a program, often broadcast, that includes other performers.Genellikle yayınlanan ve diğer sanatçıları içeren bir programı yöneten kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3007http://rdaregistry.info/Elements/a/P50742moderator collective agent ofrdfs:labelis moderator collective agent ofmoderatör kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3008http://rdaregistry.info/Elements/a/P50742moderator collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of leading a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Bir kolektif temsilciyi, genellikle tartışma ile ilgili alanlarda uzmanların katılımıyla konuların tartışıldığı, genellikle yayınlanan bir programa öncülük eden bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir ifade ile ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3009http://rdaregistry.info/Elements/a/P50742moderator collective agent ofrdakit:toolkitLabelmoderator collective agent ofmoderatör kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3010http://rdaregistry.info/Elements/a/P50742moderator collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of leading a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Genellikle yayınlanan, konuların tartışıldığı, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla bir programa liderlik eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3011http://rdaregistry.info/Elements/a/P50743conductor collective agent ofrdfs:labelis conductor collective agent ofşef kollektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3012http://rdaregistry.info/Elements/a/P50743conductor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of leading a performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda performans gösteren bir gruba liderlik eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle kolektif temsilciyi ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3013http://rdaregistry.info/Elements/a/P50743conductor collective agent ofrdakit:toolkitLabelconductor collective agent ofşef kollektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3014http://rdaregistry.info/Elements/a/P50743conductor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of leading a performing group in a musical or dramatic presentation.Müzikal veya dramatik bir sunumda performans gösteren bir gruba liderlik eden kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3015http://rdaregistry.info/Elements/a/P50744reviser collective agent ofrdfs:labelis reviser collective agent ofdüzenleyici kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3016http://rdaregistry.info/Elements/a/P50744reviser collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of making changes to the content of another expression.Kolektif temsilciyi, başka bir ifadenin içeriğinde değişiklik yapmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3017http://rdaregistry.info/Elements/a/P50744reviser collective agent ofrdakit:toolkitLabelreviser collective agent ofdüzenleyici kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3018http://rdaregistry.info/Elements/a/P50744reviser collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of making changes to the content of another expression.Kolektif bir temsilcinin başka bir ifadenin içeriğinde değişiklik yapma katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3019http://rdaregistry.info/Elements/a/P50745draftsman collective agent ofrdfs:labelis draftsman collective agent ofteknik ressam kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3020http://rdaregistry.info/Elements/a/P50745draftsman collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Kolektif bir temsilciyi, binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı planlar veya çizimler yapmaya kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3021http://rdaregistry.info/Elements/a/P50745draftsman collective agent ofrdakit:toolkitLabeldraftsman collective agent ofteknik ressam kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3022http://rdaregistry.info/Elements/a/P50745draftsman collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.Binalar, gemiler, uçaklar, makineler, nesneler vb. için ayrıntılı plan veya çizimlerin kolektif bir temsilci tarafından katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3023http://rdaregistry.info/Elements/a/P50746audio engineer collective agent ofrdfs:labelis audio engineer collective agent ofses mühendisi kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3024http://rdaregistry.info/Elements/a/P50746audio engineer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of managing the technical aspects of sound during the processes of recording, mixing, and reproduction.Kolektif bir temsilciyi, kayıt, miksaj ve yeniden üretim süreçleri sırasında sesin teknik yönlerini yönetmeye kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3025http://rdaregistry.info/Elements/a/P50746audio engineer collective agent ofrdakit:toolkitLabelaudio engineer collective agent ofses mühendisi kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3026http://rdaregistry.info/Elements/a/P50746audio engineer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of managing the technical aspects of sound during the processes of recording, mixing, and reproduction.Kayıt, miksaj ve yeniden üretim süreçleri sırasında sesin teknik yönlerini yöneten kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3027http://rdaregistry.info/Elements/a/P50747puppeteer collective agent ofrdfs:labelis puppeteer collective agent ofkuklacı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3028http://rdaregistry.info/Elements/a/P50747puppeteer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainmentKolektif bir temsilciyi, hareketli bir görüntü üretiminde veya müzikal veya dramatik bir sunumda veya eğlencede kuklaları veya kuklaları manipüle etme, kontrol etme veya yönetme konusunda kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3029http://rdaregistry.info/Elements/a/P50747puppeteer collective agent ofrdakit:toolkitLabelpuppeteer collective agent ofkuklacı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3030http://rdaregistry.info/Elements/a/P50747puppeteer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainment.Hareketli bir görüntü üretiminde veya müzikal veya dramatik bir sunumda veya eğlencede kuklaları veya kuklaları manipüle eden, kontrol eden veya yöneten kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3031http://rdaregistry.info/Elements/a/P50748mixing engineer collective agent ofrdfs:labelis mixing engineer collective agent ofmiksaj mühendisi kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3032http://rdaregistry.info/Elements/a/P50748mixing engineer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of manipulating, mixing and assembling the multiple tracks of an audio recording.Kolektif bir temsilciyi, bir ses kaydının birden çok parçasını manipüle etme, karıştırma ve bir araya getirme konusunda kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3033http://rdaregistry.info/Elements/a/P50748mixing engineer collective agent ofrdakit:toolkitLabelmixing engineer collective agent ofmiksaj mühendisi kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3034http://rdaregistry.info/Elements/a/P50748mixing engineer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of manipulating, mixing and assembling the multiple tracks of an audio recording.Bir ses kaydının birden çok parçasını manipüle etme, karıştırma ve bir araya getirme konusunda kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3035http://rdaregistry.info/Elements/a/P50748mixing engineer collective agent ofskos:scopeNoteRemixing activities that substantially change the nature and content of the original work, resulting in a new work, are excluded.Orijinal çalışmanın doğasını ve içeriğini önemli ölçüde değiştirerek yeni bir çalışmayla sonuçlanan yeniden karıştırma faaliyetleri hariç tutulur.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3036http://rdaregistry.info/Elements/a/P50749DJ collective agent ofrdfs:labelis DJ collective agent ofDJ kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3037http://rdaregistry.info/Elements/a/P50749DJ collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of mixing recorded tracks together during a live performance or in a recording studio to appear as one continuous track.Kolektif bir temsilciyi, canlı bir performans sırasında veya bir kayıt stüdyosunda kaydedilmiş parçaları tek bir sürekli parça olarak görünecek şekilde karıştırmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3038http://rdaregistry.info/Elements/a/P50749DJ collective agent ofrdakit:toolkitLabelDJ collective agent ofDJ kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3039http://rdaregistry.info/Elements/a/P50749DJ collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of mixing recorded tracks together during a live performance or in a recording studio to appear as one continuous track.Canlı bir performans sırasında veya bir kayıt stüdyosunda kaydedilmiş parçaları tek bir sürekli parça olarak görünecek şekilde karıştırmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3040http://rdaregistry.info/Elements/a/P50749DJ collective agent ofskos:scopeNoteRemixing activities that substantially change the nature and content of an original work, resulting in a new work, and mixing and assembling the multiple tracks of a recording, are excluded.Orijinal bir eserin doğasını ve içeriğini önemli ölçüde değiştiren, yeni bir eserle sonuçlanan remiksleme faaliyetleri ve bir kaydın birden çok parçasını miksaj ve bir araya getirme faaliyetleri hariç tutulur.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3041http://rdaregistry.info/Elements/a/P50750art director collective agent ofrdfs:labelis art director collective agent ofsanat yönetmeni kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3042http://rdaregistry.info/Elements/a/P50750art director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Kolektif bir aracıyı, hareketli görüntü prodüksiyonları için setler inşa eden, denetleyen sanatçılardan ve zanaatkarlardan oluşan kolektif bir aracının katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3043http://rdaregistry.info/Elements/a/P50750art director collective agent ofrdakit:toolkitLabelart director collective agent ofsanat yönetmeni kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3044http://rdaregistry.info/Elements/a/P50750art director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions.Hareketli görüntü prodüksiyonları için setler inşa eden sanatçılar ve zanaatkarlardan oluşan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3045http://rdaregistry.info/Elements/a/P50751panelist collective agent ofrdfs:labelis panelist collective agent ofpanel katılımcısı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3046http://rdaregistry.info/Elements/a/P50751panelist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of participating in a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Kolektif temsilci, genellikle yayınlanan, konuların tartışıldığı, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla bir programa katılan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilgilidir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3047http://rdaregistry.info/Elements/a/P50751panelist collective agent ofrdakit:toolkitLabelpanelist collective agent ofpanel katılımcısı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3048http://rdaregistry.info/Elements/a/P50751panelist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of participating in a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.Genellikle yayınlanan, konuların tartışıldığı, genellikle tartışmayla ilgili alanlardaki uzmanların katılımıyla bir programa katılan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3049http://rdaregistry.info/Elements/a/P50752storyteller collective agent ofrdfs:labelis storyteller collective agent ofhikaye anlatıcısı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3050http://rdaregistry.info/Elements/a/P50752storyteller collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of relaying a story with dramatic or theatrical interpretation.Kolektif bir temsilciyi, bir hikayeyi dramatik veya tiyatral yorumla aktarmaya yönelik kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3051http://rdaregistry.info/Elements/a/P50752storyteller collective agent ofrdakit:toolkitLabelstoryteller collective agent ofhikaye anlatıcısı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3052http://rdaregistry.info/Elements/a/P50752storyteller collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of relaying a story with dramatic or theatrical interpretation.Dramatik veya teatral bir yorumla bir hikayeyi aktaran kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3053http://rdaregistry.info/Elements/a/P50753singer collective agent ofrdfs:labelis singer collective agent ofşarkıcı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3054http://rdaregistry.info/Elements/a/P50753singer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Müzik üretmek için enstrümantal eşlik olsun ya da olmasın sesini kullanan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle kolektif bir temsilciyi ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3055http://rdaregistry.info/Elements/a/P50753singer collective agent ofrdakit:toolkitLabelsinger collective agent ofşarkıcı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3056http://rdaregistry.info/Elements/a/P50753singer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent who uses their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music.Müzik üretmek için enstrüman eşliğinde veya enstrümansız olarak sesini kullanan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3057http://rdaregistry.info/Elements/a/P50753singer collective agent ofskos:scopeNoteA performance of a singer may or may not include actual words.Bir şarkıcının performansı gerçek kelimeleri içerebilir veya içermeyebilir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3058http://rdaregistry.info/Elements/a/P50754performer collective agent ofrdfs:labelis performer collective agent ofoyuncu kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3059http://rdaregistry.info/Elements/a/P50754performer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Kolektif bir temsilciyi, müzik icra etme, oyunculuk, dans etme, konuşma vb. kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3060http://rdaregistry.info/Elements/a/P50754performer collective agent ofrdakit:toolkitLabelperformer collective agent ofoyuncu kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3061http://rdaregistry.info/Elements/a/P50754performer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of performing music, acting, dancing, speaking, etc.Müzik icra etme, oyunculuk, dans etme, konuşma vb. kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3062http://rdaregistry.info/Elements/a/P50755instrumentalist collective agent ofrdfs:labelis instrumentalist collective agent ofenstrümantalist kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3063http://rdaregistry.info/Elements/a/P50755instrumentalist collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of playing a musical instrument.Kolektif bir temsilciyi, bir müzik aleti çalmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3064http://rdaregistry.info/Elements/a/P50755instrumentalist collective agent ofrdakit:toolkitLabelinstrumentalist collective agent ofenstrümantalist kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3065http://rdaregistry.info/Elements/a/P50755instrumentalist collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of playing a musical instrument.Bir müzik aleti çalmak için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3066http://rdaregistry.info/Elements/a/P50756court reporter collective agent ofrdfs:labelis court reporter collective agent ofadliye muhabiri kollektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3067http://rdaregistry.info/Elements/a/P50756court reporter collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of preparing an opinion of a court for publication.Bir kolektif temsilciyi, bir mahkemenin yayınlanmak üzere görüşünü hazırlayan bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3068http://rdaregistry.info/Elements/a/P50756court reporter collective agent ofrdakit:toolkitLabelcourt reporter collective agent ofadliye muhabiri kollektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3069http://rdaregistry.info/Elements/a/P50756court reporter collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of preparing an opinion of a court for publication.Bir mahkemenin yayınlanmak üzere görüşünü hazırlayan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3070http://rdaregistry.info/Elements/a/P50757commentator collective agent ofrdfs:labelis commentator collective agent ofyorumcu kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3071http://rdaregistry.info/Elements/a/P50757commentator collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium.Kolektif bir temsilciyi, bir kayıt, film veya başka bir görsel-işitsel ortamda konunun yorumunu, analizini veya tartışmasını sağlayan kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3072http://rdaregistry.info/Elements/a/P50757commentator collective agent ofrdakit:toolkitLabelcommentator collective agent ofyorumcu kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3073http://rdaregistry.info/Elements/a/P50757commentator collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium.Bir kayıtta, filmde veya diğer görsel-işitsel ortamda kolektif bir temsilcinin konuya ilişkin yorum, analiz veya tartışma sağlama katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3074http://rdaregistry.info/Elements/a/P50758voice actor collective agent ofrdfs:labelis voice actor collective agent ofseslendirme sanatçısı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3075http://rdaregistry.info/Elements/a/P50758voice actor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc.Kolektif bir temsilciyi, radyo ve ses yapımlarındaki karakterlerin ve hareketli görüntü çalışmalarındaki animasyon karakterlerin yanı sıra radyo ve televizyon reklamlarındaki seslendirmelerin, dublajlı ifadeler vb. için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3076http://rdaregistry.info/Elements/a/P50758voice actor collective agent ofrdakit:toolkitLabelvoice actor collective agent ofseslendirme sanatçısı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3077http://rdaregistry.info/Elements/a/P50758voice actor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc.Radyo ve ses yapımlarındaki karakterlerin ve hareketli görüntü işlerindeki animasyon karakterlerinin yanı sıra radyo ve televizyon reklamlarındaki seslendirmeler, dublajlı ifadeler vb. için kolektif bir temsilcinin katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3078http://rdaregistry.info/Elements/a/P50759narrator collective agent ofrdfs:labelis narrator collective agent ofanlatıcı kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3079http://rdaregistry.info/Elements/a/P50759narrator collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event.Kolektif bir temsilciyi, bir eylemin, oluşumun veya başka bir olayın yüksek sesle okunması veya anlatılması için toplu bir aracının katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3080http://rdaregistry.info/Elements/a/P50759narrator collective agent ofrdakit:toolkitLabelnarrator collective agent ofanlatıcı kolektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3081http://rdaregistry.info/Elements/a/P50759narrator collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event.Kolektif bir temsilcinin yüksek sesle okuma veya bir eylem, olay veya başka bir olayın hesabını verme katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3082http://rdaregistry.info/Elements/a/P50760minute taker collective agent ofrdfs:labelis minute taker collective agent oftutanak tutan kolektif temsilcisidirAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3083http://rdaregistry.info/Elements/a/P50760minute taker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of recording the minutes of a meeting.Bir kolektif temsilciyi, bir toplantı tutanağının kaydedilmesine ilişkin bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir ifadeyle ilişkilendirir.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3084http://rdaregistry.info/Elements/a/P50760minute taker collective agent ofrdakit:toolkitLabelminute taker collective agent oftutanak tutan kollektif temsilcisiAlihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3085http://rdaregistry.info/Elements/a/P50760minute taker collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of recording the minutes of a meeting.Kolektif bir temsilcinin toplantı tutanaklarını kaydetme katkısını içeren bir ifade.Alihan ERKENPelin KARCI KANDEMİR
3086http://rdaregistry.info/Elements/a/P50761software developer collective agent ofrdfs:labelis software developer collective agent ofyazılım geliştirici kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3087http://rdaregistry.info/Elements/a/P50761software developer collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of researching, designing, implementing, or testing software.Bir kolektif temsilciyi; yazılım araştırma, tasarlama, uygulama veya test etme kolektif temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3088http://rdaregistry.info/Elements/a/P50761software developer collective agent ofrdakit:toolkitLabelsoftware developer collective agent ofyazılım geliştirici kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3089http://rdaregistry.info/Elements/a/P50761software developer collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of researching, designing, implementing, or testing software.Yazılım araştırma, tasarlama, uygulama veya test etme kolektif temsilcisinin katkısını içeren bir anlatım.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3090http://rdaregistry.info/Elements/a/P50762dubbing director collective agent ofrdfs:labelis dubbing director collective agent ofdublaj yönetmeni kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3091http://rdaregistry.info/Elements/a/P50762dubbing director collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of responsibility for the general management and supervision of the process of adding new dialogue or other sounds to complete a soundtrack.Bir kolektif temsilciyi; bir film müziğini tamamlamak için yeni diyalog veya diğer sesleri ekleme sürecinin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatımla ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3092http://rdaregistry.info/Elements/a/P50762dubbing director collective agent ofrdakit:toolkitLabeldubbing director collective agent ofdublaj yönetmeni kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3093http://rdaregistry.info/Elements/a/P50762dubbing director collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of responsibility for the general management and supervision of the process of adding new dialogue or other sounds to complete a soundtrack.Bir film müziğini tamamlamak için yeni diyalog veya diğer sesleri ekleme sürecinin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlaıtm.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3094http://rdaregistry.info/Elements/a/P50763restorationist collective agent of expression ofrdfs:labelis restorationist collective agent of expression ofrestorasyoncu kolektif ifade temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3095http://rdaregistry.info/Elements/a/P50763restorationist collective agent of expression ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Bir kolektif temsilciyi; yeni bir ifade oluşturmak için, tahrip olmuş veya parçalı olabilen anlatımları restore etme veya birleştirmeyle görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3096http://rdaregistry.info/Elements/a/P50763restorationist collective agent of expression ofrdakit:toolkitLabelrestorationist collective agent of expression ofrestorasyoncu kolektif ifade temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3097http://rdaregistry.info/Elements/a/P50763restorationist collective agent of expression ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of restoring or combining expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression.Yeni bir anlatım oluşturmak için, tahrip olmuş veya parçalı olabilen anlatımları restore etme veya birleştirmeyle görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3098http://rdaregistry.info/Elements/a/P50764censor collective agent ofrdfs:labelis censor collective agent ofdenetçi kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3099http://rdaregistry.info/Elements/a/P50764censor collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of revising the content of another expression for the purpose of suppressing content that is deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged.Bir kolektif temsilciyi; ahlaki, politik, askeri veya diğer alanlarda sakıncalı görülen içeriğin temzilenmesi amaçlı bir başka anlatımın içeriğini revize etmek, fakat yapıyı ve genel içeriği önemli ölçüde değiştirmeden bırakmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3100http://rdaregistry.info/Elements/a/P50764censor collective agent ofrdakit:toolkitLabelcensor collective agent ofdenetçi kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3101http://rdaregistry.info/Elements/a/P50764censor collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of revising the content of another expression for the purpose of suppressing content that is deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged.Ahlaki, politik, askeri veya diğer alanlarda sakıncalı görülen içeriğin temzilenmesi amaçlı bir başka anlatım içeriğini revize etmek, fakat yapıyı ve genel içeriği önemli ölçüde değiştirmeden bırakmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3102http://rdaregistry.info/Elements/a/P50765arranger collective agent of music ofrdfs:labelis arranger collective agent of music ofaranjör kolektif müzik temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3103http://rdaregistry.info/Elements/a/P50765arranger collective agent of music ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of rewriting a musical composition for a medium of performance different from that for which the work was originally intended.Bir kolektif temsilciyi; bir performans ortamı bestesini, çalışmanın orijinal amacından farklı olarak yeniden yazmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3104http://rdaregistry.info/Elements/a/P50765arranger collective agent of music ofrdakit:toolkitLabelarranger collective agent of music ofaranjör kolektif müzik temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3105http://rdaregistry.info/Elements/a/P50765arranger collective agent of music ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of rewriting a musical composition for a medium of performance different from that for which the work was originally intended.Bir performans ortamı bestesini, çalışmanın orijinal amacından farklı olarak yeniden yazmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3106http://rdaregistry.info/Elements/a/P50765arranger collective agent of music ofskos:scopeNoteAn arranger of music may also modify the work for the same medium of performance, etc., keeping the musical substance of the original composition essentially unchanged.Bir müzik aranjörü de aynı performans ortamı vb. çalışmasını, orijinal bestenin müzikal özünü esasen değişmeden bırakacak şekilde değiştirebilir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3107http://rdaregistry.info/Elements/a/P50766abridger collective agent ofrdfs:labelis abridger collective agent ofkısaltıcı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3108http://rdaregistry.info/Elements/a/P50766abridger collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of shortening an expression of another work without changing the general meaning or manner of presentation.Bir kolektif temsilciyi; diğer bir çalışmanın anlatımını, genel anlamı veya sunum biçimini değiştirmeden kısaltmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3109http://rdaregistry.info/Elements/a/P50766abridger collective agent ofrdakit:toolkitLabelabridger collective agent ofkısaltıcı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3110http://rdaregistry.info/Elements/a/P50766abridger collective agent ofrdakit:toolkitDefinitionAn expression that includes a contribution by a collective agent of shortening an expression of another work without changing the general meaning or manner of presentation.diğer bir çalışmanın anlatımını, genel anlamı veya sunum biçimini değiştirmeden kısaltmakla görevli bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3111http://rdaregistry.info/Elements/a/P50767speaker collective agent ofrdfs:labelis speaker collective agent ofkonuşmacı/ sözcü kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3112http://rdaregistry.info/Elements/a/P50767speaker collective agent ofskos:definitionRelates a collective agent to an expression that includes a contribution by a collective agent of speaking words, such as a lecture, speech, etc.Bir kolektif temsilciyi; bir ders, konuşma vb… alanlarda konuşan bir kolektif temsilcinin katkısını içeren bir anlatım ile ilişkilendirir.Aslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3113http://rdaregistry.info/Elements/a/P50767speaker collective agent ofrdakit:toolkitLabelspeaker collective agent ofkonuşmacı kolektif temsilcisiAslıhan ASLIMTolga ÇAKMAK
3114